Täysistunnon pöytäkirja 41/2009 vp

PTK 41/2009 vp

41. TIISTAINA 21. HUHTIKUUTA 2009 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 49 ja 82 c §:n muuttamisesta

 

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa puhemies! Mihin tätä lakia tarvitaan? Eikö liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehillä ole tärkeämpääkin tehtävää? Mielestäni lain vanha pykälä on vallan erinomainen. Siinä sanotaan: "Liikenteen ohjaajina toimivat poliisi sekä asetuksella säädettävissä tapauksissa sotilaspoliisi ja asianomaisen viranomaisen tehtävään määräämät henkilöt." Minusta pykälän nykyinen muotoilu riittää vallan mainiosti. Liikenteen ohjaamisen pitäisi olla tarkoituksenmukaisuuskysymys, ja vastuu siitä kuuluu poliisille.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Tämä hallituksen esitys on sangen mielenkiintoinen, ja siitä voi saada monenlaisia ajatuksia itselleen. Kun lukee perusteluita, siellä viitataan itäliikenteeseen jne. Tosiasiassahan tilanne tietysti on se, että tällä hetkellä näistä asioista on määritelty tieliikenneasetuksen 2 §:ssä, ja saattaa olla mitä ilmeisimmin, uskon näin, että kyse on siitä, että meidän uuden perustuslakimme säännöksissä tämänsuuntaisista säännöksistä nimenomaan edellytetään, että ne säädetään lain tasolla.

Arvoisa puhemies! Tuli itselle ajatus siitä, lähdetäänkö tässä ikään kuin yksityistämään näitä asioita pidemmällä aikavälillä, kun täällä puhutaan koulutuksesta jne., pätevyydestä ja ulkoistamisesta, jota liikkuva poliisikin on kannattanut näköjään omassa lausunnossaan nimenomaan rekkaruuhkien osalta.

Arvoisa puhemies! Kaikista mielenkiintoisin ja vaarallisin asia minun mielestäni, jos se toteutuu sen mukaisesti, mitä valtiovarainministeriö on omassa lausunnossaan esittänyt, on se, kun se on puoltanut tätä mutta todennut, että kustannukset tulee rahoittaa poliisin määrärahoista ja että henkilöstövoimavarojen osalta tulee noudattaa hyväksyttyä tuottavuusohjelmaa. Siinä se: poliiseja pois, mutta tehtäviä yksityiselle, ja poliisin määrärahoista kaikki. Mitä järkeä tässä on?

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Toisaalta tässä on varmasti se järki todellakin, että se asetuksesta siirretään lakiin, niin kuin kai tämä perustuslain muutos sitä edellyttää.

Mutta sitten tämä toinen asia. Tässä on kyllä vaikea pysyä mukana. Tämä Puolustusvoimien juttuhan oli esillä EU:sta johtuen silloin, kun me istuimme ed. Vistbackan kanssa liikennevaliokunnassa. Tätä asiaahan jo silloin vetvottiin ja vatvottiin. Siinähän on myöskin mielenkiintoinen juttu se, että Puolustusvoimilla on oma ajokorttinsa, siis eräällä tavalla, se, jossa on nämä hankalat kuljetukset ja vaaralliset kuljetukset jnp., joissa on aivan omat erittäin tiukat säädöksensä ja edellytyksensä, kuinka kauan semmoinen kortti on voimassa. Siinä on se pari kolme vuotta vain, ja se on aina uusittava ja uusittava ja uusittava ja määrämäärä pitää olla näitä Puolustusvoimien kuljetuksia, että saa sen uusittua.

Keskustelu päättyi.