Täysistunnon pöytäkirja 42/2014 vp

PTK 42/2014 vp

42. KESKIVIIKKONA 23. HUHTIKUUTA 2014 kello 14.08

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain 7 ja 10 §:n muuttamisesta

 

Kimmo Sasi /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tämä on sinänsä hyvin yksinkertainen hallituksen esitys, mutta lähtökohtana tässä on se, että siirtomäärärahoja voitaisiin käyttää kolmen vuoden asemasta viiden vuoden aikana. Ihan valtiontalouden suunnittelun kannalta on tarkoituksenmukaista, että on riittävää joustavuutta ja asiat voidaan suunnitella riittävän pitkällä aikavälillä. Siitä syystä valtiovarainvaliokunta puoltaa tätä hallituksen esitystä siitä, että tosiaan siirtomäärärahojen käyttöaika voisi olla jatkossa viisi vuotta.

Yleiskeskustelu päättyi.