Täysistunnon pöytäkirja 44/2010 vp

PTK 44/2010 vp

44. KESKIVIIKKONA 28 HUHTIKUUTA 2010 kello 14.04

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämistä ja ehdollisen vankeuden valvontaa koskevaksi lainsäädännöksi

 

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Käsiteltävänä oleva asia on hyvin tärkeä, ja tässä hallituksen esitys on ollut hyvin paikallaan. Tuon vain yhden näkökohdan esille ehdonalaisen vankeuden valvojan asemasta. Kun henkilö, joka saa luottamuksen olla ehdonalaisen vankeuden valvojana, niin hän on hyvin yksin jätetty tuossa tehtävässä. Hänellä ei ole minkäänlaista yhteiskunnan tukea. Se on täysin palkaton, ilman kulukorvauksia oleva tehtävä, ja kuitenkin kysymys on hyvin tärkeästä tehtävästä varsinkin silloin, jos tämä tehtävä on uskottu jollekin muulle henkilölle kuin poliisiviranomaiselle. Toivon, että tähän näkökohtaan voitaisiin jatkossa kiinnittää huomiota.

Yleiskeskustelu päättyi.