Täysistunnon pöytäkirja 45/2011 vp

PTK 45/2011 vp

45. TIISTAINA 4. LOKAKUUTA 2011 kello 14.04

tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta

 

Elinkeinoministeri Jyri Häkämies

Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen esitys on perua edelliseltä eduskunnalta, edelliseltä hallitukselta, mutta koska asia on edelleen hyvin perusteltu, niin tämä esitys on tuotu tänne uudelleen käsittelyyn, siis edellinen eduskunta ei ehtinyt sitä käsittelemään.

Edelleen tämä hallituksen esitys on siis uudistus vuonna 1992 säädetystä lakiesityksestä, ja tämän lakiesityksen tavoitteena on turvata valtioneuvostolle toimintaedellytykset silloin, kun Suomeen mahdollisesti kohdistuu sellainen yritysosto, joko maanpuolustuksen tai muun merkittävän, painavan kansallisen edun nimissä, joka on syytä ottaa valtioneuvoston käsittelyyn.

Ihan pohjaksi totean, että Suomi jatkossakin suhtautuu myönteisesti ulkomaisiin yritysostoihin, mutta tällä hallituksen esityksellä ja näillä muutoksilla halutaan varata valtioneuvostolle työ- ja elinkeinoministeriön esityksestä riittävät toimintaedellytykset tilanteessa, jossa katsomme, että näin on syytä toimia.

Näitä laissa tarkoitettuja perusteita kansalliselle edulle ovat ensinnäkin maanpuolustuksen turvaaminen ja toisekseen EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 52 ja 65 artiklat, joissa puhutaan yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta. Muutoksena aiempaan, nyt voimassa olevaan lakiin, tuon omistusosuuden rajaksi lasketaan — se on voimassa olevassa laissa yksi kolmasosa — tämän uuden hallituksen esityksen mukaan 10 prosenttia. Eli jos yrityksestä yli 10 prosenttia on siirtymässä ulkomaiseen omistukseen, voidaan se näistä hallituksen esityksessä olevista perusteista ottaa käsittelyyn. Edelleen nuo kokoluokat ovat puolustusteollisuuden yritykset sekä yritykset, joissa työskentelee yli 10 000 henkilöä tai joiden tase tai liikevaihto ylittää 167 miljoonaa.

Puolustusteollisuuden yritysten osalta tämä tarkastelu edellyttää aina hakemuksesta tapahtuvaa viranomaisen vahvistusta eli työ- ja elinkeinoministeriön käsittelyä ja hyväksyntää. Näin siitä syystä, että missään yrityskauppatilanteessa ei ikään kuin sitä teknologiaa ehditä siirtää maasta ulos, vaan se edellyttää aina siis hakemuksesta tapahtuvaa esittelyä. Muussa tapauksessa puolestaan työ- ja elinkeinoministeriön vastuulle annetaan kauppojen seuranta, ja mikäli tämä painava kansallinen etu toteutuu, työ- ja elinkeinoministeriö voi siinä tapauksessa viedä asian valtioneuvoston käsittelyyn.

Arvoisa puhemies! Aivan lopuksi: Milloin tämän hallituksen esityksen nämä laukaisevat perusteet toteutuvat eli siis tämä maanpuolustusetu tai muu syy? Tämä jälkimmäinen on haluttu tarkoituksella jättää riittävän väljäksi, jotta se mahdollistaa toimintaedellytykset. Maailma muuttuu hyvin nopeasti. Se, mikä tänä päivänä nähdään kansallisen edun näkökulmasta ei ehkä niin kriittisenä, voi sitä hyvinkin olla ensi vuonna tai myöhemmin. Eli tällä hallituksen esityksellä suomalainen lainsäädäntö ajantasaistetaan vastaamaan aika lailla jo Euroopassakin, muuallakin tehtyä käytäntöä ja tarjoaa tilanteissa, joissa on syytä toimia, riittävät edellytykset valtioneuvostolle ja työ- ja elinkeinoministeriölle.

Keskustelu päättyi.

​​​​