Täysistunnon pöytäkirja 43/2013 vp

PTK 43/2013 vp

43. TIISTAINA 23. HUHTIKUUTA 2013 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Patentti- ja rekisterihallituksesta

 

Kauko Tuupainen /ps:

Arvoisa puhemies! Ennen eläkkeelle jäämistä vanhassa leipätyössäni jouduin aika usein olemaan yhteydessä Patentti- ja rekisterihallitukseen niin kaupparekisterin osalta kuin myöskin harrastusteni osalta näissä yhdistysrekisteriasioissa. Tässä mielessä tänään tutustuin tähän hallituksen antamaan lakiesitykseen ja myöskin asetukseen, ja minusta tämä on, ottaen huomioon hallituksen toiminnan muissa asioissa, erittäin hyvä.

Muutamaan asiaan, arvoisa puhemies, kuitenkin kiinnitin huomiota tässä laki- ja asetuspaketissa. En pidä hyvänä, että viraston johtokunta korvataan neuvottelukunnalla asetuksen määräyksellä. Tällöin johtokunnan päätösvalta nimittää pääjohtajan esityksestä teollisuusneuvokset eli ylijohtajan ja linjajohtajat, jotka toimivat tulosyksiköiden päällikköinä, siirtyykin sitten pääjohtajalle. Saattaa olla niin, niin kuin elävässä elämässä olen kuntapolitiikassa ja vähän valtion politiikassakin huomannut, että on suuri vaara, että Patentti- ja rekisterihallituksen virkailijakunta olisi jatkossa poliittisesti vain yhden väristä. Tarkoitan tällä niin sanottuja poliittisia virkanimityksiä, joihin me perussuomalaiset suhtaudumme erittäin pidättyväisesti tänä päivänä ja myöskin huomenna.

Keskustelu päättyi.