Täysistunnon pöytäkirja 53/2007 vp

PTK 53/2007 vp

53. TIISTAINA 25. SYYSKUUTA 2007 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

18) Hallituksen esitys laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Erkki  Virtanen  /vas:

Arvoisa puhemies! Olen ainoa edustaja tässä salissa, ja kun vain minulle on näin ollen kertynyt täysi lainsäädäntövalta tässä asiassa, niin joudun harkitsemaan, pitäisikö minun kenties tehdä hylkäysesitys, mutta enpä taida tehdä.

Toinen varapuhemies:

Kyllä täällä puhemiehelläkin sentään lainsäädäntövaltaa on!

Keskustelu päättyi.