Täysistunnon pöytäkirja 47/2005 vp

PTK 47/2005 vp

47. TORSTAINA 28. HUHTIKUUTA 2005 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys laeiksi eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista sekä vesiliikennelain muuttamisesta

 

Pentti  Tiusanen  /vas:

Arvoisa puhemies! Tämä on hyvä asia, että puhemiesneuvosto lähettää asian myös ympäristövaliokuntaan. Tässä on kysymys myös pakokaasupäästöistä ja meluhaitasta hyvin vahvasti. Huviveneiden aiheuttamista turvallisuusongelmista on viime vuosina keskusteltu paljon, eikä siitä montakaan vuotta ole, kun joku huviveneilijä, jolla oli niin sanottu turbo alla, kehui ajaneensa haahkaparveen ja aika pitkän ajan sitten näkyvyyttä haittasivat lähinnä untuvat, jotka olivat ilmassa. Näin ollen tämäkään käyttäytyminen ei ole hyvä asia, ja tarvitaan toki ohjeistusta siitä, miten huviveneillä ajetaan. Myöskin kuolononnettomuuksia on tapahtunut aika tavalla viime vuosina, kun nämä niin sanotut muskeliveneet ovat yleistyneet.

Se, mikä liittyy pakokaasupäästöihin, on tärkeä asia, nimenomaan sisävesistöissä ne haittaavat samoin kuin melu. Se, että meiltä Suomesta puuttuu hiljaisia alueita luonnosta, joissa voi olla kuulematta auton tai yleensä moottoreiden ääniä, on vakava ongelma. Siitä on myös paljon puhuttu. Näin ollen tämä on tärkeä laki, ja toivon, että se saa arvoisensa käsittelyn. Myöskin vielä kerran ympäristövaliokunta varmasti tähän asiaan paneutuu omalta osaltaan.

Keskustelu päättyy.