Täysistunnon pöytäkirja 47/2013 vp

PTK 47/2013 vp

47. TORSTAINA 2. TOUKOKUUTA 2013 kello 16.02

Tarkistettu versio 2.0

8) Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

 

Markku Mäntymaa /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Linja-auton, kuorma-auton ja ajoneuvoyhdistelmän kuljettajilla on oikeus harjoittaa ammattiaan täytettyään 70 vuotta, mikäli geriatriaan perehtynyt lääkäri antaa puoltavan lausunnon kuljettajan terveydestä. Lausunto on voimassa aina 2 vuotta kerrallaan.

Taksinkuljettajilla tilanne on toinen. Taksinkuljettajat eivät lain mukaan saa harjoittaa ammattiaan täytettyään 70 vuotta. Tässä on selkeä epäkohta, joka tulee korjata siten, että ammattiautoilijat ovat tasa-arvoisia keskenään.

Olen tehnyt lakialoitteen, jossa lopputuloksena on, että taksinkuljettajilla on oikeus saada 2 vuoden ajolupa, mikäli geriatriaan perehtynyt lääkäri sellaisen lausunnon antaa. Tällöin tilanne taksinkuljettajilla olisi tasa-arvoinen eli samanlainen kuin linja-auton, kuorma-auton ja ajoneuvoyhdistelmän kuljettajilla.

Arvoisa puhemies! Suomalaiset ikääntyvät, mutta samalla keskimääräinen elinikä ja myös työkykyisyys pitenee. Jos on työkykyä ja työhalua, niin miksi ei voisi tehdä työtä. Työurien pidentäminen on yksi tärkeimpiä tällä hallituskaudella ratkaistavia kysymyksiä. Hyvinvointi syntyy työstä. Hallituskauden yksi merkittävin tavoite on varmistaa kaikille työhön kykeneville mahdollisuudet ja kannusteet työhön osallistumiseen, pidentää työuria ja tarjota olemassa olevalle elinkeinotoiminnalle hyvät toimintaedellytykset. Tavoitteena on nostaa keskimääräistä eläkkeelle siirtymisikää ja vahvistaa tasa-arvoa.

Taksielinkeinon tulevaisuus näyttää hyvältä, vaikka kysyntä on ollut lievässä laskussa. Alan suurin huolenaihe on kuitenkin pätevän työvoiman puute. Etenkin syrjäseudulla on ollut vaikeuksia löytää riittävästi ammattipäteviä taksinkuljettajia. Taksiliiton mukaan alalla puhutaan jopa työvoimapulasta.

Arvoisa puhemies! Lakialoitteeni on saanut laajaa kannatusta. Sen on allekirjoittanut 120 kansanedustajaa. Viime torstain kyselytunnilla kysyin liikenneministeri Kyllöseltä, tullaanko tämä asia korjaamaan. Hänen mukaansa ongelma on tunnistettu. Tässä on käytännön ongelma, joka tulee korjata lakialoitteen mukaisesti.

Lakialoitteessani ehdotetaan taksinkuljettajan ammattipätevyydestä annetun lain 4 §:n, siis ajoluvan myöntämisen edellytykset, 1 momentin 2 kohdan muuttamista seuraavasti: hakija ei ole täyttänyt 70 vuotta; ajo-oikeus voidaan kuitenkin myöntää ilman ikärajoitusta, jos ajokorttilupahakemukseen liitetään geriatriaan perehtyneen lääkärin puoltava lausunto hakijan ajokyvystä siten kuin ajokorttilain 27 §:n 2 momentissa säädetään.

