Täysistunnon pöytäkirja 42/2012 vp

PTK 42/2012 vp

42. KESKIVIIKKONA 25. HUHTIKUUTA 2012 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

3) Pohjoismaiden neuvosto Suomen valtuuskunta toimintakertomus 2010

 

Simo Rundgren /kesk:

Arvoisa puhemies! Lyhyesti tässä kohtaa haluan todeta vain, että vuonna 2010 erityisesti nostettiin esille Pohjoismaiden neuvoston työskentelyssä pohjoismainen puolustusyhteistyö niin sanotun Stoltenbergin raportin pohjalta.

Toiseksi olen täällä jo pitkään kertonut arktisesta yhteistyöstä, mutta mainitsen kulttuuriyhteistyön, ja kulttuurisektori nielee Pohjoismaiden ministerineuvoston budjetista huomattavan osan. Tuo budjettihan on kaiken kaikkiaan Pohjoismaiden yhteistyön osalta 960 miljoonaa Tanskan kruunua eli 130 miljoonaa euroa. Tästä Suomi maksaa 17 prosenttia eli 22 miljoonaa euroa.

Vielä tuohon kertomukseen liittyen maininta yhteistyöstä Baltian suuntaan, Itämeri-yhteistyöstä. Siellähän pysyvän komitean puheenjohtajana on ollut Christina Gestrin. Erityisesti tiedotustoimistoista Baltian maissa haluan mainita, että Pohjoismaiden neuvoston puolelta tätä halutaan jatkaa. Puolalaiset ovat myöskin olleet kiinnostuneita vastaavanlaisen tiedotustoimiston saamisesta Gdanskiin. Tästä on mielestäni hyvä käydä avoin keskustelu.

Vielä ympäristökysymyksistä. Erityisesti arktisen alueen osalta on painotettu arktisen alueen herkkää luontoa, mutta myöskin Itämeren kohdalla tietysti yhdessä on pyritty herättämään keskustelua ja toimimaan niin, että Itämeren vaikea ympäristötilanne paranisi, ja myöskin niin, että Itämeren kalakantoja suojeltaisiin, myös Suomelle tärkeää Itämeren luonnonlohta.

Keskustelu päättyi.