Täysistunnon pöytäkirja 41/2008 vp

PTK 41/2008 vp

41. TIISTAINA 22. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2008 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

 

Tuija Nurmi /kok:

Arvoisa puhemies! Olisin halunnut käyttää tuosta Occarista puheenvuoron, mutta kun tietojärjestelmää uusitaan, niin silloin varmasti myöskin puheenvuorot pystytään ottamaan ...

Puhemies:

Sitä ei näkynyt äsken listalla.

Puhuja:

Olen siitä pahoillani, en voi sille mitään. Mutta olen tyytyväinen, että järjestelmään on tulossa korjaus, ja asia ei ole puhemiehen vika, vaan olen tyytyväinen, että siihen korjaus tulee.

Mutta tähän hallituksen esitykseen kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta: Huomaan, kuinka tärkeää on, että ammattiliikennöitsijöiden, jotka jatkuvasti ajavat kuorma- ja linja-autoja, koulutukseen ja ammattitaitoon kiinnitetään huomiota. Vietimme juuri hiljaisen hetken, ja varmasti jokainen meistä yhtyy siihen, että rattijuoppoja emme voi hyväksyä. Suomessa joka neljännessä liikennekuolemassa on mukana alkoholi, niin tässäkin. Mutta myös on pidettävä huoli — koska liikenteessä ei ole kysymys vain siitä, että itse liikumme oikein — että reagoimme myös muitten vääriin toimenpiteisiin. Toivon, että tässä kiinnitetään myös erikoistilanteisiin huomiota koulutuksen yhteydessä. Tässäkin tapauksessa keli oli tietenkin heikko, mutta maasturin ja linja-auton törmäämisessä varmasti oli muitakin inhimillisiä tekijöitä, enkä halua ketään syyllistää, mutta koulutuksessa nämä erikoisolosuhteet on otettava huomioon.

Antti Kaikkonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Tässä yhteydessä voisi olla hyvä tarkastella myös ikärajakysymystä. Meillä Suomessa on varmaan jonkun verran, ainakin joitakin kymmeniä tai ehkä joitakin satoja, 70 vuotta täyttäneitä ammattikuskeja, joilla on sekä kykyä että halua ajaa edelleen. Olisi hyvä, että esimerkiksi lääkärintodistuksella heille voitaisiin myöntää tietyksi ajaksi kerrallaan mahdollisuus käyttää sitä ammattitaitoaan liikenteessä. Toivottavasti tätä asiaa voidaan tämän lakiesityksen yhteydessä tarkastella.

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa puhemies! Hallituksen lakiesitys saattaa tulla kalliiksi ammattiliikenteelle. Mielestäni hallituksen pitäisi miettiä tarkemmin ja arvioida lakiesitystensä yritysvaikutuksia. Työ- ja elinkeinoministeriössä on jo pitkään valmisteltu yritysvaikutusten arviointijärjestelmää. Tässä sitä olisi tarvittu. Kuljettajan pätevyydelle asetetut kovenevat vaatimukset saattavat aiheuttaa rekrytointivaikeuksia kuljetusyrityksille. Toisaalta toiminnan laatu ja henkilökunnan sitoutuminen yritykseen saattavat parantua.

Ajokorttilainsäädännössä on tärkeää se, että C-kortilla saisi jatkossakin ajaa tyhjää linja-autoa. Nyt voimassa olevan kannan mukaan se ei olisi mahdollista. Bussiyritysten toiminnalle on erittäin tärkeää, että huoltohenkilökunta voi edelleen siirtää ja koeajaa autoja, ja yleensä heillä ei ole bussikorttia. Milloin lakia muutetaan niin, että C-kortin oikeus tyhjän bussin ajamiseen huoltohenkilökunnalla säilyy? Olen ymmärtänyt, että tällaista lainmuutosta valmistellaan.

