Täysistunnon pöytäkirja 50/2009 vp

PTK 50/2009 vp

50. PERJANTAINA 8. TOUKOKUUTA 2009 kello 13.00

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys laiksi kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain muuttami- sesta

 

Raija Vahasalo /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tämä esitys, joka nyt on teidän käsittelyssänne kuvaohjelmien tarkastamisesta, on vasta tätä koskevan lain ensimmäinen vaihe. Voisi sanoa, että tämä on tällainen lyhytaikainen korjausliike. Vain kiireellisimmät muutokset tehdään nyt ja direktiivin edellyttämät muutokset. Tarkoitus on, että mahdollisimman nopeasti saataisiin aikaiseksi kokonaisuudistus. Tämän esityksen näkökulmana on lastensuojelu. Lasta tulee suojella hänen hyvinvointinsa kannalta vahingolliselta tiedolta ja aineistolta, ja lapsilla tässä tarkoitetaan kaikkia alle 18-vuotiaita.

Vanhemmilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta, mutta julkisen vallan tulee tässä tehtävässä antaa kaikki tuki. Uudet jakelukanavat, erityisesti internet, ovat muuttaneet kovasti mediaympäristöä, ja tämä aiheuttaa meille uusia haasteita. Tähän asti kaikki, mitä tulee, on ennakkotarkastettu, mutta nyt on ajatus se, että painotetaan tätä jälkitarkastusta. On hyvin vaikea tarkastaa kaikkea, vaan ainoastaan pientä osaa, mutta emme halua nostaa käsiä pystyyn tämän asian edessä vaan haluamme kuitenkin, että valvotaan kaikkea sitä, mitä oman maan rajojen sisäpuolella tuotetaan.

Valiokunta on painottanut kovasti kotien ja vanhempien vastuuta lasten audiovisuaalisten palveluiden käytössä, mutta vanhemmat tarvitsevat kuitenkin selvästi nykyistä enemmän tietoa lasten ja nuorten mediamaailmasta, ja sitä tietoa haluamme antaa. Mediakasvatus on asia, jota pitää tulevaisuudessakin lisätä. Mediataidot ovat uutta kansalaistaitoa tulevaisuudessa. Mediakasvatuksella voidaan edistää medialukutaitojen kehittymistä monin eri tavoin ja se pitää ottaa huomioon sekä varhaiskasvatuksessa, yleissivistävässä koulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa että ihan yliopistotasollakin.

Valiokunta kannattaa ja kiirehtii kokonaisuudistuksen tekemistä. On tärkeää, että saavutetaan nykyistä huomattavasti kattavampi järjestelmä tähän asiaan, mikä on lastensuojelun kannalta erittäin tärkeää. Valiokunta myöskin kannattaa ikärajajärjestelmän säilyttämistä ja yhtenäistämistä siten, että ikärajaluokittelujärjestelmä olisi kaikkien mediasisältöjen suhteen samanlainen ja voitaisiin ottaa käytäntöön kuvasymbolit, joiden avulla vanhempien olisi helpompi tietää, millaista lapselle haitallista aineistoa ohjelmaan sisältyy — vanhemmille ja kaikille muillekin. Valiokunta myöskin kannattaa medianeuvoston perustamista.

Arvoisa puhemies! Mietintö oli yksimielinen.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Mietintö oli varmaan yksimielinen, koska olen kyseisen valiokunnan varajäsen. Toki olen kyllä tämän kannalla aivan, mitä sanoi puheenjohtajakin, että tämä on välivaihe tällä alueella.

Tietysti tässä on muutamia. Tämä ikäraja 18 vuotta, jos ajattelee, niin kyllä muualla voi tietysti olla vielä äänestyksessä, mutta kun ajattelee, minkä kaltaista materiaalia mistä tahansa nuoriso saa ja kuinka aikaisempaa nopeammin tajunnallisesti mieleltään ja ruumiiltaan fysiologisestikin lapset kasvavat, niin saisi olla kyllä joku 16, 15 tuo raja tämän kaltaisessa jutussa, koska tässä oli huolestuttavia sanoja, että meillä on siis ennakkotarkastus, ennakkosensuuri, mutta tämä onkin jälkitarkastusta. Nyt voisi ajatella sitten, että kun meillä vaihtuu hallitus kovemmaksi, yksinkertaisemmaksi ja joku voisi sanoa tyhmemmäksi, niin se vaihtaa sinne semmoisia virkamiehiä, jotka heijastavat niitä moraalikäsityksiä, jotka sillä kyseisellä luokalla ja heidän vanhemmillaan on ollut, jolloin nämä vaihtelisivat aina sen mukaan, miten tässä sitten vallanpitäjäkin muuttuu.

