Täysistunnon pöytäkirja 42/2012 vp

PTK 42/2012 vp

42. KESKIVIIKKONA 25. HUHTIKUUTA 2012 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta

 

Kimmo Sasi /kok:

Arvoisa puhemies! On sinänsä ihan hyvä, että on perustettu tämmöinen Harmaan talouden selvitysyksikkö, jotta Verohallinnolla on mahdollisimman hyvä käsitys siitä, missä ongelmia on. Tässä yhteydessähän kysymys on pelkästään siitä, mikä on tiedonsaantioikeus, jos tiedonsaantioikeutta laajennetaan. Täytyy sanoa, että mielestäni se pykälä ei ole kyllä ihan kohdallaan, kun käytetään julkisuuslakia viranomaiskäsitteen pohjana, mutta parempaakaan kun ei ole löydetty, niin tällä tavalla nyt voidaan sitten tässä tilanteessa menetellä. Kuitenkin haluan korostaa sitä, että kaikkein tärkeintä verovalvonnassa on se, että ihan normaali verovalvonta toimii, että meillä on tehokas, yksinkertainen verotusjärjestelmä ja on elementtejä, joilla seurataan, onko jotakin poikkeuksellista, ja näissä poikkeustilanteissa ihan jo normaalin verotuksen yhteydessä puututaan ja pidetään huolta siitä, että valvonta toimii.

Eero Lehti /kok:

Arvoisa herra puhemies! Tässä asiassa on päästy kyllä merkittäviin parannuksiin. On vaarallista, jos joku toimiala joutuu tavallaan tällaisen harmaan talouden piiriin, jolloin kilpailusyistä nekin, jotka eivät haluaisi tehdä niin, joutuvat hyvin huolella miettimään, ovatko toimialalla enää mukana ollenkaan. Näyttää siltä, että harmaalla taloudella on taipumus pesiytyä tiettyihin toimialoihin, ja tässä nyt yritetään kohdistaa voimavaroja juuri tämän ilmiön kitkemiseksi.

Keskustelu päättyi.