Täysistunnon pöytäkirja 41/2002 vp

PTK 41/2002 vp

41. TORSTAINA 11. HUHTIKUUTA 2002 kello 18

Tarkistettu versio 2.0

5) Laki tieliikennelain 70 §:n muuttamisesta

 

Jouni  Lehtimäki  /kok:

Arvoisa puhemies! Huumeiden käyttö on tänä päivänä lisääntynyt räjähdysmäisesti ja samoin huumeisiin liittyvät liitännäisilmiöt: syrjäytyminen, rikollisuus, hiv-tartunnat, huumekuolemat ja mielenterveyshäiriöt. Nämä ovat ne syyt, minkä takia huumetestejä tarvittaisiin. Huumetesteistä on puhuttu paljon niin eduskunnassa kuin asiantuntijoiden piirissä. Ongelma on siinä, että huumetesteille ei ole löytynyt selkeää lakisääteistä perustetta eli sitä perustetta, miten ja kenen toimivallalla huumetestejä suoritettaisiin.

Tässä aloitteessa hieman vajaat 80 edustajaa esittää yhden ratkaisun, ratkaisun, joka perustuu siihen, että huumetesti liitettäisiin ajokortin saamiseen. Tänä päivänä jokainen ajokortin hakija joutuu esittämään selvityksen terveydentilastaan, ja tämän terveydentilan selvityksen yhteyteen voitaisiin aivan hyvin liittää huumetesti. Kenelläkään ei nimittäin ole oikeutta ajokorttiin, mistä seuraa myöskin se, että velvoite sitoutua johonkin testiin ei loukkaa kenenkään oikeuksia.

Huumeettomuus on tärkeä asia turvallisen liikenteen kannalta, mutta ennen kaikkea aloitteentekijät lähtevät siitä, että on tärkeää saada huumeiden käyttäjät kiinni nopeasti ja saada huumeiden käyttäjät nopeasti hoitoon. Tässä tilanteessa pakollinen huumetesti varmasti aiheuttaisi sen, että iso osa ikäluokasta tavallaan jäisi kiinni ja pääsisi myöskin hoitoon.

Niin kuin aloitteessa on mainittu, testin suorittaisi terveydenhuollon ammattihenkilö ja huumetestin pitäisi olla myöskin luotettavaksi tunnettu. USA:ssa muun muassa poliisien pääsykokeissa käytetään hiuksista tehtävää huumetestiä, ja testin hinta on noin 10 euroa. (Ed. Kuoppa: Entäs kaljupäät?) — Silloin tulevat kyseeseen veritestit ja kaikki nämä tietysti tietenkin. — Mainitsin hiustestit sen takia, että hiustesti on kaikkein parhain: hiustestistä huumeet näkyvät puoli vuotta. Sen on riittävä aika siihen, että tällä testillä olisi myöskin ennalta ehkäisevä vaikutus. Näillä perusteilla aloitteentekijät esittävät, että tieliikennelakia muutettaisiin sillä tavalla, että hakiessaan ajokorttia hakijan pitää esittää myöskin huumetestin tulos ja tuloksen pitää olla puhdas.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Olen yksi ed. Jouni Lehtimäen lakialoitteen allekirjoittajista tieliikennelain 70 §:n muuttamiseksi. Ed. Lehtimäki tehdessään tämän aloitteen on todella ajan tasalla, paitsi sikäli että tämän kaltainen aloite olisi toki saanut olla jo aikaisemmin toteutuneena lainsäädännössä. Huumeet ovat vakava ongelma meidän yhteis-kunnallemme, ja niin kuin alkoholikaan ei sovi liikenteeseen, eivät missään määrin sinne sovi myöskään huumeet. Nämä huumetestit ovat tietysti tekninen kysymys, joka tulee voida sillä tavalla suorittaa, että testit ovat tehokkaita, varmoja ja vielä kustannuksiltaan edullisia. Aloitteentekijä ed. Jouni Lehtimäki puheenvuorossaan viittasi juuri erääseen tapaan, jolla tällainen huumetesti voidaan suorittaa.

