Täysistunnon pöytäkirja 52/2010 vp

PTK 52/2010 vp

52. TIISTAINA 18. TOUKOKUUTA 2010 kello 14.03

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

 

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa rouva puhemies! Kysymyksessä on lääketieteellisestä tutkimuksesta, potilaan asemasta ja oikeuksista sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttaminen. Tässä laajennetaan tutkimuseettistä ennakkoarviota niin, että sen piiriin tulevat kaikki hoitotieteen ja terveystieteen alaan liittyvät tutkimukset, joissa puututaan ihmisen koskemattomuuteen. Samalla tässä myös rajataan oikeuspsykiatrisen potilaan ja vankien osallistumista lääketieteelliseen tutkimukseen.

Arvoisa puhemies! Tämä on varsin tärkeä lainsäädäntö periaatteessa ja myös käytännössä. Tutkimuseettiset toimikunnat ja myöskin valtakunnallinen lääketieteen tutkimuseettinen toimikunta ovat varsin tärkeän asian parissa, kun ne antavat lausuntoja lääketieteellisistä taikka terveydenhoitotieteellisistä tutkimuksista. Myös on mielenkiintoinen tämä rajaus, jossa vanki tai oikeuspsykiatrinen potilas rajataan sellaisten tutkimusten ulkopuolelle, joista ei ole hyötyä tai odotettavissa olevaa hyötyä hänen omalle terveydelleen tai hänen sukulaisilleen taikka muiden vankien taikka oikeuspsykiatristen potilaiden terveydelle. Näin ollen tämä on aivan tärkeä lainsäädäntö, joka parantaa potilaan asemaa suomalaisessa lääketieteellisessä tutkimuksessa.

Keskustelu päättyi.

​​​​