Täysistunnon pöytäkirja 46/2010 vp

PTK 46/2010 vp

46. TIISTAINA 4. TOUKOKUUTA 2010 kello 14.05

Tarkistettu versio 2.0

17) Hallituksen esitys Saint Kittsin ja Nevisin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

 

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Viitaten tänä päivänä täällä käytyyn Kreikka-keskusteluun joudun toteamaan, että kyllä tämä on surullinen asia, että näitä tiedonvaihtosopimuksia ei ole aikoinaan vakavasti otettaviksi asiakirjoiksi tarkoitettu. Nyt ikään kuin pilkkana käydään näitä täällä läpi. Ja nyt sitten on nähty, mitä merkitystä näillä sopimuksilla voisi olla, jos ne olisivat vakavasti otettaviksi tarkoitettuja ja jos ministerit myöskin signaloisivat sillä tavalla, mutta näin ei ole. Tämä on surullinen, surullinen asia.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Yhdyn ed. Pulliaisen käsitykseen ja totean sen saman, mitä hän totesi aikaisemmin tänään tuossa Kreikka-keskustelussa, että valtiovarainministerillä tai myöskään ministeri Kiviniemellä ei juuri ole ollut käytössä tätä sanaparia "harmaa talous". Tämä harmaan talouden kitkeminen myös nimenomaan näiden kansainvälisten sopimuksien avulla olisi tärkeätä. Ja Kreikan ongelmien taustalla on nimenomaan harmaa talous ja siellä oleva pitkälle kehittynyt korruptiotyyppinen tapa hoitaa asioita, ja tässä sitä ollaan, että sitten käydään täältä Suomesta ja muista euromaista hakemassa ongelmiin apua.

Keskustelu päättyi.

​​​​