Täysistunnon pöytäkirja 49/2011 vp

PTK 49/2011 vp

49. MAANANTAINA 10. LOKAKUUTA 2011 kello 12.04

Tarkistettu versio 2.0

31) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taksiliikennelain muuttamisesta

 

Ari Jalonen /ps:

Arvoisa puhemies! Meillä on hyvä taksijärjestelmä, ja sen kunnosta tulee huolehtia tulevaisuudessakin. Taksiliikenteen rajoituksista ja siitä, miten se toimii yleisestikin Suomenmaassa, on pidettävä suurin piirtein nykyisellään kiinni, ja sitä ei tule vapauttaa. Siitä on huonoja esimerkkejä ympäröivistä maista, joten pidetään tästä hyvästä ja turvallisesta järjestelmästä kiinni.

Mikko Savola /kesk:

Arvoisa puhemies! Taksilupien kanssa erityisesti meidän lähiseudullamme on ollut hyvin paljon keskustelua ja ongelmia sen suhteen, kenelle taksiluvat sitten myönnetään ja kenelle ei. Joillain paikkakunnilla on ollut erittäin vaikeaa taksilupia saada, vaikka selvästi kysyntää niille olisi ollut. Toivon mukaan tämän taksiliikennelain muuttamisen yhteydessä pystytään ottamaan myös niitä asioita huomioon, että näitä perusteita taksilupien saantiin pystytään helpottamaan sillä lailla, että oikeasti näillä alueilla, missä sitä tarvetta on ja missä on yrittäjiä, jotka haluavat ajaa, tehdä töitä, tehdä yövuoroja nimenomaan, tehdään mahdolliseksi tämä taksilupien saanti ja sitä kautta myös omien yritysten perustaminen sen suhteen. Se on erittäin tärkeä asia, ja sen eteen toivon mukaan teemme kaikkemme, että tämä asia helpottuisi.

Pertti Hemmilä /kok:

Arvoisa puhemies! Edustaja Savolan äsken käyttämä puheenvuoro ja hänen esille nostamansa asiat kyllä vastaavat hyvin todellisuutta. Suomessa on paikkakuntia, joilla on erittäin vaikea saada taksilupia, vaikka tarvetta takseille olisikin. Ja on paikkakuntia, joilla taksiautoilijoitten mielestä takseja on riittävästi, mutta asiakkaitten mielestä liian vähän.

Toivonkin, että valiokunta perehtyy erittäin seikkaperäisesti nyt eduskuntaan tulevaan taksilain uudistukseen. Joka tapauksessa tässä taksiliikennelaissa on korjaamisen varaa, ja toivotaan, että tämän eduskuntakäsittelyn jälkeen meillä on entistä parempi taksiliikennelaki.

Lauri Heikkilä /ps:

Herra puhemies! Yksi uusi piirre taksilupajärjestelmässä on se, että nyt kun on tullut suuria kuntia monen kunnan kuntaliitoksena, esimerkiksi Saloon, niin taksit ovat syrjäisistä kunnista muuttaneet asemapaikkansa sinne kaupunkikeskukseen. Sitten jos maaseudulta pienemmästä kunnasta, mikä on liitetty Saloon, haluaa taksikyydin, niin joutuu maksamaan entistä enemmän, kun se taksi tulee sieltä kuntakeskuksesta. Varmaan tässä lainsäädännössä pitäisi ottaa myöskin nämä kuntaliitosten tuomat muutokset huomioon.

Simo Rundgren /kesk:

Arvoisa puhemies! Olen ymmärtänyt, että juuri tämänsuuntaisiin asioihin tässä kyseisessä lakimuutoksessa puututaan, ja todella se näkökulma, jonka edustaja Heikkilä tässä nosti esiin, on tärkeä. Muuten käy niin, että ne taksit todellakin keskittyvät näihin keskuspaikkoihin. Kun siellä syrjäseudulla kuitenkin on ihmisiä, jotka eivät, sanotaan nyt sairaankuljetuksista tai joistakin muista syistä, pysty omaa autoa käyttämään tai omaa autoa edes olekaan, niin näitten taksien säilyminen niillä kylillä on kyllä todella tärkeää.

Pertti Hemmilä /kok:

Arvoisa puhemies! Edustaja Heikkilän puheenvuoro kirvoitti minunkin kieleni, kun hän mainitsi tämän esimerkkikaupunki Salon ja nimenomaan sen, että taksilupia on keskitetty nyt sinne kantakaupungin keskustaan. Sieltä nimenomaan olen tämän esimerkin jossakin tilaisuudessa jo aiemmin kertonutkin, ja edustaja Heikkiläkin taisi olla kuulemassa. On tapahtunut niin, että Kiikalaan, jonka kunnan keskusta sijaitsee noin 25 kilometrin etäisyydellä Salon kaupungin keskustasta, on tilattu taksi, ja kyseessä oli sairaskuljetus, siis ei nyt ambulanssikuljetus mutta kuitenkin sairaskuljetus. Kuljetusmatka oli 1,5 kilometriä, ja taksi lähti Salosta, kuljetti tämän 1,5 kilometriä siellä Kiikalassa ja palasi Saloon, ja yhteiskunnalle lasku oli 150 euroa.

Tähän toimintaan on saatava joku roti. Meidän yhteiskunnallamme ei kerta kaikkiaan ole varaa tällaiseen enää.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Vastauspuheenvuoroja ei myönnetä, mutta puheenvuoronappia jos ehtii nopeasti painamaan.

Eeva Maria Maijala /kesk:

Arvoisa puhemies! Näistä taksilupa-asioissa on otettava huomioon, että kun näitä kuntia ollaan yhdistämässä ja yhdistämässä ja meille tulee yhä laajempia kuntia, niin taksilupien määrä periaatteessa pysyy alueella samana. Mutta nyt, kun on isommat kunnat, niin miten käy näitten entisten pienempien kuntien taksilupien kanssa? Elikkä nyt on todella pidettävä huolta siitä, että niitten syrjäisten kylien elikkä entisten syrjäisten kuntakeskusten taksiluvat eivät sitten katoa tässä kokonaisuudessa.

Keskustelu päättyi.