Tuija Nurmi /kok:

Arvoisa puhemies! Ed. Kaikkonen otti esille ikärajakysymyksen. Mielestäni se on hyvin tärkeä, ja kannattaisi varmasti tämänkin lain yhteydessä ainakin harkita, nyt kun kansanterveyslakia ja erikoissairaanhoitolakia ollaan uudistamassa, olisiko syytä puuttua — niin kuin toivon mukaan ollaan puuttumassa — myös rakenteellisiin järjestelyihin. Mikäli tähän keskusteluun valiokunnassa liittyy lääkärintodistus, niin toivon, että siinä kuullaan myös sosiaali- ja terveysvaliokuntaa.

Tällä hetkellä periaatteessa on niin, että kun potilas käy lääkärissä, lääkärin pitää joka käynnillä arvioida potilaan ajokunto, periaatteessa tehdä ajokorttitutkimus joka kerta. Ei ole ihme, että terveyskeskuksiin ei saada lääkäreitä. Jos pilkuntarkkaan noudatetaan ohjeita, näin tulisi tehdä. Yksi mahdollisuus olisi se, että ajokorttitodistukset tutkittaisiin keskitetysti tietyissä paikoissa, esimerkiksi ammattiajokortit tai muut, jotta sitten terveyskeskukset voisivat hoitaa sairauksia. Tietenkin terveyskeskus jo sanana tarkoittaa terveyttä, ja ajokortin saaminen on terveyteen liittyvä seikka.

Erkki Pulliainen /vihr(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Ihan rakentavahenkinen kysymys ed. Nurmelle: millä tavalla tämä johtopäätös oli teidän ensimmäisen puheenvuoronne kanssa synkassa jollakin tavalla?

Markku Pakkanen /kesk:

Arvoisa puhemies! Ed. Kaikkonen otti erittäin tärkeän asian esille. Toivon, että tämä ikäkysymys todellakin tullaan huomioimaan tässä samassa yhteydessä. Ammattiliikenteessä tarvitaan ammattitaitoisia kuljettajia, ja on mielestäni täysin perusteltua, että lääkärintodistuksen perusteella yli 70-vuotiaskin voi ajaa. Väkeä tarvitaan tuolla puutavarakuljetuksissa, turvekuljetuksissa. Pidän tätä asiaa erittäin tärkeänä. Toivon, että tämä asia käsitellään samassa yhteydessä.

Oiva Kaltiokumpu /kesk:

Arvoisa puhemies! Täällä on otettu esille tärkeä asia. Hallituksen esitys, joka osittain muuttaa kuorma- ja linja-auton kuljettajan ammattipätevyydestä annettua lakia, on tarpeellinen. Mutta erityisen tärkeää on se, että meillä on liikenteessä ammattitaitoiset kuljettajat ja liikennöiminen tapahtuu turvallisesti. Vielä tärkeämpää on se, että meillä on näitä henkilöitä, jotka haluavat tulla tälle alalle. Meillä on taksinkuljettajista ja kuorma-autonkuljettajista pulaa. Jos näitä pätevyysvaatimuksia listataan valtavat määrät, niin miten käy tämän halukkuuden tulla alalle? Tämäkin täytyy muistaa. Tärkeämpää on seurata ja valvoa, että ne, jotka ovat ammattiliikenteessä, ovat turvallisesti liikenteessä ja ilman alkoholia ja muita päihdyttäviä aineita.

Tässä on huomattava tämä alkolukkolainsäädäntö, joka on tulossa. Sitäkin tulee tarkastella siltä näkökulmalta, että jos alkolukon perusteella rattijuoppo saa ajo-oikeuden heti takaisin ja toinen, jolla on useita liikennerikkomuksia, vaikka kaksi kolme tehnyt ammattikuljettaja, joka saattaa ajaa 100 000—200 000 kilometriä vuodessa, saa 4 kuukautta ajokieltoa ja ensimmäinen saa jatkaa heti ajamista, niin alkolukkolainsäädännön yhteydessä on tämä ristiriita myös kyllä selvitettävä. Liikaa ei voida lastata kaikkea ammattikuljettajienkaan päälle.

