Täysistunnon pöytäkirja 48/2004 vp

PTK 48/2004 vp

48. TIISTAINA 27. HUHTIKUUTA 2004 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys eräiden verolakien muuttamiseksi

 

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Tähän hallituksen esitykseen sisältyy viiteentoista verolakiin lähinnä teknisiä muutoksia, eikä näillä muutoksilla ole nyt merkittävää vaikutusta valtiontalouteen, mutta varmasti on pari asiaa, jotka tulevat herättämään huomiota. Toinen koskee varallisuusveroa ja on hyvin myönteinen asia, se että tavanomaisia kulkuneuvoja, autoja, veneitä jne., ei enää lasketa veronalaiseen varallisuuteen kuuluviksi. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että ne 36 000 suomalaista, jotka varallisuusveroa maksavat, hyötyvät jonkin verran, hyötyvät ehkä keskimäärin 150 euroa vuodessa, hyvä näin. Suuntaus Pohjoismaissa on kyllä se, että ollaan luopumassa kokonaan varallisuusverosta, ja ennen kaikkea pienyrittäjät ovat sitä peräänkuuluttaneet hyvin voimakkaasti. Norjahan on jo tehnyt päätöksen, että siitä luovutaan oliko se nyt 2005 vai 2006.

Mutta sitten tähän hallituksen esitykseen sisältyy myöskin kohta, jonka ei olisi pitänyt siihen sisältyä, ja se koskee omaisuudenhoidosta olevien maksujen vähennyskelpoisuutta. Tänä päivänä niitä maksuja on kokonaisuudessaan saatu vähentää, ja nyt tähän tulee 50 euron omavastuu. Tämä koskee ennen kaikkea piensäästäjiä, eläkeläisiä, opiskelijoita, joilla on hyvin vähän hyvin pieniä sijoituksia, hyvin vähän osinkotuloa, josta eivät ole tänä päivänä maksaneet mitään veroa, mutta tulevaisuudessa joutuvat maksamaan ja käy vielä niin, että tätä omaisuudenhoitomaksua ei saa vähentää. Heille syntyy näin ollen tämmöinen pieni ylimääräinen rasitus, jota ei kyllä olisi tarvinnut heille asettaa, ja toivon, että sitten valiokunnassa tämä poistettaisiin. On ihan turha vaikeuttaa pääoman muodostamista ja osakesäästämistä. Sitä pitäisi pikemminkin helpottaa.

Jari Koskinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ajattelin aloittaa puheeni, kun kerran paikalla on kaksi ministeriä, mutta toinen ministeri, ministeri Manninen, kiiruhti juuri ovesta ulos. Paikalla on nyt sitten yksi ministeri, ministeri Johannes Koskinen, mutta ehkä hänen kauttaan terveiset menevät hallitukselle myös.

Tämä lakiesitys, kun nyt se on annettu eduskunnalle, tulee verojaoston käsittelyyn ja on verojaostossa tällä hetkellä ainoa asia, mitä siellä käsitellään. Kun tämä on erittäin tekninen juttu, niin ei montaa päivää kestä, kun tämä on ulkona sieltä ja valtiovarainvaliokunnasta ja saadaan tänne eduskunnan saliin. Vakava kysymys ja vakava huolenaihe on siitä, missä viipyvät nämä varsinaiset veroesitykset, mitä on eduskuntaan odotettu jo kauan aikaa.

