Täysistunnon pöytäkirja 41/2010 vp

PTK 41/2010 vp

41. TORSTAINA 22. HUHTIKUUTA 2010 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

Uusiutuvan energian velvoitepaketin eduskuntakäsittelyn järjestäminen

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! Minun kysymykseni liittyy vielä energia-asian hoitamiseen. Ydinvoimapäätös käsitellään eduskunnassa, mutta tämä kansallisen uusiutuvan energian toimintasuunnitelma annetaan EU-komissiolle kesäkuun loppuun mennessä. Kysyn: miten eduskunta, nimenomaan koko eduskunta, voi käsitellä tämän? Tällainen kyselytuntikäsittely ei ole oikeastaan mistään kotoisin. Tässä on lyhyitä ajatuksia, mutta ei perusteita. Kuitenkin tämä paketti on tavattoman tärkeä. Se pitäisi saada sitovaksi, ja sillä on merkittävästi vaikutuksia valtiontalouteen, kuluttajien maksuihin ja aluepolitiikkaan, työllisyyteen jne.

Onko hallitus valmis tuomaan tämän esimerkiksi selonteon tai tiedonannon muodossa eduskunnalle, niin että koko eduskunta voisi sen kaikilta osin käsitellä eikä vain muutaman lain osalta, niin kuin ministeri Pekkarinen totesi?

Vielä totean, että (Puhemies: Aika!) nämä maaseudulle kohdistuvat työllisyysvaikutukset ovat suuri pettymys tuolla maakunnissa, jos ne jäävät alle 10 000 työpaikan kaiken kaikkiaan.

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

Arvoisa puhemies! Tämän ohjelman osalta taitavat muotomääräykset olla selviä siinä, että sen pitää suuren valiokunnan kautta kulkea, mutta olen kyllä erittäin mieluusti valmis myöskin koko eduskunnalle kertomaan — joko sitten, kun ensimmäiset lait elikkä nämä syöttötariffit tulevat tänne lakiesityksen muodossa, jos eduskunta on valmis siinä yhteydessä käymään laajemman keskustelun, tai kenties pyritään varaamaan ihan erillinen keskustelutuokio. Ainakin itse olen siihen kovin valmis. Mikä se asiayhteys onkin, minulle käy ja ministeriölle käy erinomaisen hyvin sellainen menettely.

Toinen varapuhemies:

Tämä kysymys on loppuun käsitelty.