Tero Rönni /sd:

Arvoisa puhemies! Tässä nyt tuntuu, että kaikki muut puhuvat kyllä ihan eri asioista kuin mistä tässä lakiesityksessä puhutaan. Tässä ollaan tätä jo säädettyä lakia, mikä meillä muistaakseni viime vuonna vai toissa vuonna tehtiin, väljentämässä ja täsmentämässä muutamilta kohdilta, muun muassa kuljetustraktoreitten ja ulkomailta tulevien kuljettajien kohdalla. Kun tullaan linja-autolla niin, että ei olla tilauskeikalla vaan tuodaan niin kuin omaa väkeä, niin ei tässä olla kiristämässä, ed. Laxell, missään nimessä. Tämä laki on voimassa tästä ammattipätevyydestä jo tällä hetkellä.

Tuosta lääkärin tutkimisesta, ed. Nurmi: Se laki oli hyvä, kun se silloin laitettiin. Sieltä saatiin väkeä pois huomattava määrä, tuhansia semmoisia ajokyvyttömiä vanhoja ihmisiä on poistettu liikenteestä. Sanoisin, että seitsemänkymppiset papparat eivät kuulu 60 tonnin yhdistelmän rattiin eivätkä linja-autojen rattiin, kun siellä on 50 ihmistä. Ne papparaiset kuuluvat eläkkeelle, heitä ei kyllä kuljetusalalla tarvita. Se on ihan selkeä asia. Vaikka minkälaisilla lääkärintodistuksilla ollaan tulossa, kun niitä lääkärintodistuksiakin voidaan hakea rahalla. Vaikka kuinka on kuulot ja näöt vähän sitä sun tätä, niin rahalla saa ja hevosella pääsee.

Tuija Nurmi /kok:

Arvoisa puhemies! Kun paikalta pidetään näitä lyhyitä puheenvuoroja, niin on erittäin vaikeaa kiteyttää, kun vapaasti puhuu, kaikki asiat niin selkeään muotoon, että se tulee kaikille selväksi.

Mutta ed. Rönnille: Olen hänen kanssaan täysin samaa mieltä, että on eri asia olla ammattikuljettaja kuin ajokortin haltija. Puhun yleisesti. Koska meillä kansanedustajilla on oikeus puhua asioista vapaasti, niin halusin ottaa tämän näkökulman esiin, koska olemme uudistamassa sosiaali- ja terveyslainsäädäntöä tässä yhteydessä.

Ed. Pulliaiselle totean logiikasta, että voin antaa tukiopetusta jälkeenpäin tuolla. Varmasti tämä ei ole asiallinen paikka käydä sitä läpi enempää.

Mielestäni kuorma-autonkuljettajien ja linja-autonkuljettajien vastuulla on monta henkeä. Meillä on muistissa vakavia liikenneonnettomuuksia. Meidän täytyy tukea näitä työntekijöitä ja turvata heille se mahdollisuus, että he tuntevat hallitsevansa ja osaavansa ammattinsa ja saavansa tuen siihen, että he saavat tehdä omaa työtään rauhassa.

Antti Kaikkonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Näistä seitsemänkymppisistä kuskeista: Eivät he kaikki kyllä ole semmoisia papparaisia, mihin ed. Rönni tässä viittaa. Tämän päivän seitsemänkymppisistä moni on aika hyvässä kunnossa. Esimerkiksi omassa kunnassani asuu liikennöitsijä Stenvall, joka juoksee aika pitkiäkin lenkkejä, luultavasti on kovempikuntoinen kuin vaikkapa ed. Rönni, puhumattakaan ed. Kaikkosesta. (Naurua) Uskon, että lääkärintodistuksella siellä muutama työvuosi vielä aika monella voisi olla. Totta kai pitää huolella katsoa, että varmasti on edellytykset ajaa raskasta ajoneuvoa. Mutta kyllä tämä liittyy tähänkin, että meillä on kuitenkin tavoitteena nostaa eläkeikää. Jos meillä on työkykyisiä ja työhaluisia ihmisiä, jotka haluavat autoa ajaa, ja siitä ei liikenteelle vaaraa ole, niin kyllä siinä nyt joiksikin vuosiksi ainakin pitäisi mahdollisuus antaa.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ihan lyhyesti: Ed. Kaikkonen on asettanut joka viikko kuntonsa kansan nähtäväksi, ja aika hyvähän se on. Mutta tähän liittyen, mistä tässä yleensä nyt on puhuttu, en usko, että mitä tahansa lääkärintodistuksia saa tai yleensä rahalla mennään pyytämään jotakin, siihen en usko. Tuohon ed. Rönnin arvioon ikäkysymyksestä totean, että se on tietysti ihan oikea huoli. Meillä on varmasti liikenteessä ihmisiä, joiden ei kuuluisi siellä olla ainakaan itse kuljettajina. Se on selvä. Mutta sitten tämä, mihin ed. Nurmi viittasi, lainsäädäntö, se kyllä toisaalta on estänyt joidenkin ilmeisesti vanhempien miesten hakeutumisen lääkärin hoitoon, koska he pelkäävät mennä sinne, koska ajattelevat, että heiltä viedään ajokortti.

