Täysistunnon pöytäkirja 48/2004 vp

PTK 48/2004 vp

48. TIISTAINA 27. HUHTIKUUTA 2004 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys kulttuuriomaisuuden suojelemista aseellisen selkkauksen sattuessa koskevaan Haagin vuoden 1954 yleissopimukseen tehdyn toisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta

 

Ulla Anttila /vihr:

Arvoisa puhemies! Voin vain tyytyväisyydellä todeta, että on hyvä, että tämä kyseinen esitys saadaan eduskunnan käsittelyyn. Tämä osittain laajentaa sitä sotaoikeuteen liittyvää kansainvälistä oikeusperustaa. Aiemmin toisen vastaavan tyyppisen sopimuksen yhteydessä täällä käytiin suurta keskustelua siitä, mikä on yksittäisen maan merkitys konfliktien ehkäisyssä omalla toiminnallaan. Itse katson, että näiden sopimusperusteiden laajentaminen, mitä tämä sopimus osaltaan merkitsee, on aina askel parempaan suuntaan. Mitä sitten tulee isoihin kysymyksiin, joita ei tällä hetkellä säädellä kansainvälisin sopimuksin, niin merkittäviä puutteita on tietenkin esimerkiksi taktisia ydinaseita koskevissa järjestelyissä, jotka perustuvat enemmänkin kahdenvälisiin sopimuksiin, eivät laajoihin kansainvälisiin sopimuksiin.

Sinänsä, arvoisa puhemies, pitäisin hyvin tärkeänä, että Suomi olisi aloitteellinen liittymisessä Ottawan sopimukseen, ja se kysymys tulee varmaan ensi syksynä puolustuspoliittisen selonteon yhteydessä laajempaan keskusteluun.

Keskustelu päättyy.

​​​​