Täysistunnon pöytäkirja 53/2013 vp

PTK 53/2013 vp

53. TORSTAINA 16. TOUKOKUUTA 2013 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

6) Laki käräjäoikeuslain 6 §:n muuttamisesta

 

Raija Vahasalo /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Nykyinen käräjäoikeuslaki sanoo lautamiehistä näin: "Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta." Tämä lakikohta on täysin vanhentunut.

Käräjäoikeuden lautamiehillä on hyvin tärkeä rooli tuomioistuimissa, he edustavat kansan oikeustajua ja heidän tulisi edustaa monipuolisesti koko Suomen kansaa. Kuitenkin tämä nykyinen käräjäoikeuslaki rajaa ikävästi pois osan kansalaisista täysin tämän lautamiestehtävän ulkopuolelle. Varmasti on päteviä henkilöitä, jotka ovat alle 25-vuotiaita, toimimaan lautamiehinä, samoin yli 63-vuotiaita, koska he ovat työelämässäkin 68 vuoteen asti, mutta eivät pysty olemaan sitten lautamiehinä. Täysin ristiriitaista nykyiseen maailmaan.

Siksi haluankin esittää, että lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 18-vuotias tai joka on täyttänyt 68 vuotta, eli halutaan nyt laittaa nämä ikärajat nykyaikaiseen muotoon. Eli 18-vuotiaasta 68-vuotiaaksi voisi toimia lautamiehenä.

Tämän lakialoitteen on allekirjoittanut useampi kansanedustaja.

Timo  Heinonen  /kok:

Arvoisa puhemies! Edustaja Vahasalon lakialoite on varmasti ihan kannatettava ainakin tuosta yläpäästä. Itse tuossa iltapäivällä, kun asiasta keskustelimme, pohdin, että miten tuon alapään eli nuorten kohdalla pitää toimia. Sitä on syytä varmasti valiokuntakäsittelyssä käydä läpi, onko 18-vuotias sitten vielä niin kypsä toimimaan lautamiehenä, että siellä kannattaa tuota muutosta tehdä. Mutta ehdottomasti olen samaa mieltä edustaja Vahasalon kanssa siitä, että kyllä 68-vuotiaaksi asti vähintään voi lautamiehenä toimia, ja ehkä se voisi olla jopa 70:kin vuotta.

Tässä salissahan olemme tässä ihan lähiaikoina käyneet vastaavaa keskustelua, eli monet ikärajat meillä tuntuvat vanhentuneen. Taksiautoilijoista puhuimme tuossa, oliko viime vai edellisellä viikolla, että kyllä 70-vuotias voisi jatkaa taksiautoilijana, jos hänen terveytensä antaa siihen myöden, niin kuin monella tämän päivän seitsemänkymppisellä antaa.

Itse oikeastaan ehdottaisin, että näistä kaikista ei tarvitsisi tehdä aina omia lakialoitteita kansanedustajien toimesta, vaan kyllä tässä maassa voisi tietynlaiset ikärajatalkoot järjestää, eli kun meillä työssäoloaika on pidentynyt ja elinaika on pidentynyt ja elinajanodote on pidentynyt, niin varmasti on paikallaan käydä läpi laajasti ihan ne kaikki eri sektorit, että minkälaisia ikärajoja meillä on, jotka rajoittavat vielä hyvässä kunnossa olevien ihmisten työntekoa taikka harrastamista. Ennen muuta toivon, että tämä Vahasalonkin lakialoite omalta osaltaan vie näitä ikärajatalkoita eteenpäin.

Pauli Kiuru /kok:

Arvoisa herra puhemies! Edustaja Vahasalon aloite on mielestäni erinomaisen kannatettava. Hallitusohjelmassa on mainittu, että hallituksen tavoitteena on työurien pidentäminen alusta, keskeltä ja lopusta, ja tässä nimenomaan tämä loppupää on kyseessä. Nykyinen 63 vuotta tuntuu todellakin hyvin alhaiselta. 70 vuotta voisi olla aivan hyvin sellainen, mihin se voitaisiin laittaa, tai sitten se 68. Joka tapauksessa näkisin niin, että ylipäätään ikärajojen asettaminen kategorisesti johonkin kohtaan ei ole nykyaikaa eikä perusteltua. Mikäli ihmisellä on kykyä, halua ja terveyttä osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, työelämään, niin hän voisi näin menetellä. Ehkä joissakin tehtävissä sitten lääkärintodistuksella vaikka vuosi kerrallaan eteenpäin, jolloin tarkistetaan, miten terveys kestää kyseiset tehtävät.

Eero Suutari /kok:

Arvoisa puhemies! En valitettavasti ole päässyt allekirjoittamaan edustaja Vahasalon lakialoitetta, mutta nyt asian kuultuani katson sen olevan aiheellinen ja kannatettava.

Yhdyn myös edustaja Heinosen ehdotukseen eri laeissa ja asetuksissa olevien ikärajojen kattavasta tarkastelusta.

Raija Vahasalo  /kok:

Arvoisa puhemies! Täällä oli hyviä ehdotuksia. Edustaja Heinosella oli hyvä ehdotus ikärajatalkoista. Tosiaankin on paljon tämmöisiä nykyisiä lakeja, joissa on nykyisin aivan käsittämättömiä ikärajoja.

Sekin ehdotus, mikä edustaja Kiurulta oli, että katsottaisiin erikseen aina se soveltuvuus jollain kriteereillä katsomatta suoraan sitä ikärajaa, on varmasti ihan hyvä idea. Kun sitä joustoa tässä maailmassa vaaditaan ja halutaan, niin näissäkin asioissa, joita pidetään tärkeinä ihmisille, sitä joustoa pitäisi olla.

Valitettavasti en nyt ehtinyt kaikkia allekirjoituksia pyytämään, mutta varmasti tähän olisi tullut enemmistö eduskunnasta, jos näin olisi tapahtunut.

Keskustelu päättyi.