Hallitus teki 13. päivänä marraskuuta periaatepäätöksen, millä tavalla Suomessa uudistetaan yritysverotusta, millä tavalla muutetaan vapaaehtoisten eläkevakuutusten verotusta ja muun muassa millä tavalla helpotetaan yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdoksia. Siitä on nyt kulunut viisi ja puoli kuukautta, ja pitkin matkaa olemme saaneet aina erilaisia päivämääriä ja erilaisia lupauksia siitä, koska ne tulevat eduskunnan käsittelyyn. Maaliskuun loppu on mennyt jo iät ja ajat sitten, kohta on mennyt huhtikuunkin loppu, jota joskus luvattiin takarajaksi, ja edelleenkään yhtään näistä isoista paketeista ei ole tulossa käsittelyyn, ei ole esityksiä annettu eduskunnalle. Näin verojaoston puheenjohtajana olen todella huolissani siitä, kuinka paljon eduskunnalle jää aikaa käsitellä näin merkittäviä verouudistuksia, mitä tänne ollaan tuomassa. Toivottavasti nyt ei tehdä sitten huonoa lainsäädäntöä sen takia, että kiire pakkaa päälle. Toivottavasti tämä viesti menee perille, ja toivottavasti ne tänne pian saadaankin. Voi sanoa, että verojaostossa nyt sitten ruvetaan käsittelemään tätäkin esitystä nopeasti, aikahan ei olisi muuten kulunutkaan kuin peukaloita pyöritellessä, ja kohta peukaloistakin ovat nahkat kuluneet.

Arvoisa herra puhemies! Tässä hallituksen esityksessä, niin kuin ed. Kallis täällä ansiokkaasti totesi, esitetään tiettyjä lievennyksiä varallisuusverotukseen. Eli tulevaisuudessa ensi vuoden alusta lähtien veronalaisia varoja eivät ole muun muassa tavanomaiset perheen kulkuneuvot, ovat ne nyt sitten autoja, mopoja tai joitakin muita vastaavia, eivätkä myöskään tiettyjen osuuskuntien osuuspääomat. Tosin tuskinpa kaikki osuuskuntien jäsenet, ovat ne nyt sitten kauppaosuuskuntia tai osuuspankkeja, tähänkään mennessä ovat muistaneet ilmoittaa verotuksissaan, että heillä esimerkiksi on 100 euron osuuspääomaosuus olemassa. Sinänsä tämä on menoa ihan oikeaan suuntaan. Tulkintaa varmaan syntyy monenlaista siitä, mikä on sitten tavanomainen kulkuneuvo perheellä, minkälainen auto on tavanomainen ja minkälainen moottoripyörä on tavanomainen, mikä on vähän arvokkaampi. Tähänkin asiaan olisi olemassa selkeä ratkaisu. Kun Suomessa luovuttaisiin kokonaan varallisuusverotuksesta, ei tarvitsisi tällaisia tulkintoja tehdä.

Tässä hallituksen esityksessä kerrotaan ja muutenkin on tiedossa se, että Suomessa on ainoastaan 36 000 luonnollista henkilöä tai kuolinpesää, jotka ylipäätään maksavat varallisuusveroa tällä hetkellä. Varallisuusveron tuotto vuonna 2002 oli vain pikkuisen yli 100 miljoonaa euroa, joten fiskaalista vaikutusta sillä ei juurikaan ole. Siis Suomessa pitäisi luopua varallisuusverotuksesta samalla tavalla kuin valtaosassa Euroopan maista on jo tehty ja muissakin vastaavaa mietitään. Muun muassa Ruotsissa on jo pitkään harkittu sitä, että varallisuusverotuksesta pitäisi luopua. Siitä paikallinen elinkeinoelämä on täysin yksimielinen. Hallituskin sitä on siellä pohtinut pitkään ja toivottavasti joskus saadaan päätöksiäkin aikaiseksi, mutta suuntaus on selvä: varallisuusvero on vanhanaikainen vero ja siitä myös Suomessa pitäisi luopua. Toivottavasti siitä luovutaan nyt lopullisesti siinä vaiheessa, kun ne kauan odotetut veroesitykset yritysverotuksesta ja muusta tänne eduskuntaan saapuvat. Asiastahan on ansiokkaasti tehnyt myös lakialoitteen ed. Sjöblom.

