Täysistunnon pöytäkirja 52/2010 vp

PTK 52/2010 vp

52. TIISTAINA 18. TOUKOKUUTA 2010 kello 14.03

Tarkistettu versio 2.0

16) Hallituksen esitys laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 3 ja 8 §:n muuttamisesta

 

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa rouva puhemies! Huolimatta siitä, että kello on paljon, kuitenkin ehkä ihan lyhyesti muutama sana tästä hallituksen esityksestä, joka liittyy lakiin avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 3 ja 8 §:n muuttamisesta.

Tässä on kysymys nimenomaan vaikeavammaisista ihmisistä, tarkemmin ottaen kehitysvammaisista henkilöistä, ja heidän asumisolosuhteistaan. Yhä useammat kehitysvammaiset tarvitsevat oman asunnon. He asuvat tällä hetkellä vanhenevien vanhempiensa parissa ja heidän tuellaan tulevat toimeen. Samalla sitten vanhemmat vanhenevat, ja tällöin vastaavasti sitten tämä kehitysvammaisen henkilön toimeen tuleminen tulee entistä vaikeammaksi. Heitä on noin 6 500 aikuista kehitysvammaista henkilöä, jotka asuvat siis perheensä parissa. Tietysti se ympäristö on hyvä ja inhimillinen, mutta tarvitaan myös asumispalveluja. Toisaalta on noin 2 000 kehitysvammalaitoksissa olevaa henkilöä, jotka tarvitsisivat myös oman asuntoympäristön, ja näiden palvelujen saamiseksi on säädetty tämä hallituksen esitys, tämä lakimuutos.

Tässä voi todeta, että pienen sulan hallituksen muuten aika sulista vapaaseen päähineeseen tässä voi osoittaa ja todeta, että tässä on mietintö toki luonnollisesti yksimielinen.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​