Täysistunnon pöytäkirja 49/2014 vp

PTK 49/2014 vp

49. TORSTAINA 8. TOUKOKUUTA 2014 kello 16.00

Tunnistettu versio 2.0

Eläkekaton käyttöönotto

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Arvoisa ministeri Risikko, olette tällä viikolla pyytänyt Eläketurvakeskukselta selvitystä suurituloisimpien eläkkeiden kertymisestä, ja tämä asiahan on noussut monta kertaa julkisuudessa. Oikeastaan tasaisin väliajoin keskustelua eläkekatosta on käyty myös täällä eduskunnassa, useaan otteeseen. Eläkekatto on käytössä useissa muissa Euroopan maissa. Kyllä on tietenkin oikein, että kovasta työnteosta palkitaan korkeammalla eläkkeellä, ja on erilaisia eläkkeitä, mutta onko kohtuullista ja onko oikeudenmukaista, että joillakin suurituloisilla on monin-, moninkertaiset eläkesummat verrattuna keskivertoeläkkeensaajiin? Kysynkin hallitukselta: aiotaanko tehdä jotakin, arvoisa ministeri, erityisesti tämän eläkejärjestelmän oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi?

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

Arvoisa herra puhemies! Suomalainen eläkejärjestelmähän on kattava, ja on arvioitu, että se on suhteellisen oikeudenmukainen. Se on tasa-arvoinen, ja sitten se myöskin turvaa vähimmäistason. Meillä on takuueläkejärjestelmä ja niin edelleen. Mutta sitten tietysti aina tulee näitä lisäkysymyksiä, ja nyt on noussut nimenomaan esimerkiksi nämä lisäeläkkeet, ja sitten ovat myöskin nousseet erityisesti yleensä nämä suuremmat eläkkeet.

Lisäeläkkeistähän on tehty päätös, että sitä järjestelmää ei enää ole. Se on jo lopetettu, mutta totta kai maksetaan ne, mitkä on luvattu.

Sitten ovat nämä suuremmat eläkkeet: pitäisikö meillä olla eläkekatto? 2009 tehtiin selvitys, arvioitiin, että ei. Nyt olen pyytänyt Eläketurvakeskusta päivittämään tätä muistiota. Siinä on tietysti aina se, että esimerkiksi tällaisessa tilanteessa, kun sitä eläkettä tulee, niin se on maksettu jossain vaiheessa. Eli työnantaja ja työntekijä ovat maksaneet sen. Mutta sitä kaikkeahan ei rahastoida, jotenka se sama, mikä on maksettu, ei tule sille henkilölle, (Puhemies koputtaa) jotenka tässä on se vaara, että se tuleva sukupolvi maksaa sitä. Mutta me selvitämme tätä asiaa. Tietysti aina pitää muistaa, että tällainen järjestelmä on kuitenkin katsottu oikeudenmukaiseksi, mutta tarkentaa pitää, jos tarvitsee.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Tämä kysymys on loppuun käsitelty.

Samaten kyselytunti on päättynyt.

​​​​