Testeillä on ennalta ehkäisevä vaikutus huumeiden käyttöön, ja samalla näillä on ennalta ehkäisevä vaikutus toivottavasti myös tieliikenneonnettomuuksiin. Nythän muun muassa menneenä vuonna, nimenomaan kesäkaudella, oli useampiakin vakavia liikenneonnettomuuksia meidän maassamme, joissa huumeet olivat osatekijänä. Ainakin voidaan ajatella, että tällä testillä ajokortin myöntämisen edellytyksenä on ennalta ehkäisevä vaikutus huumeiden käyttöön. Samalla tällä on ennalta ehkäisevä vaikutus myös muutoinkin huumeitten käyttöön, ja tämä on myös signaali meidän yhteiskunnassamme, että suomalainen yhteiskunta ei halua hyväksyä huumeita vaan pitää niitä kielteisenä ilmiönä.

Arvoisa herra puhemies! Tästä syystä toivon, että lakialoite n:o 22/2002 vp menisi myönteisesti eteenpäin.

Ismo Seivästö /kd:

Arvoisa puhemies! Sisäministeri Itälä jokin aika sitten kiinnitti huomiota hyvin suureen asiaan eli näihin huumausaineviljelyihin ja huumausaineitten eri reitteihin, mitä pitkin ne sitten lopulta saapuvat Suomeen. On ensisijainen asia estää aineiden tulo tähän maahan ja käydä käsiksi paikkoihin, missä niitä tuotetaan, ja reitteihin. Sen lisäksi sitten luonnollisesti meidän Rajavartiolaitoksellamme ja Tullillamme olisi oltava sellaiset välineet, ettei näitä aineita tähän maahan tulisi. Mutta kun kuitenkin niitä jonkin verran tulee, niin pääpainon tulee sitten olla siinä, että käyttäjä saadaan mahdollisimman nopeasti hoitoon ja se kierre katkaistuksi ja nuoren ja joskus jopa lapsen elämä ja tulevaisuus pelastettua.

Kysyisin tässä yhteydessä ed. Lehtimäeltä, katsooko hän, että mikäli tämä testi otettaisiin käyttöön, sillä olisi myös tällainen ennalta ehkäisevä vaikutus siihen suuntaan, että henkilön, joka hakeutuu, kuten tänä kesänä oma tyttäreni, autokouluun, tulisi todellakin puntaroitua, mitä on elämässä tullut tehtyä ja olenko kypsä sitten ajoneuvon kuljettajaksi, niin ettei siitä aiheudu vaaraa itselle eikä muille ihmisille.

Jouni  Lehtimäki  /kok:

Arvoisa puhemies! Vastaan ed. Seivästön kysymykseen parin kommentin jälkeen, jotka unohdin avauspuheenvuorossani. Lähden siitä ja myöskin aloitteentekijät varmaan lähtevät siitä, että massatestit eivät kuulu nyky-yhteiskuntaan, eli tässäkin lähdetään siitä, että kyseessä on yksittäistesti.

Toinen asia, jonka unohdin mainita, on se, että lakialoitteessa on kirjoitusvirhe, eli kun toiseksi viimeisessä kappaleessa todetaan "muodollinen" huumeiden käyttäjä, niin se tarkoittaa tietenkin "mahdollista" huumeiden käyttäjää.

Ed. Seivästön kysymykseen: Oma kantani siihen, että kyseessä on ennalta ehkäisevä keino, perustuu siihen, että Allianssin asiantuntija Tommi Hoikkala totesi yhdessä seminaarissa, että nuoret tänä päivänä ovat erittäin tarkkaan selvillä siitä, mitä oikeuksia heillä on ja mitä velvollisuuksia heillä on. Hänen kantansa oli myöskin se, että jos nuoret tietävät jonkin velvollisuuden tai tietävät jonkin sanktion seuraavan, nuoret aika voimakkaasti myöskin toimivat sen mukaan, että sanktio ei kohdistuisi heihin. Tämän takia vastaan siihen kysymykseen, että kyllä uskon, että aloitteella olisi myöskin ennalta ehkäisevä vaikutus.

Ismo Seivästö /kd:

Arvoisa puhemies! Kun ajokortin saamiseen liittyy lääkärin todistus ja tutkimus, olisiko tässä sitten, ed. Lehtimäki, ajatuksena se, että tämän testin tekisi lääkäri?

Jouni  Lehtimäki  /kok:

Arvoisa puhemies! Sen jo mainitsin, että kyseessä täytyy olla terveydenhuollon ammattihenkilö, ei välttämättä lääkäri mutta kuitenkin terveydenhuollon koulutuksen saanut henkilö.

Keskustelu päättyy.