Täysistunnon pöytäkirja 48/2003 vp

PTK 48/2003 vp

48. TIISTAINA 2. SYYSKUUTA 2003 kello 14.15

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys laiksi aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta ja laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

 

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Tämä on sinänsä erittäin tärkeä asia, koska koko maa on kantanut huolta Itämeren ja Suomenlahden tilanteesta, vesien pilaantumisesta, meren pilaantumisesta. Nimenomaan tämä hallituksen esitys pyrkii tätä asiaa viemään eteenpäin. Tässähän muutetaan asetustasolta säädöksiä lain tasolle, nostetaan niitä, ja jonkin verran myöskin tätä vaikuttavuusaluetta laajennetaan.

Mutta eräs asia on syytä sanoa ääneen, ja se on se, että tämä aikaisempi no special fee -järjestelmä ei ole sillä tavalla tuottanut tyydyttäviä tuloksia kuin ehkä ajateltiin. Tätä puolta on nyt kyllä syytä valiokunnassa ja muutenkin eduskunnassa miettiä, mistä se johtuu. Kun asiaa on pyritty selvittämään, niin eräs syy on siis se, että satamissa alukset viipyvät niin lyhyen aikaa, että asiallista jätteenhuoltoa ei voida tai ei haluta suorittaa tai muista teknisistä syistä ei suoriteta, ja silloin jää aina jäljelle se mahdollisuus, että tapahtuu päästöjä, öljypäästöjä tässä tapauksessa ennen muuta, avomerellä. Tämä on asia, johon on syytä paneutua, ja uskon, että tämä hallituksen esitys antaa tähän myös mahdollisuuden.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Tuolla historiankirjoituksessa puhutaan paljon siitä, että ajan myötä käy niin, että pahat tavat ritualisoituvat eli ne tulevat kansan tavaksi ja yleiseksi käytännöksi.

Arvoisa puhemies! Ed. Tiusaselle ja muille ympäristövaliokunnan jäsenille: tässä on juuri käymässä näin. Kun annetaan pikkuisen periksi, niin sen jälkeen kaikki menee periksi eli näillä säädöksillä ei ole mitään merkitystä. Toivon hartaasti, että kun tänne tulee mietintö valiokunnasta, niin se on aika terävä sisällöltään.

Keskustelu päättyy.