Lyly Rajala /kok:

Arvoisa puhemies! Mielestäni tämä seitsemänkympin raja pitäisi poistaa meiltä. Ruotsissahan ei eletä kalenterin mukaan, siellä eletään nimenomaan taksin-, linja-auton-, rekan- ja kuorma-autokuljettajan ajo-oikeuden suhteen lääkärintarkastuksen ja lääkärintodistuksen perusteella.

Ed. Rönni, ihmettelen, kun olette vielä alan ammattilainen, ollut pitkäaikainen ammattilainen, ja tiedätte, kuinka suuri kuljettajapulakin on olemassa ja vielä suurempi tulossa. Kaikki ihmiset eivät ole saman tyyppisiä seitsemänkymppisenäkään. Minä kannatan suunnattomasti sitä, että tämä 70:n ikäraja poistettaisiin ja katsottaisiin lääkärintodistuksen perusteella.

Tuija Nurmi /kok:

Arvoisa puhemies! Ed. Kaikkonen vei sanat suustani. On juuri näin, että nyt halutaan nostaa eläkeikää. Olemme tehneet eläkeikämuutoksia ja tarvitsemme kipeästi työntekijöitä. Mielestäni ei voi tehdä niin, että ihmisiä hoidetaan sen mukaan, että on tietty ikäraja ja sitten loppuu. Tietenkin äänestämisessä ja alkoholinkäytössä voi olla näin, mutta jos ihminen on terve ja kykenee tekemään työtä, niin se pitäisi tapauskohtaisesti katsoa.

Mitä tuohon rahalla ostamiseen tulee, sanon, että Suomi on vähiten korruptoituneitten maitten joukossa. Ed. Rönnillä on kyllä nyt aika villi mielikuvitus tästä asiasta, että rahalla voi ostaa ajokortin, koska jokainen lääkäri kunniansa ja omantuntonsa kautta allekirjoittaa sen asian, ja ei rahalla kyllä ole sitä lääkärin ammattitaitoa ostettavissa. Tietenkään en voi puhua kaikkien puolesta, on myös olemassa varmasti henkilöitä, jotka eivät noudata sääntöjä. Niitä löytyy joka ammattiryhmässä. Eli meidän lääkäreiden edessä jokainen ihminen on samanarvoinen ihonväriin, rotuun, sukupuoleen, varallisuuteen jne. nähden.

Mielestäni on ikärasismia, ihan niin kuin ed. Tiusanen sanoi, että monet vanhemmat henkilöt todella pelkäävät tulla lääkärintodistustutkimukseen, koska he ajattelevat, että he eivät saa sitä todistusta, ja ovat jo niin jännittyneitä ja hermostuneita, että tulokset ovat virheellisiä kovan jännityksen vuoksi eikä voida objektiivista tutkimusta tehdä. Joskus saatetaan jopa joutua tekemään uusi tutkinta, jolloin tilanne on rauhoittunut, ja todetaan, että ajokyky on tallella.

