Täysistunnon pöytäkirja 45/2011 vp

PTK 45/2011 vp

45. TIISTAINA 4. LOKAKUUTA 2011 kello 14.04

tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

 

Timo V. Korhonen /kesk:

Herra puhemies! On monella tavalla erittäin ikävää, että tämä tärkeä uudistus jää nyt komission näkökannan mukaisesti toteutumatta. Koron alentaminen olisi ollut hyvinkin tarpeellinen toimenpide meidän hyvin velkaisten viljelijöiden taloudellisessa tilanteessa; se olisi parantanut monen monen velkaisen tilan maksuvalmiutta.

Harmillista tämän esityksen osalta on myös se, että kun tätä ministeriössä ja eduskunnassa valmisteltiin, aika monessa vaiheessa viljelijöille annettiin se kuva, että tämä uudistus tulee toteutumaan. Olisi ollut välttämätöntä, että ministeriö tätä valmistelutyötä tehdessään olisi myös pyrkinyt hakemaan valmistelun eri vaiheissa varmuuden komissiolta siitä, millä tavalla tämän tyyppinen esitys nyt sitten pystyisi menemään eteenpäin.

Ehkä tämän puheenvuoron evästys tämän asian jatkokäsittelylle, valiokuntakäsittelylle, voisi olla se, että kun nyt tämän muutoksen myötä vuosien 2011—2012 osalta valtion varoja säästyy noin 12 miljoonaa euroa ja kun kysymys on maatilojen kannattavuuden parantamisesta, niin tässä valmistelussa nyt pitäisi edetä sillä tavalla, että tämä säästyvä 12 miljoonaa euroa käytetään eri tavoin velkaisten maatilojen kannattavuuden ja tulonmuodostuksen parantamiseen.

Keskustelu päättyi.

​​​​