Tämä on aika vaarallinen alue, ja kun vielä kuvaluvusta, medialuvusta puhutaan ja sanotaan, että kuva puhuu enemmän kuin tuhat sanaa, niin tulee mieleen tämä meidän psykologien ja psykiatrien vanha testi siitä, että kun näytetään kuvia ihmisille, niin sitten kun kuvia on näytetty ihmisille, niin he tulevat pois täältä eduskuntasalista ja sitten sanovat, että kylläpäs oli hävytön puhemies, kun näytti niin rivoja kuvia. Tämä oli esimerkki, arvoisa puhemies, jos te olisitte nyt näyttänyt kuvia.

Se katsoja, joka näkee näitä kuvia, päättää aika pitkälle sen, minkälainen on sisältö, varsinkin kun mennään alitajunnan ja piilotajunnan alueelle — erotiikan — joo, tämä oli siis ihan oikeasti esimerkki, että jokainen ymmärtäisi, että näihin voi puuttua. Tämä on hyvin vaarallinen alue, ja sen takia oikeastaan kannatankin tätä, että pikkuhiljaa edetään tällä kiireisellä sektorilla. Mutta toivon, ettei tässä mennä liian pitkälle, niin kuin useasti menemme.

Tuulikki Ukkola /kok:

Arvoisa puhemies! Minun valitettavasti täytyy olla kyllä vastaan koko tätä lakiesitystä ja lakia sen takia, että tällä ei ole minkään valtakunnan merkitystä sille, mitä tällä nyt toivotaan, eli lastensuojelulle. Jos vanhemmat eivät pysty suojelemaan lapsia, niin eivät niitä kyllä pysty suojelemaan tämmöiset sensuurijärjestelmätkään. Tässä nyt ollaan sentään luopumassa ennakkotarkastuksesta.

Lastensuojelun nimissä tehdään aika paljon sellaista lainsäädäntöä, joka on minun mielestäni ollut todella arveluttavaa, ja sellaisia päätöksiä, jotka ovat olleet arveluttavia.

Esimerkiksi edellisen opetusministerin, kulttuuriministerin aikana siirrettiin kaikki aikuisten ohjelmat, vähänkin aikuisilta vaikuttavat ohjelmat iltakymmenen jälkeen. No, nyt aikuiset katsovat niitä yhteen kahteen asti aamulla ja sitten ovat silmät ristissä töissä, joten ketähän tässä oikein pitäisi suojella, aikuisia vai lapsia.

Toinen asia on, että internetmaailma on sellainen, jota ilmeisesti tämä sukupolvi ei tässä vaiheessa ymmärrä eikä osaa käyttää, ja siksi se kuvittelee, että myös lapset käyttävät sitä väärin. Ja varmaan käyttävätkin väärin, mutta ei tämmöisillä toimenpiteillä kyllä pystytä estämään tätä väärinkäyttöä siksi, että ne lapset ovat paljon fiksumpia kuin me ja ne ovat paljon fiksumpia kuin niiden vanhemmat. Jos ei pystytä lapsille opettamaan, mikä on oikein ja väärin, niin ei sitä kyllä laillakaan pystytä opettamaan.

Toinen asia on tämä medianeuvosto, jota tässä nyt sitten suunnitellaan. Mikähän siitäkin on tulossa? Onko siitä tulossa tämmöinen jälkikäteisvalvontakontrolliosasto demokraattiseen Suomeen? Minä toivoisin, että tämän tyyppiset lait tulisivat perustuslakivaliokunnan käsittelyyn. Sinne kyllä suolletaan verolakeja ja kaiken maailman muita lakeja, joita itse asiassa ei sinne tarvitsisi tuoda, mutta tämän tyyppisiä lakeja ei kyllä tuoda.

Raija Vahasalo /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Ei olisi kyllä haitaksi, että suojeltaisiin myös aikuisia. Meidän täytyy tehdä kaikkemme lastensuojelun eteen, ja me olemme vastuussa siitä, mitä tämän maamme rajojen sisäpuolella tuotetaan, ja emme me voi tietenkään koko maailmaa tässä hoitaakaan. Tämä asia on hyvin vaikea. Mutta on tärkeää, että me emme siitä huolimatta nosta käsiämme pystyyn. Onhan meillä muitakin lakeja, joita pitää noudattaa, ja vaikka meillä on lainsäädäntö olemassa joka asiasta, niin siitä huolimatta tapahtuu laittomuuksia. Emme me voi niitä estää, mutta kyllä meidän pitää tehdä kaikkemme sen eteen, että lapsilla olisi hyvä ja turvallinen ympäristö elää, ja tämä on aivan uusi maailma, ja tässä pitää kouluttaa myös vanhempia ja muita aikuisia. Tämä on iso haaste ja iso tehtävä, ja siinä, että se on medianeuvosto, ajatus on, että yksi luukku olisi hyvä, koska nyt on liian hajallaan tämä valvonta.