Markku Laukkanen /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Nyt näyttää siltä, että edustajilla Nurmi ja Tiusanen on jäänyt vähän vanha levy päälle, vähän savikiekko jäänyt päälle, kun puhutaan tästä lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta. Lääkäriedustajathan täällä sitä silloin, kun se säädettiin viime kaudella, vastustivat voimakkaasti, liikennelääkärit olivat sen kannalla, ja kaikki kokemukset osoittavat, että se oli erittäin hyvä uudistus. Ja mitä pelättävää on mennä lääkärin vastaanotolle, jos on kunnossa? Ei mitään. Ei se ole ollut missään tapauksessa kynnyskysymys saada ajokortille jatkoa, jos on kunnossa. Siinä katsannossa tavallaan tämä kysymys on loppuun käsitelty mielestäni, ja tämä malli monessa muussakin maassa toimii erinomaisella tavalla, ja kokemukset meilläkin siitä ovat erittäin hyviä. Sen takia, puhemies, nyt täällä edustajat Tiusanen ja Nurmi antavat tässä asiakokonaisuudessa tästä erilliskysymyksestä hieman väärän, painotetun kuvan.

Tuija Nurmi /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Ed. Laukkaselle haluan sanoa, että en ottanut kantaa nykyisen lain hyvyyteen tai huonouteen, vaan kerroin, kuinka asiat tänä päivänä ovat käytännössä. Ja täytyy sanoa, että tietenkään en ole nyt tarkistanut tähän keskusteluun sitä tilannetta, mutta ainakin asuessani Saksassa siellä oli lääkärit TÜV:ssä, paikallisessa katsastuslaitoksessa, ja he tutkivat asianomaisen ajokyvyn, onko hän ajokykyinen. Olen kyllä tottunut jo koulutukseni aikana siihen, että lääkärintodistuksen tekee pelkästään sellainen lääkäri, joka ainoastaan keskittyy tekemään lääkärintodistuksia. Ja katson edelleenkin, että meillä on täällä vapaa, rajoittamaton puheoikeus, ja aion käyttää sitä edelleenkin hyväkseni. — Pyydän anteeksi, että joudun poistumaan salista. Minulla on vieraita.

Pentti Tiusanen /vas(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Ed. Laukkaselle vastauksena haluan todeta, että vanha levy ei ole nyt päällä. Se on aivan uutta tietoa, mitä tulee viikoittain, jos harjoittaa lääkärin ammattia. Sieltä tulee vaimojen kertomana, että meidän mies ei ole mennyt lääkäriin, koska hän pelkää ajokortin menettämistä. Siis tässähän on kysymys siitä, että rintakipujen vuoksi ei hakeuduta lääkäriin tai jonkin hengenahdistuksen vuoksi, koska ajatellaan, että jos minä menen sinne, minulta lähtee kortti. Tämä on valitettava totuus, ed. Laukkanen, muun muassa meidän yhteisellä alueellamme Kymenlaaksossa. Näin vain suhtaudutaan. Itse en ollenkaan ole sitä mieltä, ettei nimenomaan ihmisten terveydentilaa aina pitäisi katsoa myös tähän nähden, jos he ovat nimenomaan ajokortin haltijoita. Se on taas toinen kysymys.

Markku Laukkanen /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! En kiistele enää tästä asiasta. Ei ole mitään pelättävää, jos ihminen on kunnossa, terve ja ajokykyinen. Lainsäädäntöhän sanoo, että jos ihminen on pysyvästi ajokyvytön, niin tässä tilanteessa lääkärillä on ilmoitusvelvollisuus, joka johtaa kortin menetykseen, ja tästä meillä on kaameita esimerkkejä: moottoritiellä voidaan tulla väärällä kaistalla vastaan eikä kuljettaja tiedä, minne on menossa. Silloin ei ole mitään pelättävää mennä lääkäriin, jos tietää, että on kunnossa ja pystyy hallitsemaan ajoneuvoa, minkälaista tahansa, ja on se pieni tai suuri. Siinä katsannossa tämä lainsäädäntö toimii hyvin ja tällaisia uhkakuvia ei kannata maalailla.

Puhemies:

Tässähän on siis kyseessä hallituksen esitys, jossa esitetään muutettavaksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annettua lakia. Varmaan ed. Rönni perustelee tarkemmin.

Tero Rönni /sd:

Puhemies! Nimenomaan sanoin ensimmäisessä puheenvuorossa, että tässä on puhuttu niin kuin asian pielestä.

