Täysistunnon pöytäkirja 45/2011 vp

PTK 45/2011 vp

45. TIISTAINA 4. LOKAKUUTA 2011 kello 14.04

tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tasavallan presidentin palkkiosta

 

Markus Lohi /kesk:

Arvoisa puhemies! Tässä vaiheessa en halua vielä tarkemmin ottaa hallituksen sinänsä perusteltuun esitykseen kantaa, mutta haluaisin todeta kuitenkin seuraavaa: ottaen huomioon tulevan tasavallan presidentin vankka ulkopoliittinen kokemus, minusta Väyrynen on ansainnut tämän korotuksen. (Naurua)

Mika Niikko /ps:

Arvoisa puhemies! Tämähän ei ole vielä kirkossa kuulutettu, sillä tässä on vähän muitakin kavereita kisassa mukana.

Tasavallan presidentin palkkion korottamista 34 000 eurolla on vaikea perustella indeksikorotuksena ainakaan tavalliselle työmiehelle ja työnaiselle puhumattakaan työttömäksi jääneelle peruspäivärahalla elävälle henkilölle. Mehän tiedämme, että tasavallan presidentin palkkio on myös veroista vapaata. Meneillään olevat palkkaneuvottelut eivät siis ole verrattavissa nyt esitettyyn indeksikorotukseen. Siksi neuvotteluihin pitäisikin saada tästä talosta maltillinen esimerkki.

Keskustelu päättyi.

​​​​