Timo Heinonen /kok:

Arvoisa puhemies! Edustaja Mäntymaa on tekijämiehiä, ja hänen aloitteeseensa on helppo yhtyä. Yli sata kansanedustajaa on tämän aloitteen allekirjoittanut, ja kyllähän se ihmetystä aiheuttaa, että linja-autolla, kuorma-autolla, täysperävaunurekalla voi ajaa tuolla tien päällä yli 70-vuotiaana. Minun mielestäni ihan hyvä, että voi ajaa, jos lääkäri tämän toteaa, mutta kummastus tulee juuri siitä, mitä tämä lakialoite koskee, että taksia ei edes lääkärinlausunnolla ole mahdollisuus ajaa. Tämä ei ole varmastikaan kovin suuri kysymys kaupungeissa taikka suuremmissa paikoissa, joissa kyytejä ja kiinnostusta taksiyrittäjyyttä kohtaan on, mutta maaseudulla ei uusia takseja tahdo löytyä. Siellä kyytejä on hyvin rajallisesti, lähinnä viikonloppuisin, ehkä arki-iltaisin ja sitten koulukuljetuksia jonkin verran lisäksi, mutta nimenomaan näiden ruuhkapiikkien, mahdollisten kesätapahtumien, kesäkuntien lisätarve saisi tästä hieman varttuneempienkin taksinkuljettajien ajamisesta hyvää lisää, ja itse olen valmis sitä vahvasti tukemaan.

Maaseudun palveluiden näkökulmasta meidän pitää olla valmiita joustamaan tämäntyyppisissä kysymyksissä. Tuntuu erikoiselta, kun hallituksenkin toimesta usein puhutaan, että työuria pitää pidentää, että sitten meidän laistamme löytyy tällaisia paikkoja, jotka pettävät pahan kerran. Mutta onneksi meillä on tarkkaavaisia kansanedustajia niin kuin edustaja Mäntymaa, joka on asiasta lakialoitteen tehnyt, ja toivotaan, että se saa arvoisensa kohtelun liikenne- ja viestintävaliokunnassa ja tulee mahdollisimman pikaisesti tänne istuntoon vielä päätettäväksi.

Saara Karhu /sd:

Herra puhemies! Ikä ei tosiaankaan ole este, kunto ratkaisee, ja meillä on paljon nuoria ihmisiä, jotka ovat huonommassa kunnossa ja työkyvyltään heikompia kuin ikääntyneemmät, ja on hyvä asia, että tässä on sitten lääkäri mukana katsomassa tätä tärkeää liikenteeseen sopivaa työkykyä, -kuntoa.

Tässä on mainittu nämä linja-autonkuljettajat, ja heihin liittyen muistan täällä usein käydyn keskustelun, että minkä vuoksi sairaseläkkeellä oleva linja-autonkuljettaja voi heittää tällaista koululaiskeikkaa ja muuta, ja on pelätty sitä kuntoa, että onko se kuitenkaan riittävä viemään edes tämmöisiä satunnaisia kuljetuksia. Näiden keskustelujen yhteydessä liikenne- ja viestintävaliokunnassa on puhuttu siitä, onko geriatri riittävä vai pitäisikö olla enemmän liikennelääketieteeseen erikoistuneita lääkäreitä. Tämä on yksi asia, jonka toivoisin, että ottaisitte tämän asian käsittelyssä esille, koska monesti todetaan, että liikennelääketiede on aivan oma juttunsa ja siihen pitäisi perehtyä paremmin jo lääkärikoulutuksessa ja sitä kautta antaa lääkäreille enemmän osaamista niistä valmiuksista ja aisteista, tiedoista, mitä liikenteessä tarvitaan, jotka sitten heikentyvät iän myötä.

Mutta periaatteessa suhtaudun myös tähän hyvin myönteisesti, osittain johtuen myös siitä, että haluamme pidentää työuria, ja miksei sitten hyväkuntoisille ihmisille anneta mahdollisuus jatkaa työssään. Kuten sanottu, niin ikä on pelkkiä numeroita.

