Täysistunnon pöytäkirja 47/2004 vp

PTK 47/2004 vp

47. PERJANTAINA 23. HUHTIKUUTA 2004 kello 13

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

 

Anni Sinnemäki /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että tässä yhteydessä hyväksyttäisiin vastalauseeseen 2 sisältyvä lausumaehdotus, joka koskee työkoneiden polttoaineita, jotka, kuten tiedämme, ovat myös merkittävä kasvihuonekaasujen lähde. Ponnessa esitetään, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla varmistetaan, että kaikissa työkoneissa siirrytään käyttämään uusia, ympäristöperusteiset laatuvaatimukset täyttäviä, rikittömiä polttoöljyjä.

Heidi Hautala /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Sinnemäen tekemää ehdotusta.

Jari Koskinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Tätä asiaahan käsiteltiin täällä ensimmäisessä käsittelyssä viime viikolla, jolloin verojaosto oli matkoilla, ja silloin varmaan keskustelu jäi vähän vaillinaiseksi. Tämä asiahan olisi voitu hoitaa sillä tavalla, että ensimmäisessä käsittelyssä olisi hyväksytty opposition yhdessä tekemä vastalause, joka olisi luonut moottoripolttoöljylle oman veroluokan, joka olisi ohjannut ympäristön kannalta kehittävään käyttäytymiseen, siis samanlaisen veroluokan, mikä nyt muodostetaan muille polttoöljyille ja bensoille, jolloin verotuksella olisi kannustettu oikeaan ja ympäristön kannalta parempaan suuntaan. Mutta hallitus ei halunnut kannustaa tältä osin eli niitä, jotka käyttävät kevyttä polttoöljyä, käyttämään moottoripolttoöljyä työkoneissa.

Verotuksella voidaan ohjata minun mielestäni paremmin kuin ponnella tällä tavalla pakottamalla, minkä johdosta en myöskään kannata ed. Sinnemäen pontta, mutta totean vaan, että parempiakin vaihtoehtoja olisi ollut tarjolla, jos olisi haluttu käyttää.

Pentti Tiusanen  /vas:

Arvoisa puhemies! Ympäristönäkökulmasta tämä on hyvä asia, mitä ed. Sinnemäki esittää. Tässä ei varmasti, jos eduskunta tämän hyväksyisi, kenenkään arvovalta vähenisi, vaan saataisiin hyvä viesti hallitukselle.

Keskustelu päättyy.

​​​​