Täysistunnon pöytäkirja 42/2012 vp

PTK 42/2012 vp

42. KESKIVIIKKONA 25. HUHTIKUUTA 2012 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

 

Kimmo Sasi /kok:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esitys on sinänsä lähtökohtaisesti erittäin hyvä. Siihen sisältyy yksi piirre, joka on se, että verovelvollinen on myöskin vastuussa niistä tiedoista, joita verottaja saa suorasiirtona muualta, muun muassa kiinteistöviranomaisilta. Tietysti täytyy sanoa siitä, ovatko tontin kaikki tiedot täsmälleen oikeita, että harva omistaja tosiasiassa niitä tietää ja tietysti luottaa näihin viranomaisen suorasiirtotietoihin. Korostan sitä, että olennaista on se, että minkäänlaisia rangaistusseuraamuksia ei saa tulla niissä tilanteissa henkilölle, jos henkilö on lähtökohtaisesti voinut luottaa siihen, että viranomaisen tiedot ovat oikeita, eikä ole lähtenyt sitten erikseen selvittämään niitten oikeellisuutta.

Eero Lehti /kok:

Arvoisa herra puhemies! Eräissä maissa tätä kiinteistökauppojen julkisuutta noudatetaan vielä laajemmin kuin Suomessa. Julkinen viranomainen pitää kaikille avoinna olevaa tiedostoa, jossa kaikki kauppahinnat ovat nähtävissä — myös edelliset, ei pelkästään viimeinen — jolloin markkinoilla syntyy selkeä käsitys, mikä oikea hintataso on, ja sitä kautta voidaan estää niin sanottujen pimeiden kauppojen toteutumista. Joissain maissa tätä käytetään myös kiinteistöveron lähtökohtana, mikä on sitten vielä omiaan johtamaan siihen, että tiedot ovat asianmukaisia.

Keskustelu päättyi.