Täysistunnon pöytäkirja 53/2011 vp

PTK 53/2011 vp

53. PERJANTAINA 14. LOKAKUUTA 2011 kello 13.08

Tarkistettu versio 2.0

2) Laki yliopistolain 3 §:n muuttamisesta

 

Pentti Kettunen /ps:

Herra puhemies! Tässä eduskunnan täysistunnossa on nyt lähetekeskustelussa tekemäni lakiehdotus pari vuotta sitten uudistettuun yliopistolakiin.

Uudella yliopistolailla yliopistoille annettiin täydellinen autonomia. Yliopistojen hallitukset ovat käyttäneet tätä oikeuttaan todella härskisti. Yliopistojen hallitukset ovat ensi töikseen aloittaneet toimintojensa keskittämisen, mikä lienee ollut lakia valmistelleen silloisen opetusministeri Henna Virkkusen tarkoituskin. Yliopistojen toiminnot pyritään keskittämään niiden hallintopaikkakunnille eli kasvukeskuksiin. Tämä keskittämisvimma on johtanut muun muassa siihen, että Kajaanin 110-vuotias opettajankoulutuslaitos, entinen seminaari, on Oulun yliopiston toimesta päätetty lakkauttaa. (Hälinää — Puhemies koputtaa)

Tässä yhteydessä onkin syytä todeta, että Kainuun maakunnan ja Kajaanin kaupungin sekä virkamies- että luottamusmiesjohdon olisi ollut syytä huomattavasti tomerammin puuttua jo ajoissa Oulun yliopiston suunnitelmiin, koska ne olivat ennakkoon tiedossa. Emme olisi saaneet hiljaa alistua.

Jotta tilannetta voitaisiin edes teoriassa ajatella korjata, yliopistolaki vaatii muutoksen. Se välttämätön muutos on kirjoitettu tähän lakialoitteeseen. Tämä lakimuutosehdotus toteutuessaan palauttaisi tärkeän osan yliopistojen nyt täydellisestä määräysvallasta poliittisen, vastuullisen ohjauksen piiriin. Yliopistojen hallitukset eivät tämän muutoksen jälkeen enää voisi suvereenisti lakkauttaa sivutoimipisteitään ilman valtioneuvoston harkintaa ja suostumusta. Kysymyksessä on siis tärkeä ja kauaskantoinen lakimuutosehdotus.

Herra puhemies! Lakialoitteeni on allekirjoittanut 43 kansanedustajaa, ja useat varmaankin haluaisivat ottaa kantaa jo ehdotuksen lähetekeskustelussa. Tämä perjantai on hieman huono päivä lähetekeskustelun käymiselle, ja siksi, herra puhemies, ehdotankin, että tämä asia jätetään pöydälle eduskunnan ensi tiistaina 18.10.2011 kello 14 pidettävään täysistuntoon, jolloin kansanedustajilla olisi viikonloppu aikaa tutustua tähän lakialoitteeseen ja tehdä sen mukaiset johtopäätökset. (Ben Zyskowicz: Noinkohan kovinkaan moni käyttää viikonloppua siihen! — Välihuuto: Kyllä kannattaa! — Naurua)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Kun Pentti Kettunen on ehdottanut asian pöydällepanoa, pannaan asia työjärjestyksen mukaan pöydälle. Onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta?

Keskustelu pöydällepanosta päättyi.