Täysistunnon pöytäkirja 50/2001 vp

PTK 50/2001 vp

50. KESKIVIIKKONA 2. TOUKOKUUTA 2001 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

16) Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta

 

Pertti  Turtiainen  /vas:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta on kokonaisuudessaan melko selkeä ja antaa kuvan siitä, että mitään vaaratilanteita ei pitäisi syntyä siinä tapauksessa, jos Suomeen tulee operoimaan EU-jäsenvaltiossa toimiva vakuutusyhtiö. Kun toimilupa myönnetään kyseisessä jäsenmaassa, saattaa tulla sellainen tilanne, että kysytään, minkälaisia nämä vakuutusyhtiöt ovatkaan, kun tulevat operoimaan Suomeen.

Tässä on kyllä aika selkeästi selvitetty, että vastuukysymyksissä ja vakuutuskannan siirtokysymystilanteissa on tietynlainen taloudellinen turva. Mutta kun ajatellaan yksilön kohdalta esimerkiksi ammattitautitapauksia ja työtapaturmatapauksia, missä jo Suomen oloissakin on ollut melkoisia ongelmia yksilön kannalta, että joutuu odottamaan hyvin pitkään korvauksia, niin tässä ei tule millään tavalla esille se, mihin asianomainen korvauksensaaja voi silloin valittaa siitä, jos hän kokee, että päätös, joka liittyy vakuutuskorvaussummiin ja tämän tyyppisiin asioihin, on hänen mielestään väärä. Onko se sitten Suomessa vakuutusoikeus, vai onko se kyseisen yhtiön jäsenvaltion vakuutusoikeus, vai mikä taho se onkaan?

Sinällään tässä on turvattu se, että henkilö saa korvauksensa, mutta aika on rahaa, ja jos prosessi kestää kauan johtuen siitä, että operoiva yhtiö on jonkin muun maan alueella toimiva yhtiö kuin Suomen alueella, odotusaika saattaa pidentyä. Tämä on mielestäni asia, jonka osalta olisi syytä tarkemmin selvittää, mikä on valituskohde.

Keskustelu päättyy.