Täysistunnon pöytäkirja 50/2001 vp

PTK 50/2001 vp

50. KESKIVIIKKONA 2. TOUKOKUUTA 2001 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys laiksi hukkakauran torjunnasta

 

Erkki  Pulliainen  /vihr:

Arvoisa puhemies! Hallitus on antanut esityksen hukkakauran torjunnasta, ja kun hallituksen esitystä lukee sekä torjuntamenetelmien että muutamien hallinnollisten toimenpiteitten puolesta, totean, että ei mitään uutta auringon alla. Hallinnollisia järjestelymuutoksia pikkuisen, ja sillä siisti.

Taustalla on erittäin vakava asia. Niin kuin hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, hukkakauran saastunta kylvösiemenerissä on merkittävä ilmiö ja se on yhä merkittävämmäksi tullut. Eli tuottajat ovat suhtautuneet tähän asiaan jokseenkin leväperäisesti monilla alueilla.

Arvoisa puhemies! Varoitan, että tuntuu siltä, kuin hallituksen esitys hyväätarkoittavuudessaan ja systemaattisuudessaan ja informatiivisuudessaan tarvitsisi monta pontta, joilla tämä asia lähtisi paremmin rullaamaan käytännön viljelytoiminnassa.

Pertti  Mäki-Hakola  /kok:

Arvoisa puhemies! Tässäkin tapauksessa kyse on todella merkittävästä asiasta. Tässä on myöskin isoista taloudellisista arvoista kysymys varsinkin silloin, kun hukkakaura saastuttaa siemenviljelyalueita.

Varmaan nyt, kun voimassa olevaa hukkakauralakia esitetään tällä tavalla muutettavaksi, tämä on varmasti tarpeen hyvin tarkkaan käydä maa- ja metsätalousvaliokunnassa läpi ja katsoa, minkälaisia pukinsorkkia tässä mahdollisesti vielä esiintyy.

Erityisesti täytyy myöskin huolehtia siitä, että siinä vaiheessa, kun torjuntatoimenpiteet on saatettu loppuun eli hukkakaura on saatu poistettua, myöskin sanktiot ja rajoitteet tilalta täytyy pystyä poistamaan, koska siinä saattaa olla viljelijän toimeentulosta erittäin suurelta osalta kysymys. Tässä on jonkin verran esiintynyt ongelmia käytännön kentällä siinä, että vielä siinäkin vaiheessa, kun torjuntatoimenpiteet on onnistuneesti saatettu loppuun, on kuitenkin sanktioita jäänyt jäljelle.

Uskon, että maa- ja metsätalousvaliokunta tulee hyvin tarkkaan tähän perehtymään ja myöskin katsomaan, mitä mahdollista korjattavaa lakiesitykseen tarvitaan.

Keskustelu päättyy.