Arvoisa puhemies! Sitten vielä vähän tähän yhteen pieneen yksityiskohtaan, mikä liittyy näihin tulonhankkimismenoihin. Tällä hetkellä on tosiaan ollut se tilanne, että omaisuuden säilyttämisestä tai hoidosta on voinut vähentää aiheutuvat kulut verotuksessa. Nyt esitetään sitä 50 euron omavastuuta. Se on siinä mielessä vähän nurja tilanne, että kun Suomessa pitäisi kannustaa osakesäästämiseen ja ylipäätään sijoittamiseen, niin nyt sitten tällä pienellä muutoksella ei ainakaan siihen suuntaan olla menossa, varsinkin kun muistaa sen, että jos kaavaillut muutokset verotuksessa toteutetaan sillä tavalla, että yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä luovutaan, niin se johtaa siihen, että myös jokainen osakkeenomistaja maksaa osingoista veroa. Jos sinulla on vähän osinkoja, niin sinä maksat joka ainoasta sentistä veroa, mutta jos sinulla on vähän menoja, niin sinä et voi vähentää niitä menoja, jolloin tulee tavallaan kahdesta suunnasta ikään kuin sanktioita, eli kaikki tulot kyllä huomioidaan, mutta kaikkia menoja ei huomioida. Eli piensijoittajalle tämä on epäoikeudenmukainen ratkaisu.

Mutta onneksi maailma on helppo siinä mielessä, että tähänkin on olemassa selkeä ja yksinkertainen ratkaisu: säädetään erillinen 50 euron pääomatulovähennys. Se ajaa sen saman asian, minkä tämä esityskin, että pystytään yksinkertaistamaan verotusta, jolloin kaikille niille, joilla on olemassa pääomatuloja, oletetaan noin 50 euron verran kuitenkin aiheutuvan kuluja siitä, että omaisuutta hoidetaan tai sitä säilytetään, ja jos on enemmän niitä menoja, niin sitten siitä tositteet kiikutetaan verottajalle veroilmoituksen yhteydessä. Toivottavasti tämmöiseen muutokseen on valmiutta tuolla valtiovarainvaliokunnassa.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Kiinnitän pariin yksityiskohtaan huomiota. Toinen on ed. Jari Koskisen äskeisen puheenvuoron yksi heitto, että noin 100 miljoonaa euroa ei ole yhtään mitään. Kyllä jos tämä ulvahdus olisi tullut tuolta poliittisen kirjon vasemmasta reunasta, niin se olisi ollut aika mielenkiintoinen. Mutta näinhän sitä voipi ulvahdella.

Arvoisa puhemies! Kiinnitän huomiota vähän samassa hengessä erääseen yksityiskohtaan tässä hallituksen esityksen yhteenvedossa. Täällä esitetään veronkantolakiin yhtä näistä lukuisista muutoksista ja sanotaan näin: "Palautuskoron taso ehdotetaan alennettavaksi kiinteästä 9 prosentin vuotuisesta korosta markkinakorkotasoon sidotuksi koroksi." Niin se varmasti tällä hetkellä on, mutta osoittaa vallitsevaa euro- ja emuoptimismia, että kaikki pyörii alle 9 prosentin nyt ja ikuisesti.

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Tämä Vanhasen hallitus on nyt tekemässä paljon veromuutoksia, etenkin pääoma- ja yritysverotusta ollaan muuttamassa, auto- ja alkoholiverotuksessa on jo välittömiä veroja alennettu, ja näin on lähdetty vastaamaan Euroopan unionin jäsenyydestä aiheutuviin muutoksiin. Mutta verot on jotenkin aina kerättävä ja joiltakin kerättävä, koska ei sosiaalipalveluja, tulonsiirtoja ja muita ilmasta hutkaisemalla voida rahoittaa. Jostakin on verot kerättävä tai sitten on palveluja karsittava. On luultavaa, että kiinteistöverotuksen kiristäminen kulkee käsi kädessä tämän omaisuusveron alentamisen kanssa. Epäilen, että näin siinä käy, että huvikuunareista tulee verovapaita, mutta pienen mökkiläisen kiinteistöveroa tässä ajan oloon tullaan lisäämään. Jostainhan se aina otetaan.

Samaten väliaikainen ajoneuvovero on vakiintunut, autoveroa laskettiin, mutta käyttömaksuja pikkuhiljaa hilataan ylöspäin, ja kun autokanta uusiutuu, niin yhä useampi maksaa korotettua veroa tästä. Nyt ovat ainakin puheissa moottorikelkat joutumassa samanlaiselle verolle, koska siitä on näyttöä, mihin muuhun niitä käytetään kuin hyötyajoon tuolla pohjoisessa. Huviajoahan niillä myöskin tehdään erittäin paljon. Aika moni suomalainen taittaa niskansa pörhällettyään näillä moottorikelkoilla. Tätä veroa perustellaan moottorikelkkareiteistä aiheutuvilla kustannuksilla ja niiden aiheuttamilla ympäristöhaitoilla.