Sanna Lauslahti /kok:

Arvoisa puhemies! Lapsia pitää suojella, ja tältä osin tämä laki on ihan paikallansa. Siltä osin olen ed. Ukkolan kanssa pikkuisen eri mieltä, että tässähän luovutaan ennakkotarkastuksesta ja kun ajatellaan tätä uutta mediaympäristöä, niin ei ole mitään järkeä lähteä kaikkea materiaalia tarkastamaan, koska meille tulee satelliittitelevisio ja internetin kautta ihan mitä tahansa materiaalia lapsille. Tässä pohdituttaa tietenkin se, teemmekö me oikeita toimenpiteitä. Puhutaan kovasti mediakasvatuksesta, mutta taitaa olla niin, että ei ne meidän lapset sitä mediakasvatusta niin paljon tarvitse kuin me vanhemmat. Me olemme aika kalkkiksia tässä uudessa mediaympäristössä, ja aina pohdituttaa lainsäätäjänä, ymmärrämmekö me ihan täysin oikein se tilannekaan, mikä tässä on käynnissä.

Muutama sana siitä, että täällä on pohdinnan paikka, koska meillä on ympäristö, jossa tulee globaalisti sisältöä, että pitäisi saada tämmöinen järjestelmä, jossa meillä olisi yhtenäiset ikärajakooditukset, ja siltä osin tämä Pegi, joka on käytössä peleissä, on varmasti hyvä lähtökohta lähteä luomaan myös Suomessa kansallisia normeja liittyen myös muihin kuin peliympäristöön. Tarve perusteellisemmalle uudistukselle on ehdoton. Tässä oikeastaan vain paikataan sitä nykytilannetta.

Mikko Alatalo /kesk:

Arvoisa puhemies! Mediaympäristö muuttuu todella voimakkaasti, ja tässä hallituksen esitys sisältää kiireellisemmät muutokset televisioyhtiöiden tilausohjelman palveluja koskevaan sääntelyyn. Kaapeli-tv ja maksu-tv:hän tulevat yleistymään, ja kyllä siellä olisi tärkeää, että ikärajat ovat näkyvillä ja nimenomaan niin, että vanhemmat tietävät, mitä lapset katsovat. Ja tosiaan niin kuin tuossa ed. Vahasalo sanoi, niin ei se välttämättä haittaa vanhempiakaan, että välillä vähän tietäisi, mitä sieltä tulee. Tämä tarjontahan tulee lisääntymään; maksukortin kautta entistä enemmän tulee ohjelmia. Totta kai vastuu on vanhemmilla, mutta kun kiireistä elämänmuotoa elämme, on vaikea aina seurata, mitä lapset sieltä näkevät ja hakevat. Itse voin sanoa omalta osaltani, että esimerkiksi pojat kotona katselevat aika paljon netin kautta tällä hetkellä erilaisia ohjelmia. Siellä tulee hienoja japanilaisia ohjelmia ja pelejä, mutta tämä netti tulee kasvamaan ja sitä tarjontaa on erittäin vaikea seurata. Sen takia tämä jälkikäteistarkastelu on hyvä asia, mutta todellakin tämä mobiili-tv on yksi kehityssuunta, toisaalta sitten iptv-tyyppiset ratkaisut, ja meidän on erittäin vaikea sitä seurata. Meillä täytyy, totta kai, myös olla mahdollisuus antaa palautetta tv-kanavien toiminnasta eteenpäin lastensuojelun näkökulmasta, mutta miten me nettiä nimenomaan pyrimme tarkastelemaan, niin se on erittäin vaikea ongelma.

