Täysistunnon pöytäkirja 52/2014 vp

PTK 52/2014 vp

52. TORSTAINA 15. TOUKOKUUTA 2014 kello 16.02

Tarkistettu versio 2.0

Perhevapaalta työelämään palaavan asema

Sari Sarkomaa /kok:

Arvoisa puhemies! Perhevapaalta työhön palaavien ongelmat ovat viime vuosina lisääntyneet. Moni pienen lapsen vanhempi joutuu palaamaan työelämään eri tehtäviin kuin mistä on lähtenyt: joko työtä ei enää ole, tai työtehtävät tai palkka ovat heikentyneet. Tämä aiheuttaa todella turvattomuutta ja huolta lapsiperheissä.

Tuore työryhmäesitys tuli TEMistä, ja oli tosi pettymys, että tämä tätä asiaa käsitellyt työryhmä ei esittänyt mitään parannuksia perhevapailta palaavien vanhempien asemaan. Tähän raporttiin palkansaajajärjestöt jättivät sitten viisaasti eriävän mielipiteen.

Kysynkin työministeri Ihalaiselta: Mihin toimiin aiotte ryhtyä, jotta perhevapaalta palaavien asema voitaisiin turvata? Aivan erityisesti hallitus on kannustanut pienten lasten vanhempia palaamaan työelämään, joten on tärkeätä, että kannamme vastuun, että heitä sitten työelämässä myös tasavertaisesti kohdellaan. Mihin toimiin voisimme ryhtyä tämän epäkohdan korjaamiseksi?

Työministeri Lauri Ihalainen

Arvoisa puhemies! Tämä aihe on erittäin tärkeä senkin vuoksi, että meillä on isoja ongelmia tässä yhteiskunnassa työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi. Usein käy niin, että sovittaa olla hyvä työntekijä, olla hyvä vanhempi on aika vaativa toimenpide, kun se työ imaisee ja tavallaan... Meillä pitää olla perheystävällisiä työyhteisöjä enempi. Myös siellä työelämässä voitaisiin tehdä paljon työaikajärjestelyissä, monissa asioissa, joissa otettaisiin huomioon, että on perhevelvoitteita eikä vain työtä.

Mitä tulee lainsäädäntöön meillä, niin meillä on kohtuullisen hyvä lainsäädäntö, mutta totta kai siinä on kehittämisen varaa ja ennen kaikkea niissä käytännöissä, että me varmistamme, että kun ihmiset lähtevät perhevapaille, heillä on mahdollisuus ja oikeus palata takaisin turvallisesti työelämään. Siitä meidän pitää pitää huolta.

Kolmikantaisesti ei syntynyt nyt yhteistä esitystä, ja se on huono asia, koska näitä asioitahan pitäisi koettaa viedä yhteisymmärryksessä eteenpäin. Totta kai me nyt valmistelemme ja katsomme, mitä tälle uudistukselle, näille esityksille, voimme tehdä, (Puhemies koputtaa) mutta enempi kysymys on siitä, että näitä käytäntöjä pitäisi parantaa ja lähteä siitä, (Puhemies koputtaa) että Suomessa tarvitaan perheystävällisiä yrityksiä, me tarvitsemme turvallista paluuta takaisin perhevapailta työelämään.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Tämä kysymys on loppuun käsitelty.