Täysistunnon pöytäkirja 41/2009 vp

PTK 41/2009 vp

41. TIISTAINA 21. HUHTIKUUTA 2009 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys sikiön, alkion ja perimän suojaa koskevien rangaistussäännösten muuttamisesta

  jatkui

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Tämä todella jäi sinne pöydälle. Sinne jäi tämä puheenvuoropyyntökin, ja se johtui ed. Räsäsen käyttämästä puheenvuorosta, kun hän otti mielestäni aika persoonallisen kannan, että jos naishenkilö on raiskattu ja raiskauksen tuloksena on raskaus, niin tätä raskautta ei saa eettisin perustein keskeyttää, kun huonosti on käynyt. Hänellä oli myöskin malli siitä, millä tavalla yhteiskunta hoitaisi sitten velvollisuutensa tämän ihmisyksilön kohdalla, kun tilannehan on hiukan persoonallinen suhteessa vanhempiin ja tapahtumiin jnp.

Arvoisa puhemies! Tulenpa eettisesti kuinka roistoksi tahansa, niin minusta tämmöisessä tapauksessa se raskaus pitää keskeyttää sen takia, että se on se kestettävä, eettinen osuus, koska sillä tavalla se ihmisyksilö säästetään paljolta pahalta.

Antti Vuolanne /sd:

Arvoisa puhemies! Meitä ei kovin montaa täällä salissa ole. Kuuntelin viime kerralla tätä keskustelua, ja varmaan eri kulttuureissa ja eri poliittisissa traditioissa painottuvat hyvin erilaiset näkökulmat ja näkökannat. Voidaan nähdä siten, että täydet ihmisen oikeudet syntyvät siinä kohtaa, kun ihminen syntyy, tai siinä kohtaa, kun munasolu hedelmöityy eli tsygootti tulee, tai sitten jossakin kohdassa tässä välissä. Tästä kysymyksestä meillä on voimassa oleva lainsäädäntö. On erilaisia muita, erilaisiin vakaumuksiin perustuvia asioita ja näkökulmia, mutta lainsäädäntö kaiketi tässä nyt on olemassa.

Yleiskeskustelu päättyi.