Täysistunnon pöytäkirja 50/2001 vp

PTK 50/2001 vp

50. KESKIVIIKKONA 2. TOUKOKUUTA 2001 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

 

Raimo   Mähönen  /sd:

Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen lakiesitys, joka koskee vapaaehtoisen opiskelun tukemisen helpottamista, soveltuu tähän päivään erinomaisesti. Tässä laman aikana eritoten oli tilanne se, että maassamme oli kovin paljon ihmisiä, jotka eivät tuon 15 vuoden aikana saaneet aikaiseksi 10 vuoden työ- tai virkasuhteita lain tarkoittamassa mielessä. On varsin perusteltua, että tuota tarkastelujaksoa jatketaan huomattavasti, niin kuin tässä hallituksen esityksessä on.

Toinen kysymys on se, että erityisen tyytyväinen olen myöskin siitä, että sekä yrittäjät että maatalousyrittäjät tulevat tämän saman lain piiriin. Siellä on kovin paljon sellaisia yrittäjiä, jotka joko konkurssin kautta laman aikana taikka muutoin joutuivat lopettamaan toimintansa. Sama koskee maatalousyrittäjiä. On hyvä asia, että tämä asia tulee heidänkin kohdaltaan kuntoon samalla tapaa kuin työsopimus- tai virkasuhteessa olevien ihmisten kohdalla.

Ammattitaidottomuus saattaa olla hyvinkin ratkaiseva tekijä siinä, millä tavalla ihminen pystyy hakeutumaan töihin ja hän saa työtä. Tässä suhteessa on erittäin hyvä, jos voimme olla avuksi näille ihmisille. Toivottavaa on, että tämä lakialoite saa nopean käsittelyn ja tämä saatetaan voimaan mahdollisimman pikaisesti.

Keskustelu päättyy.