Eero Suutari /kok:

Arvoisa herra puhemies! Tunnen useita ikäihmisiä, jotka ajavat täysperävaunullisella rekalla puutavaraa, ja kaksi heistä on ollut jo kolme vuotta yli 70:n ja kaksi kertaa lääkärintarkastuksessa mennyt läpi. Todella olen sitä mieltä, että taksia ajaessa varmasti sama asia olisi tasa-arvon kannalta pätevä, joten pidän edustaja Mäntymaan lakialoitetta oikeaan osuvana niin eliniänodotteen kasvun, työurien pidentämistarpeiden, yrittäjävapauden kuin tasa-arvon kannalta. Siksi kannatan lakialoitetta ja pidän sitä hyvin perusteltuna ja toivon, että se käsitellään mahdollisimman pian.

Jukka Kopra /kok:

Arvoisa puhemies! Tämä raskaan kaluston kuljettajien yläikärajan sääntelyhän kuuluu EU-harmonisoinnin piiriin, ja viimeisimmässä asiaa koskevassa EU-direktiivissä jäsenvaltioilta poistettiin oikeus asettaa yläikäraja raskaan kaluston kuljettajille. Se tarkoittaa tänä päivänä sitten sitä, että rekkakuskit ja bussikuskit — toki terveydentilan niin salliessa — voivat ajaa huomattavasti vanhempanakin kuin 70 ikävuotta.

Mutta taksinkuljettajan osalta ajoluvan yläikäraja tosiaan on kansallista lainsäädäntöä. Se on kiinteästi säädetty, ja sitä tässä edustaja Mäntymaa on lakialoitteellaan muuttamassa. Minunkaan mielestäni ei ole oikeudenmukaista, että raskaan liikenteen kuljettajat voivat kuntonsa niin salliessa ja halutessaan jatkaa ammatissaan 70 ikävuoden jälkeen mutta taksinkuljettajat eivät voi. Näin ollen taksinkuljettajan ammattiryhmän osalta tulee siirtyä samaan kahden vuoden välein tapahtuvaan käytäntöön terveystarkastusten ja ajokunnon määrittelyn osalta kuin linja- ja kuorma-auton kuljettajillakin, koskien siis yli 70-vuotiaita henkilöitä.

Meillähän on sinänsä hyvä tilanne nyt tässä, koska ajokorttilaki muuttui tämän vuoden alussa ja siellä on sellaiset säädökset olemassa tällä hetkellä, niin että tämä muutos, jota Mäntymaa tässä ajaa, on hyvin helpolla säädöstoimenpiteellä ymmärtääkseni tehtävissä.

Olen myös sitä mieltä, että tämä taksikuskien osalta muodostaa työnteon ja yrittämisen esteen, kuten edustaja Karhukin totesi. Kaikki tällaiset yrittämistä ja työntekoa haittaavat esteet pitää tietenkin raivata pois, jotta me saamme tältäkin osin pidennettyä työuria ja ihmiset pidettyä pidempään töissä.

Arvoisa puhemies! Toivon, että tämä edustaja Mäntymaan ajolupaa koskeva lakialoite etenee prosessissa ripeästi. Tietenkin liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenenä itse pyrin sitä tuolla valiokunnassa vauhdittamaan ja suhtautumaan siihen positiivisesti ja toivon, että saamme varsinaisen lakiesityksen tänne saliin sitten päätettäväksi hyvinkin pian.

Suna Kymäläinen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Olen allekirjoittanut kyseisen lakialoitteen. Edustaja Mäntymaan aloite on hyvä ja kannatettava jo tasa-arvoisen kohtelun näkökulmasta. Jos ajo-oikeus on mahdollista muun muassa linja-auton-, kuorma-auton- tai raskaan kaluston kuljettajille vielä 70 vuoden jälkeen, tulee sen olla mahdollista myös taksiautoilijoiden kohdalla. Tällä on myös positiivista vaikutusta tavoitteeseen työurien pidentämisestä.

