Täysistunnon pöytäkirja 49/2014 vp

PTK 49/2014 vp

49. TORSTAINA 8. TOUKOKUUTA 2014 kello 16.00

Tunnistettu versio 2.0

Nigeriassa siepattujen koulutyttöjen tilanne

Elisabeth Nauclér /r:

Värderade herr talman! Jag skulle vilja fråga minister Haavisto, som nyligen kommit hem från Afrika och som är en Afrika-kännare. Världen upprörs över nyheten från Nigeria att över 200 skolflickor kidnappats från en statlig skola, antagligen av terrorist- och rebellgruppen Boko Haram. Det rapporteras att flickorna tvingas gifta sig med kidnapparna. Det uppges vidare att Boko Haram i måndags dödade runt 300 personer i en massaker nära Kameruns gräns.

Boko Haram är en extrem islamistisk militant grupp som kämpar mot det nigerianska styret för att införa sharialag i Nigeria och inrätta en islamsk stat. Man kämpar också mot det västerländska skolsystemet. Boko Haram översätts för övrigt med "Western education is sin". Senaste åren har Boko Harams attacker intensifierats.

Eilen pääministeri David Cameron linjasi, että kyse ei ole enää nigerialaisesta ongelmasta vaan nyt on kyse globaalista ongelmasta. Moni muukin, esimerkiksi Ranskan Laurent Fabius, on yhtynyt iskulauseeseen "Bring back our girls". Onko ministeri Haavisto ryhtynyt toimiin, jotta kriisiin saataisiin ratkaisu? Mikä on Suomen valtion rooli kriisissä?

Kehitysministeri  Pekka  Haavisto

Ärade talman! Finland är mycket bekymrat över vad som har hänt med de nigerianska flickorna, och förstås är mänskliga rättigheter en mycket, mycket viktig princip för oss. Vi känner solidaritet med deras familjer och släktingar och är färdiga att arbeta också med internationella organisationer för att lösa den här krisen.

Arvoisa puhemies! Suomi on seurannut näitä tapahtumia Nigeriassa ja ollut myöskin yhteydessä kansainvälisiin organisaatioihin — YK:hon ja alueellisiin organisaatioihin — siinä, minkälaista apua tarvittaisiin näiden tyttöjen pelastamiseksi. Tilannehan on sellainen, että tämä tyttöjen kaappaus koulusta tapahtui Pohjois-Nigeriassa hyvin lähellä Tšadin, Kamerunin ja Nigerin alueita, ja on mahdollista, että tytöt on jo viety rajan yli. Heitähän uhattiin orjakaupalla, sillä, että he joutuisivat orjakaupan kohteeksi. Tämä on kansainvälisesti tietysti aivan törkeä rikos ja on johtanut tilanteeseen, jossa monet vanhemmat ovat vetäneet nyt lapsensa pois koulusta tällä alueella, ja tätä kautta myös tyttöjen koulutus vähenee maailmassa, mikä on tietysti vastoin kaikkia tavoitteita.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Tämä kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​