Täysistunnon pöytäkirja 50/2001 vp

PTK 50/2001 vp

50. KESKIVIIKKONA 2. TOUKOKUUTA 2001 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

1) Hallituksen esitys laiksi valtion vientitakuista

 

Leena  Luhtanen  /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Valiokunnan mietintöön liittyvät muutosesitykset perustuvat pääasiassa perustuslakivaliokunnan talousvaliokunnalle antamaan lausuntoon ja muutamaan tekniseen korjaukseen. Olemme ottaneet huomioon perustuslakivaliokunnan asiasta esittämät perusteelliset huomautukset.

Yleiskeskustelu päättyy.