Täysistunnon pöytäkirja 53/2007 vp

PTK 53/2007 vp

53. TIISTAINA 25. SYYSKUUTA 2007 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 34 a luvun muuttamisesta

 

Raimo   Vistbacka  /ps:

Arvoisa puhemies! Tässä on jälleen eräs terrorismin ennaltaehkäisyä koskeva säännös, kansainvälinen sopimus.

Arvoisa puhemies! Joskus tuntuu siltä, että tässä mennään kyllä erään maan pompoteltavana. Kaiken maailman uusia säännöksiä tulee, ja aina peruste on nimenomaan terrorismin ennaltaehkäisy. Tältä osin tämä hallituksen esitys ei ehkä niin kovin vaarallinen ole, koska tässä esitetään rangaistavaksi kolme uutta tekomuotoa, joita ovat julkinen yllytys terrorismirikokseen ja värväys terrorismiin ja koulutus terrorismiin.

Mutta, arvoisa puhemies, yleisesti ottaen kyllä toivoisin, että olisi jonkinlaista järkeä esimerkiksi tuolla lentokentillä. Siellä lukee, että yli 100 millilitran nestepurkin voi viedä mukanaan pussissa, mutta jos on esimerkiksi tahnaa — se ei ainakaan minun mielestäni ole nestettä — ja jos se tuubi on yli 100 millilitraa ja sisällä on 5 millilitraa taikka ei tahnaa lainkaan, sitä ei voi viedä mukanaan. Eli kyllä terrorismin ehkäisyn nimissä meillä on vähän liiankin paljon monenlaista säännöstä. Toivoisin kyllä, että valtioneuvoston jäsenet kun tuolla kansainvälisissä kokouksissa näitä erilaisia sopimuksia tekevät, ottaisivat joskus oman niin sanotun talonpoikaisjärjen mukaan ja pohtisivat, mitä se käytännössä vaikuttaa normaalielämään.

Keskustelu päättyi.