Haluaisin vielä sen sanoa, että toimenpiteet ovat myös riippuvaisia tv-yhtiöiden ja viranomaisten toiminnasta. Me emme täysin pysty kontrolloimaan koko tätä uutta mediaa, mutta tämä on hyvä yritys ja meidän täytyy päivittää sitten sitä mukaa, kun kehittyy tämä uusi mediaympäristö, erityisesti netin osalta.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Nykyinen ennakkotarkastusjärjestelmä ei todella suojaa tarkoituksenmukaisella tavalla lapsia, ja nyt se, mitä sivistysvaliokuntakin korosti ja mikä myös tämän lain sisällössä on tavoitteena, on se, että lapsia suojellaan heidän hyvinvointinsa kannalta todella vahingolliselta aineistolta ja tiedolta kattavammin kuin tähän saakka on tehty. Ja nyt, kun tässä on kysymys ensimmäisestä vaiheesta koko tämän kuvaohjelmatarkastamista koskevan lain uudistuksessa, niin näen tärkeänä, että edetään siihen yleislinjaukseen, mikä tässä sivistysvaliokunnan mietinnössäkin korostuu, että otetaan huomioon koko tämä mediaympäristön muutos eli näitten audiovisuaalisten ja erilaisten jakelukanavien laajentuminen, internet, ynnä muut, niin että kaikille näille pystyttäisiin löytämään järjestelmä, joka kattavasti löytäisi semmoisen valvonnan tai järjestelmän, jolla suojata lapsia. Mielestäni sivistysvaliokunnan yksi tärkeä kohta oli paitsi tämä, että vanhempien vastuuta korostetaan, myös se, että tätä kasvatusta korostetaan koko yhteiskunnassa, miten mediakasvatusta luodaan kouluihin. Myös tämän medianeuvoston työ, jos sellainen nyt tulee myöhemmin, sen sisältö, tavoitteet ja tarkoitukset tulevat erittäin tärkeäksi, miten sitä kattavuutta ja valvontaa sitten oikealla tavalla suoritetaan.

Vielä, arvoisa puhemies, näen erittäin tärkeänä sen, että sivistysvaliokunta otti mietintöönsä sen, että markkinoinnin seurannan menetelmien ja sisältöjen arvioinnin kriteerien kehittämisen tulee tapahtua yhteistyössä alan toimijoiden ja viranomaisten kesken ja toimijat otetaan mukaan sääntelyn ja sisällön laatimiseen, koska tässähän on melkoinen vastuu nyt nimenomaan ohjelmien tuottajilla ja silloin se on tärkeätä, ettemme me nyt ole vaan sen varassa, mikä arvopohja milloinkin on, vaan todella yksi arvopohja on lapsen suojeleminen, että se ei tule sellaiseksi, että me uusina uhkina koemme, että heilutellaan sitä, että joskus ollaan vapaampia ja joskus sitten taas tiukennetaan näiden ohjelmien valvontaa. Todella tärkeää, että tätä kokonaisuudistusta jatketaan.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Itse asiassa lapsen suojelusta olen tietysti samaa mieltä kuin kaikki muut, paitsi ehkä ed. Ukkola, jonka kanssa nyt en yleensäkään koskaan ole samaa mieltä.

Mutta, arvoisa puhemies, jos ajatellaan tätä, viipaloidaan tämä asia niin kuin ongelmakentät, niin kaikkein helpointa on asia silloin, kun on kysymys Yleisradion kanavista ja kaupallisista, näistä kahdesta kaupallisesta pääkanavasta Suomessa. Nimittäin kaikissa niissä yhteensä on kai vajaa kymmenen henkilöä, jotka ratkaisevat sen, mitä ohjelmia siellä kanavilla on. Tekemällä heidän kanssaan diilin, ei oikeastaan tarvita mitään lainsäädäntöä.

Tämän ulkopuolella sitten on netti-tv kokonaisuudessaan, ja se on sitten jo ihan kokonaan muu, samoin kuin taivaskanavat ovat ihan oma tarinansa. Siihen minulla ei ole mitään lääkettä, mitenkä sinne pystyisi vaikuttamaan pätkänkään vertaa. Se kontrolli on taas sitten ruokakuntien sisällä perheyhteisöissä.

Jyrki Kasvi /vihr:

Arvoisa puhemies! Tämä lähtökohta, että siirrytään ennakkotarkastuksesta jälkiseurantaan, on hyvä ja toimii paljon nykyistä järjestelmää paremmin nykyisessä mediaympäristössä. Myös medianeuvoston perustaminen, jossa eri osapuolet pääsevät keskustelemaan keskenään, on erittäin perusteltua.

Mutta tässä, kun tämä on tosiaan osa laajempaa kokonaisuutta ja tulee näitä lakeja tässä paketissa myöhemmin lisää, toivon, että niiden valmistelussa ollaan varovaisia, etteivät ne käänny alkuperäistä tarkoitustaan vastaan, ettei käy niin kuin esimerkiksi videolain kanssa, joka lähti liikkeelle siitä, että kansanedustajat olivat huolissaan, että kauheeta, kauheeta, nyt siellä kotona katsotaan mitä tahansa videoita ilman, että kukaan valvoo, ja säädettiin videolaki, joka kielsi K18-videoiden myynnin Suomessa. Tuloksena Suomeen syntyi maailman laajin väkivaltaisten splattervideoiden harrastajien kulttuuri, kun kaikki ne videot sitten salakuljetettiin, katsottiin porukalla ja jaettiin ja kirjoitettiin vielä fanilehtiä päälle, tai lapsipornon suodatus, joka johti vain siihen, että pedofiilien on entistä helpompaa löytää sen suodatusjärjestelmän avulla lapsipornoa netistä.

