Täysistunnon pöytäkirja 41/2010 vp

PTK 41/2010 vp

41. TORSTAINA 22. HUHTIKUUTA 2010 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

Ulkoasiainministeriön apu kansalaisille tuhkapilven aiheuttamissa matkustusongelmissa

Markku Laukkanen /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Viikko sitten torstain kyselytunnilla kysyin, miten hallitus aikoo varautua Islannin tuhkapilven aiheuttamiin ongelmiin lentoliikenteessä. No, tuolloin, myönnän sen, hallituskaan ei varmaan nähnyt, minkälainen kaaos tästä todella tulee ja miten pitkäaikainen vaikuttavuudeltaan. Nyt me tiedämme myöskin ministeritason kokemuksiin viitaten, miten erilaisin keinoin suomalaiset ovat yrittäneet kotiin eri puolilta maailmaa palautua. Mutta on myös tiedossa, että ulkoministeriön hätäpuhelimeen on tullut satoja ellei tuhansia yhteydenottoja. Nyt kysynkin, arvoisa ulkoministeri:

Millä tavalla ulkoministeriö pystyi auttamaan eri maissa olevia suomalaisia siinä hädässä, joka monella oli todellinen: piti päästä Suomeen, rahat olivat lopussa, tarvittiin hotelleja, tarvittiin ruokaa, tilapäismajoitusta jne.? Eli, arvoisa ministeri, miten ulkoministeriö vastasi tähän tilanteeseen — ja vastaa edelleen?

Ulkoasiainministeri Alexander Stubb

Arvoisa puhemies! Ensimmäisenä lähtökohtana meillä oli selvittää, oliko yksikään suomalainen hengenvaarassa, hädässä. Sen jälkeen, kun oli todettu, että ei toistaiseksi ole, lähdimme auttamaan perinteisin keinoin, eli kaikki meidän 98 edustustoamme ympäri maailmaa olivat valmiustilassa ja tarjosivat omia palveluitaan, jotka lähtivät liikkeelle siitä, että autettiin kimppakyytien hankkimisessa, aikataulujen miettimisessä.

Konkreettisesti ulkoasiainministeriö on tehnyt myös kaksi asiaa täällä kotimaan päässä: Olimme yhteydessä Finanssialan Keskusliittoon ja vetosimme, että matkavakuutuksia pidennettäisiin. Tässä onnistuttiin, ja kiitos siitä vakuutusyhtiöille. Toinen asia, jonka me teimme, oli, että olimme yhteydessä EU:n kautta muun muassa Kiinaan ja Thaimaahan ja saimme viisumeja pidennettyä. Tällä hetkellä meillä on vielä noin vajaat 10 000 suomalaista ympäri maailmaa 50 maassa, ja toivomme, että kaikki pääsevät kotiin seuraavan viikon aikana.

Markku Laukkanen /kesk:

Arvoisa puhemies! Tuosta vastauksesta käy ilmi, että tätä tilannettahan eivät matkatoimistot ja lentoyhtiöt ole pystyneet yksin hoitamaan vaan selkeästi on tarvittu myöskin valtiovallan ja viranomaisten toimia. Mutta nythän EU on selkeästi linjannut tätä korvauskysymystä sillä tavoin, että lentoyhtiöiden täytyy kantaa tästä huolenpitovastuusta tuleva vastuu myöskin matkustajista silloin, kun tarvitaan majoitusta.

Mikä on tässä nyt sitten meillä omaksuttava linja? Aikooko hallitus ryhtyä tässä toimenpiteisiin ja ikään kuin pakottaa myöskin suomalaisen lentoyhtiö Finnairin toimimaan tämän EU-komission linjauksen mukaisella tavalla korvauskysymyksissä?

Työministeri Anni Sinnemäki

Arvoisa puhemies! Myös tässä hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa kuluttajien perusoikeudet totta kai pätevät. Tässä tilanteessa se on tarkoittanut ennen kaikkea sitä, että kuluttajilla on oikeus myös lentoyhtiöiden puolelta riittävään informaatioon ja oikeus välttämättömään huolenpitoon. Sen lisäksi on kysymys siitä, että kuluttajalla on joko oikeus saada matkan hinnasta itselleen palautus tai sitten mahdollisuus matkan järjestämiseen uudelleenreitityksen avulla.

Näyttää siltä, että vaikeimmat kysymykset liittyvät nimenomaan tähän uudelleenreititykseen ja siihen, mikä on kuluttajan oikeus tai onko oikeutta siihen majoitukseen, jota on ollut uudelleenreitityksen aikana.

Suomessa kuluttajaviranomainen ja Finnair tulevat käymään keskustelua korvauskäytännöistä. Komissio on todennut hyvin yksiselitteisesti, että erityisesti tämä oikeus informaatioon (Puhemies: Aika!) ja huolenpitoon joka tapauksessa on voimassa.

Toinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

Ulla Karvo /kok:

Arvoisa puhemies! Asiani ja kysymykseni koskee äskeistä kysymystä. Voinko esittää siitä vielä kysymyksen?

Toinen varapuhemies:

No, sallitaan ikään kuin poikkeuksellinen lisäkysymys tässä vaiheessa, jos ei asia tullut vielä selväksi. Olkaa hyvä!

Puhuja

Kiitoksia, puhemies!

Näillä Islannin tulivuorenpurkauksilla on ja saattaa olla pitkiäkin vaikutuksia sekä kuluttajille että matkailuelinkeinolle. Vielä haluaisin ministeri Sinnemäeltä, joka vastaa kuluttaja-asioista, varmistaa ja kysyä:

Mitä työministeriö voi tehdä asiasta annetun tiedotuksen parantamiseksi, jotta kuluttajat ymmärtävät selvemmin oikeutensa ja velvollisuutensa?

Työministeri Anni Sinnemäki

Arvoisa puhemies! On totta kai totta, että tämä tulivuorenpurkaus ja se, että ei ole ollut mahdollista lentää, vaikuttavat varmasti matkailuelinkeinoon merkittävällä tavalla. Tämä tulivuorenpurkaus on myös sellainen ylittämätön este, että lentojen järjestäjille ei muodostu erillistä korvausvelvollisuutta lentomatkustajille esimerkiksi menetetyistä työpäivistä, eli lentoyhtiöiden velvollisuudet kuluttajia kohtaan liittyvät nimenomaan tähän matkan järjestämiseen, informaatiovelvollisuuteen ja huolenpitoon. Erillistä korvausvelvollisuutta kuluttajia kohtaan lentoyhtiöille tämän tapauksen poikkeuksellisuudesta ja siitä, että se ei ole niiden syy, ei muodostu.

Toinen varapuhemies:

Kysymys on nyt loppuun käsitelty.