Arvoisa puhemies! Liikenneturvallisuus on ensisijaista. Tämän vuoksi onkin todella tärkeää, että geriatriaan perehtynyt lääkäri tarkistaa yli 70-vuotiaan ammattiautoilijan soveltuvuuden kuljettajan tehtävään riittävän usein — lakialoitteessahan esitetään, että kahden vuoden välein — ja todettuaan ja lausuttuaan kyseisen henkilön terveydentilan olevan työtehtävän mukainen taksinkuljettajille muodostuisi mahdollisuus jatkaa elinkeinon harjoittamista niin kauan kuin terveys sallii. Toivon aloitteen etenevän lainvalmistelutasolle.

Osmo Kokko /ps:

Arvoisa puhemies! Olen myös yksi tämän aloitteen allekirjoittaja, ja edustaja Mäntymaa on todella hyvän aloitteen tehnyt. Onhan meillä ihmeellinen tilanne, kun miettii, että eri ammateissa samalla alalla toimivat, sanotaan, raskaan liikenteen ja myös linja-autoliikenteen puolella, pystyvät 70 ikävuoden jälkeen vielä jatkamaan näitä toimintoja, mutta taksiliikenteessä tämä on tällä hetkellä kiellettyä.

Muistan, että silloin kun taksiliikennelakia käsiteltiin valiokunnassa ja kysyin tätä asiaa ja valiokuntaneuvos sanoi, että se otetaan tämän ajokorttiuudistuksen yhteydessä, mutta silloin tätä ei huomioitu. Oli hyvä, että viikko taaksepäin edustaja Mäntymaa kysyi tätä ministeriltä ja ministeri antoi vihreää valoa tälle asialle. Uskomme, että kyllä me liikennevaliokunnan jäsenet pidämme tästä huolen ja olemme tukemassa tätä asiaa.

Tässä on vielä yksi sellainen näkökanta, että kun mietitään, että tuommoinen 70 vuoden ikään tuleva taksimies tuolla sivukylällä on päättelemässä asioitaan ja sinne ei ole uusia tulijoita, kyytitilanteet ovat heikot, niin sitäkin silmällä pitäen, että siellä tämä palvelu säilyy, tämä on erittäin merkittävä homma. Todella aloitteen asia on aivan ok.

Markku Mäntymaa /kok:

Arvoisa puhemies! Tässä tosiaankin puhuttiin 70 täyttäneistä henkilöistä. Me tiedämme senkin, että lyhytaikaisen ajokortin haltija, eli nuori ihminen, jolla on kahden vuoden ajokortti, ei voi saada ammattiajolupaa.

Toisaalta, kun puhutaan sitten nuorisotakuusta, selvitin tuossa te-toimistolta, että taksiyrittäjä voi saada palkkatukea työttömän nuoren palkkaamiseen, jos työnantaja täyttää tietyt edellytykset. Tuki on suuruudeltaan jopa noin 700 euroa kuussa, jos työaika on vähintään 85 prosenttia alan normaalista työajasta. Eli te-toimisto voi myöntää tukea enintään 10 kuukautta. Tämä on minun mielestä semmoinen hyvin oleellinen juttu, että tällä voidaan saada nuoria ihmisiä mukaan taksinkuljettajatehtäviin. Toisaalta te-toimisto totesi sitten, että eivät he pysty rahallisesti tukemaan taksinkuljettajan tutkintoa — muistini mukaan taksinkuljettajan tutkinto on noin 1 500 euroa tänä päivänä — eli nuoren on itse rahoitettava tuo taksinkuljettajan koulutus.

Yksi vaihtoehto varmaan voisi sekin olla, että kysytään suoraan työnantajalta, mikäli työnantaja on halukas kustantamaan koulutuksen ja näin ollen tulee saamaan nuoren sekä osaavan taksinkuljettajan yritykseensä. Tässä nyt vain maininta näistä nuorista henkilöistä, vaikka aloite koski tosiaankin vanhempia henkilöitä.

Mutta minä kiitän keskusteluun osallistujia siitä, että tämä aloite on saanut näin positiivisen vastaanoton ja 120 nimeä. Toivottavasti se kantaa hedelmää.

Keskustelu päättyi.