Täysistunnon pöytäkirja 52/2010 vp

PTK 52/2010 vp

52. TIISTAINA 18. TOUKOKUUTA 2010 kello 14.03

Tarkistettu versio 2.0

12) Hallituksen esitys laiksi varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta

 

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Haluan tässä selvyyden vuoksi todeta eduskunnan pöytäkirjoihin sen tosiseikan, ettei nyt palautekeskustelussa oleva varainsiirtoverolain 14 §:n muutos olisi lainkaan tarpeellinen EU:n yhteisen maatalouspolitiikan suuntaviivojen kannalta.

Yhteisen maatalouspolitiikan suuntaviivojen on katsottu kieltävän maan oston korkotuetun rahoituksen lukuun ottamatta jäljelle jäävää nuoren viljelijän aloitustukeen sisältyvää korkotukilainaa. Lisämaan oston korkotuen myöntämisen lakkaaminen ei kuitenkaan edellytä vastaavan varainsiirtoverovapauden poistamista. Kun korkotukilainaa ei enää voida myöntää, ei varainsiirtoverovapauskaan toteudu, vaikka säännös jäisi voimaan. Korkotukilainan myöntäminen on varainsiirtoverovapauden edellytys. Kaukaa viisasta olisi ollut jättää varainsiirtoverovapauden mahdollisuus ikään kuin reserviin. Eihän EU:n yhteisen maatalouspolitiikan suuntaviivojen käänteitä koskaan voi ennalta arvata. Kohta lisämaan oston korkotukilainoitus voi taas olla mahdollista.

Jäljelle jäi nuoren viljelijän aloitustukena myönnettävän korkotukilainan lisäksi toinen osaksi maatalousmaahan kohdistuva korkotukilainoitustyyppi, otsikoinniltaan "Rakennetun maatalouskiinteistön hankinta". Tässä lainatyypissä maatalousmaan osuus ei saa ylittää 10:tä prosenttia koko investoinnin tukikelpoisista kustannuksista. Jos tämä ehto täyttyy, koko kiinteistöinvestointi, sekä rakennusten että maatalousmaan osuus on korkotukilainoituskelpoinen.

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan suuntaviivat sallisivat rakennuksen osuudelle investoinnin tukikelpoisista kustannuksista varainsiirtoverovapauden, enintään 10 prosentin suuruiselle maatalousmaan osuudelle eivät. Kun tiettävästi sekä maatalous- että verohallinnossa on ollut haluttomuutta erotella varainsiirtoverovapauteen oikeuttava rakennusten osuus, meille on annettu hallituksen esitys, jonka mukaan ostaja maksaa koko korkotuetusta rakennetun maatalouskiinteistön hankinnasta varainsiirtoveron, siis myös rakennusten osalta. Tätä eivät EU:n yhteisen maatalouspolitiikan suuntaviivat saati EU-säännökset edellytä. Saman tien menetetään ikään kuin lapsena pesuveden mukana säännös, joka oikeuttaisi lisämaan oston varainsiirtoverovapauteen, jos lisämaan oston korkotukilainoitus joskus taas sallittaisiin EU:n mahdollisesti käännettyä kelkkansa.

Me hyväksymme täällä kiltisti hallinnon virheellisesti esittämiin EU-verukkeisiin perustuen esityksen, jonka hyväksymiseen EU:n yhteisen maatalouspolitiikan suuntaviivat eivät meitä millään muotoa velvoita. Kysymys on puhtaasti sisäpolitiikasta. Olisi ollut mainiota, jos valtiovarainvaliokunnan verojaoston asiantuntijakuulemisessa olisi saatu selväkielisesti ja tarkan oikeansisältöisesti tämä informaatio, joka nyt tässä puheenvuorossani tulee eduskunnan käyttöön.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​