Täysistunnon pöytäkirja 44/2004 vp

PTK 44/2004 vp

44. TIISTAINA 20. HUHTIKUUTA 2004 kello 14.10

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys laiksi jätelain muuttamisesta sekä laiksi ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

 

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Haluan aivan lyhyesti todeta tästä hallituksen esityksestä 152, joka liittyy romuajoneuvojen ja sähköelektroniromun käsittelyyn ja sen kohtelun muuttamiseen. Valiokunta, niin kuin ykköskäsittelyn yhteydessä todettiin, on muuttanut lähes jokaista pykälää, joka on ollut tässä muutoksen kohteena, ja vähän ylitsekin sen, on luonut sinne muun muassa oman pykälän, jolla on pyritty määrittelemään sitä kilpailutilannetta ja poistamaan ongelmia sen suhteen, mikä syntyy nyt näiden perustettavien tuottajayhteisöjen ja alalla jo toimivien, muun muassa romuajoneuvo- ja sähköelektroniikkaromua hyödyntävien yhteisöjen ja yritysten välillä. Muun muassa Kemijärvellähän on merkittävä elektroniromun käsittelyyn erikoistunut yritys.

Kaiken kaikkiaan tässä on tehty laaja työ. Siitä kävimme ykköskäsittelyn kohdalla jo keskustelun. Tässä on ehkä tärkein viesti se valiokunnalta, että hallituksen tulee nimenomaan seurata lain kokonaisuudistuksen valmistelua ja tuoda eduskuntaan mahdollisimman nopeasti tästä uusi lainsäädäntö, joka olisi kokonaisvaltainen, käsittelisi tätä romu- ja jäteongelmaa kokonaisuudessaan. Myöskin yksityisten kaatopaikkojen maksuttomuudesta on valiokunnan tekstissä todettu. Siihen liittyy ongelmia.

Tässä on siis viisi lausumaehdotusta. Aikaa säästääkseni en ala niitä enempää lukea, vaan totean, että kohtuullisen laaja mietintö.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Asian ensimmäisen käsittelyn aikana käytin tästä puheenvuoron ja kiinnitin myös huomiota tähän runsaaseen lausumien määrään, joka tietysti kertoo aika paljon. Se, että tehdään ensiksi aikamoisen vaivan jälkeen hallituksen esityksen teksti ja se kirjoitetaan kokonaan eduskunnassa lain puolesta uudestaan ja sitten vielä laitetaan puolenkymmentä kappaletta lausumia loppuun, on aika virtuoosimainen suoritus kaiken kaikkiaan.

Arvoisa puhemies! Siinä olisi voinut nyt olla sitten kuitenkin vielä kuudes lausuma, joka olisi koskenut sitten näitä, sanoisinko, yli-ikäisiä ajoneuvoja, hylättyjä ajoneuvoja. Tähän on arvovaltainen taho kiinnittänyt huomiota, että on sellainen mahdollisuus olemassa, että kun tätä lakia nyt romuajoneuvojen osalta sovelletaan käytäntöön, niin se voi johtaa siihen, että niitä ruvetaan hylkäämään, ja se ei ole kyllä kenenkään etu ja kaikkein vähiten se on kuntien etu, jotka joutuvat tämän niin sanotun likaisen työn tekemään. Mutta kun tässä nyt oli päästy kompromissiin silloin aikoinaan, niin ei tässä nyt ollut mitään syytä ruveta täällä eduskunnassa enää kuudetta lausumaa tänne väsäämään.

Pentti  Tiusanen  /vas:

Arvoisa puhemies! Yksi syy siihen, että on jouduttu niin paljon tekemään pykäläsäädäntää, on se, että autotuojat ovat varsin vahvasti olleet alun pitäen liikkeellä ympäristöministeriön suuntaan tässä asiassa. Tämä hallituksen esitys oli ehkä pikkasen epätasapainossa. Voisi verrata vaikka autoon niin, että yhdestä renkaasta puuttui vähän ilmaa. Nyt se on varmaan saatu tasapainotettua.

Tuo, mihin ed. Pulliainen viittasi, kuntien velvollisuus, on myös pyritty huomioimaan. Olemme tämän tiedostaneet. Se on myös lausumaehdotuksessa, myös tekstissä. Edelleenkin nämä romuajoneuvot ovat sillä tavalla ongelmallisia, että loppuvaiheessa saatetaan käyttää tietynlaista jätemaksua noin lainausmerkeissä niitä saatettaessa loppukäsittelyyn. Valiokunta on painottanut sitä, että tällöin tulisi kahteen kertaan ikään kuin rahastettua, koska direktiivihän lähtee siitä, että auton hintaan sitä valmistettaessa ja kun se laitetaan myyntiin on jo sisällytetty tämä loppukäsittelykustannus.

Keskustelu päättyy.