Mutta yksi on joukosta poissa: rekisteröidyt veneet. Nämä huvikuunarit ovat päässeet hallitukselta unohtumaan, eli venerekisterijärjestelmän uudistaminen, joka olisi välttämätön ennen kuin pannaan veneet verolle, on käytännössä pysäytetty, vaikka siitä olisi suurta etua venevarkauksien estämisessä ja selvittämisessä. Etenkin nämä huvikuunarit nauttivat nyt suurta etua. Esimerkiksi veneissä käytettävistä dieselpolttoaineista ei kanneta vieläkään EU:nkaan toivomuksesta huolimatta polttoaineveroa, mutta jos ajaa dieselautolla, niin siitä kannetaan. Samanlaisia ovat vesiskootterit. En ole koskaan oikein ymmärtänyt, mihin niitä tarvitaan, mutta kovin ne tuolla pörisevät. (E. S. Lahtela: Lähetit ajavat niillä!)

Arvoisa puhemies! Nämä ovat pieniä teknisiä korjauksia, mitä tässä yhteydessä on, ja jos 100 miljoonaa ei ole mitään, niin sekin on vähän outoa oppia. Kysymys on siitä, että yhä enemmän meitä eurooppalaistetaan, varallisuusverot lopetetaan, pääoman ja rikkaiden veroja kevennetään ja köyhien veroja lisätään ja siirretään kulutukseen ja ruokaan ja tällaiseen, mikä on välttämätöntä. Tämä nyt on ilmeisesti se linja, millä eletään. Kuitenkin minusta tuntuisi siltä, että kun verot on kuitenkin jotenkin kerättävä, niin ei se nyt niin suuri asia ole, jos loistoveneistä vähän veroa maksaisi. Jolla on varaa vene ostaa, sillä on siitä varaa vähän maksaakin.

Juhani Sjöblom /kok:

Arvoisa puhemies! Kuten kuulimme, verojaoksen työtilanne on aika heikko. Jos hallituksen viivyttely johtuu siitä, että esimerkiksi varallisuusvero poistuu ja sen takia siellä on selvittelytyö käynnissä, niin se on sitten perusteltua. Nimittäin sitä poistamista odottavat yrittäjät ja yritykset. Ei ole kyse loistoveneistä, vaan on kyse nimenomaan pääomista, joita tarvitaan yritystoiminnassa erityisesti.

Ed. Kallis puhui täällä, että Norja harkitsee. Norja on tehnyt jo päätökset omaisuusveron poistamisesta kokonaan vuonna 2007, ja sitä ennen siellä puolitetaan se.

Kun muistetaan tämän hyödyt ja haitat, niin todella haitat ovat paljon suuremmat siitä kuin hyödyt. Oecd:ssa vain seitsemän maata enää kerää omaisuusveroa.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ed. Soinin ja oikeastaan myös ed. Sjöblomin äskeisen puheenvuoron johdosta semmoinen havainto, että muutaman viikon ajan, kun tätä keräilyerälakia tänne eduskuntaan odotettiin, oli jostakin levinnyt huhu laajempiin kansalaispiireihin, että muskelivenevero tulisi, joka on tietysti ristiriidassa näitten varallisuusverojen ym. poistamisen kanssa, joka tapauksessa tulisi tässä. Sitä kysyttiin erikoisesti kaksi viikkoa sitten, että onhan se varmasti. Kun ollaan oppositiossa, ei sellaisia asioita meille kerrota edes käytävillä. No, nyt sitten nähdään, ettei semmoista ollut. En ole siitä varallisuudesta, mutta ympäristöpuolesta olen kyllä huolissani monessa suhteessa. Se on vähän heikoissa kantimissa.

Keskustelu päättyy.

​​​​