Lastensuojelun nimissä on tehty myös pahoja virheitä. Esimerkiksi moneen kouluun ja kirjastoon on lastensuojelun nimissä hankittu suodatusohjelmat ja suositellaan vielä kotiinkin asennettavaksi. Nyt näiden järjestelmien ansiosta meidän lapset ja nuoret eivät välttämättä mistään saa enää netissä tietoa, asiallista tietoa ja valistusta, ehkäisystä, sukupuolitaudeista tai huumeista. Valistukseltako me halusimme heitä suojella, esimerkiksi kansanedustajan blogilta, johon ei enää Vantaan kouluista pääse, koska ohjelma ei osaa erottaa pornoa ja kansanedustajan blogia toisistaan.

Tuulikki Ukkola /kok:

Arvoisa puhemies! Onneksi tässä keskustelussa on käynyt selville se, että tehtiinpä mitä tahansa, niin millään ei voida valvoa internetiä. Millään ei voida valvoa sitä, että taivas on avoinna. Vai aikooko tämä talo, eduskunta, laatia jonkinlaisen kuoren, lyijykuoren, Suomen ympärille, että mikään radioaalto, televisioaalto tai muu vastaava ei pääse sen läpi? Elikkä on kysymys ihan mahdottomasta tehtävästä.

Jos halutaan lapsia suojella, on ainut keino suojella kotona ja sillä tavalla kasvattaa vanhempia, että he tietävät, mistä on kysymys. Nythän he eivät edes tiedä, että lapset pystyvät katsomaan omin avuin, jos haluavat, näyttöpäätteestä internetin kautta mitä tahansa. Televisiostahan tulee siistiä ohjelmaa siihen verrattuna, mitä internetistä tulee, jos vaan osaa hakea. Ja kyllä lapset osaavat hakea.

Minä kysyisin vaan siitä, kun puhutaan, että pitää lakeja noudattaa. Pitää lakeja noudattaa, ed. Vahasalo. Sehän se on meidän tarkoituksemme, että ihmiset noudattavat niitä lakeja, mitä tässä talossa säädetään. Älkäämme säätäkö sellaisia lakeja, joita ei pystytä eikä kyetä noudattamaan. Tämähän romuttaa koko laillisuusperiaatteen, ihmisten kunnioituksen tätä taloa ja lainsäädäntöä kohtaan, jos me laadimme koko ajan sellaisia lakeja, joita on aivan mahdoton noudattaa.

Minä toivoisin, että kun jatkossa ryhdytään tätä suurta kokonaisuudistusta kaavailemaan, niin katsottaisiin, mikä media silloin on vallalla, ja se todennäköisesti ei ole kyllä enää televisio. Silloin tämä talo on aivan mahdottoman työn edessä, jos se haluaa lainsäädännöllä yrittää suojella lapsia. Järki käteen tässäkin asiassa.

Sanna Lauslahti /kok:

Arvoisa puhemies! Ed. Ukkola on siinä oikeassa, että televisio nykymuotoisena välineenä taitaa olla katoava luonnonvara ja tulevaisuutta ovat verkot, joissa sisältö liikkuu. Ed. Kasvi oli siinä mielessä oikeassa, että näissä asioissa ei kannata överiksi viedä, koska käytännössähän tilanne on vain se, että internetissä tämän sisällön, epätoivotun sisällön, poistaminen on lähes toivoton tehtävä. Lisäksi ikärajankin seuraaminen on myös toivotonta. Mutta toisaalta en yhtyisi kuitenkaan siihen, että olisi mahdotonta lähteä myöskään katsomaan sitä, mikä on lasten kannalta parasta. Näkisin, että tämän seuraavan vaiheen tehtävä on löytää tämmöinen asiallinen järjestelmä, jossa me pystymme eräällä tavalla ehkä suodattamaan, mutta löytämään tapa, jolla me lapsille annamme sisältöjä oikealla tavalla.

Puhemies:

Asian käsittely joudutaan nyt suuren valiokunnan kokouksen vuoksi keskeyttämään. Jatketaan ensi tiistain täysistunnossa.