Täysistunnon pöytäkirja 48/2003 vp

PTK 48/2003 vp

48. TIISTAINA 2. SYYSKUUTA 2003 kello 14.15

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys Suomen ja Viron välillä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen yhteistoteutuksesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

 

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! On varsin hyvä asia, että Suomi on ollut aktiivinen tässä tapauksessa Viron kanssa Kioton sopimukseen liittyvien mekanismien toimeenpanossa, jollainen on joint implementation, tämä projektikohtainen yhteistoteutus, joka on nyt yksi näistä. Tämä Kioton sopimuksen ratifiointi saattaa edetä tänä syksynä, jos ennakkotietojen mukaisesti duuma todellakin sen ratifioi. Toisaalta tuohon ei pidä paljon optimismia laittaa. Aivan yhtä hyvin voi tapahtua niin, että sitä ratifiointia ei tapahdu. Duuman vaalit ovat joulukuussa. Mutta kaiken kaikkiaan on tärkeätä, että näitä asioita, ilmastomuutoksen hallintaa, viedään eteenpäin. Tässä suhteessa hallitukselle ja ympäristöministeriölle — tämä valmistelu tapahtui edellisen hallituksen aikana — on syytä antaa kiitos ja kannustaa tietysti nykyistä hallitusta myös vastaavasti etenemään tässä asiassa.

Toteaisin myös sen, että eduskunnalla olisi varmasti oma tehtävänsä lisätä lähialueiden parlamenttien kanssa yhteistyötä Kioton mekanismien toteuttamisessa ja yleensä ratifioinnin toteuttamisessa ja yleensäkin tämän hyvin tärkeän parlamentaarisen aktiivisuuden lisäämisessä.

Keskustelu päättyy.