Täysistunnon pöytäkirja 45/2014 vp

PTK 45/2014 vp

45. TIISTAINA 29. HUHTIKUUTA 2014 kello 14.05

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimiesten vuosilomalain 9 §:n muuttamisesta

 

Lea Mäkipää /ps:

Arvoisa puhemies! Aivan lyhyesti. Merimiesten vuosilomalain esitys on samansisältöinen kuin aiemmin täällä hyväksytty työntekijän vuosilomalaki. 9 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että oikeus siirtää loman alkamista koskee sekä vuosiloman alkaessa että sen aikana synnytyksestä, sairaudesta tai tapaturmasta johtuvaa työkyvyttömyyttä. Oikeus saada vuosiloma siirretyksi koskisi loman ajankohtaan sijoittuvia sairauspäiviä. Tämä edellyttää tietysti työntekijän nimenomaista pyyntöä loman siirtämisestä. Niin sanotut karenssipäivät ehdotetaan poistettavaksi siten, että siirto-oikeus koskisi jo ensimmäistä sairauspäivää. Tietysti tämä tuo työnantajille kustannuksia.

Runsaimmin sairasolopäiviä on ollut matkustajalaivoissa, mutta vastaavasti vähiten rahtialuksissa. Kustannukset vielä painottuvat siten, miten nämä sairauspäivät kohdentuvat loma-aikana. Hallituksen esityksessä on mainittu, että vuosilomapäivä hinnaltaan on runsaat 200 euroa ja alustavien suunnitelmien mukaan tämä olisi noin puolitoista miljoonaa sitten työnantajien pussista pois.

Mutta, kuten sanoin, tämä on samansuuntainen kuin aiemmin täällä hyväksytty, eli mitään suurempia muutoksia tämä ei tuo.

Keskustelu päättyi.

​​​​