Mutta pieni vastaus ed. Kaikkoselle: Ei tässä nyt ihan huonossa kunnossa olla. Sentään parikymmentäviisi kiloa on tippunut ja vähän kuntoiltukin, niin onnistuu. Kyllähän näille yli seitsemänkymppisille jää oikeus ajaa kuorma-autoa, mutta ei yhdistelmää eikä linja-autoa. Minun mielestäni kyllä semmoinen 25-tonninen kuorma-autokin riittää yli seitsemänkymppisille, ei siinä tarvita enää sitä perävaunua perään.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Aivan oikein, tässä on juuri kuljettajan ammattipätevyydestä kysymys. Sen ammattipätevyyden voi menettää myöskin terveydentilansa vaikutuksesta, ja siitä eduskunta on itse kantanut huolta. Se on aloitteellisesti hoitanut nämä asiat kuntoon, ja siitä linjasta pitää pitää kiinni.

Hannakaisa Heikkinen /kesk:

Arvoisa puhemies! Pahoittelen, että menen varmasti tämän hallituksen esityksen sivuun hieman, mutta täytyy kyllä moittia ed. Rönniä näistä ilmauksista. Ei meillä ole varaa tällaiseen ikäsyrjintään tässä salissa, varsinkin kun on nuorta yleisöä läsnä, että me täällä papparaisiksi seitsemänkymppisiä nimittelemme.

Entisenä vanhainkodin osastonhoitajana voin todeta, että hyvinkin vaikka 95-vuotiaat voivat olla kykeneviä jopa autolla ajamaan ja he ovat monella tavalla hyvin viriilejä ihmisiä sekä verbaalisesti että toimintakyvyllisesti. On totta, että reaktioaika kyllä pitenee ihmisen ikääntyessä, mutta ei lineaarisesti iän myötä. Siihen voidaan vaikuttaa monin tavoin, ja meillä on varmasti paljon suurempia huolenaiheita liikenteessä, kuten lääkkeitten vaikutuksen alaisena ajaminen, huumeet ja alkoholi. En toivoisi tällaista papparais-nimittelyä tässä salissa käytettävän.

Juha Mieto /kesk:

Arvoisa puhemies! Yhryn monehen kollegan puheenvuorohon täällä siitä, että myös seittemänkymppinen voi olla erinomaisessa kunnossa. Kaikki tieretähän, että sen ikääset ihimiset jo on erimoisessa kunnossa. Toiset niin kuin partiopojjat terävänä, äly pelaa, kunto hyvä, niska kääntyy. Mutta uskoosin sen, että myös ympäristö, omaaset ja kylänmiehet siinä, kyllä ne ilimootteloo kuka poliisille ja lääkärille, jos rupiaa tuntumaan siltä, että paapuskilta pitää ottaa kortti pois. Mä luulen, jotta se ei oo yksistään lääkärit, että ne kirjootteloo toristuksen niin sanotulla "hevosella pääsöö ja rahalla saa". Eli uskoosin näin, että maalaisjärkiä tarvitahan eli kyllä sen ikäset ihmiset pystyy vielä autolla ajamahan. Annetahan niille terapiaa samalla. Maisemat vaihtuu, ja matka joutuu.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esitys on hyvin kohdalleen osuva ja on synnyttänyt vilkkaan keskustelun, joka toivon mukaan jatkuu asiantuntijakuulemisten jälkeen valiokunnassa.

Mutta haluan korostaa liikenneturvallisuusnäkökohtaa erityisesti, ammattipätevyyttä koulutuksen pohjalta, mutta myös jatkuvaa pätevyyden ylläpitämistä. Tarkoitan tällä sitä, että kuljettajat eivät käyttäisi päihteitä tai huumaavia aineita. Ammattikuljettajat ani harvoin tähän sortuvat, mutta toivon, että tästä pidetään jatkossakin huolta alan koulutuksessa, että nuoret, jotka alalle tulevat, ottavat ihanteekseen liikenteessä täysraittiuden.

Valto Koski /sd:

Arvoisa puhemies! Mitä ed. Rönni tuossa tämän asian sisällön osalta totesi, tietysti olisi pitänyt pysytellä pitkälti siinä. Mutta kun tämä keskustelu nyt on levinnyt vähän laajemmalle ja on henkilökohtaisia kokemuksia siitä, mihin tämä lainsäädäntö aikaisemman päätöksen osalta on johtanut, niin pakko on yhtyä ed. Tiusasen näkemykseen siitä, että joillakin ihmisillä on pelko mennä lääkäriin sen takia, että ajokortti on siellä takana vaarassa mennä, olkoon sitten terve tai ei. Erityisesti minä sanon, että vammaiset ihmiset ovat sen ajokortin ja lääkärintodistuksen osalta lääkärin tulkinnan varassa.

Sitten yksi iso ongelma tähän sisältyy sikäli, että eihän lääkäri ota korttia pois. Lääkäri antaa lausunnon, ja poliisin tehtävä on ottaa kortti pois. Minulla on semmoisia ystäviä, jotka ovat soittaneet ja saaneet, että lääkäri määräsi hänet poliisille ja poliisi sanoi sitten hänelle, että sinun pitää nyt ajaa uudelleen kortti. Lääkärintodistuksesta huolimatta tämä kortti uudistettiin, ajokoe meni läpi, kuulustelu meni ensimmäisellä kerralla läpi ja hänelle oli myönnettävä kortti. Nyt kysymys on vaan siitä, kuka maksaa nämä 800 euron kustannukset tällaisessa tapauksessa, kun lääkäri määrää, että pitää ajaa uusi kortti. Nämä ovat näitä ongelmia.

Merja Kuusisto /sd:

Arvoisa puhemies! Lakiesitys on hyvä. Se turvaa nykyistä paremmin koulutuksen saaneiden ammattikuljettajien edut ja valvonnan tarpeet. Mutta toivon myös, että tämä lakiesitys johtaisi siihen, että yhä useammat nuoret kiinnostuisivat tästä alasta, ja sen kautta turvataan myös sitten tämä tarpeellinen ammattikuljettajien reservi tulevaisuudessakin.

Oiva Kaltiokumpu /kesk:

Arvoisa puhemies! Ed. Koski puhui tapauksesta, jossa, niin ymmärsin, ajo-oikeus ei mennyt, mutta kyllähän viranomaisten ja lääkärien kontrolli ajo-oikeuden suhteen on aivan välttämätöntä.

Minulla on ollut mahdollisuus käsitellä tuhansia näitä asioita ja tavata satoja näitä ihmisiä, ja monia sellaisia tapauksia on tullut esille, että ei ole minkäänlaisia edellytyksiä olla auton kanssa liikenteessä. Eräs ajeli väärää puolta katua keskellä kaupunkia eikä huomannut ajavansa väärää puolta. Toinen ajeli päivittäisen lenkin 84-vuotiaana ja meni valtatietä pitkin laidasta toiseen. Jos näissä tapauksissa hoitolaitokset, hoitajat, vanhemmat, läheiset eivät kanna huolta, niin onnettomuuksia kyllä tapahtuu.

En ota kantaa tähän, tulisiko nimenomaan ammattikuljettajien osalta vielä nostaa rajaa, mutta en pidä tätä kyllä huononakaan, koska vastuu isosta kuorma-autosta, täysperävaunusta tai täydestä linja-autosta on kyllä erittäin, erittäin rankka. Olen sitä mieltä, että ei eduskunta varmaan aikaisemmilla päätöksillä harkitsematta ole näihin päätynyt.

Olennaista on kuitenkin se, että jokainen ajo-oikeuden haltija joka hetki, jos haluaa ajo-oikeuden pitää, täyttää kaikki ne vaatimukset, jotka ajo-oikeuden saamisen edellytyksenä ovat. Aina, jos ei näitä vaatimuksia täytetä, viranomaisilla on mahdollisuus peruuttaa ajo-oikeus tai määrätä kuljettajatutkintoon tai ajokokeeseen tai hankkimaan lääkärintodistus tai erikoislääkärintodistus. Valvonta ja kontrolli on välttämätöntä ja hyvää sekä antaa oikeutta ja turvallisuutta myös ihmiselle, jonka terveydellinen kunto ei edellytä ajo-oikeuden hallussapitämistä.

Keskustelu päättyi.