Täysistunnon pöytäkirja 53/2013 vp

PTK 53/2013 vp

53. TORSTAINA 16. TOUKOKUUTA 2013 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

7) Laki vakuutussopimuslain 10 §:n muuttamisesta

 

Anna Kontula /vas(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tällä hetkellä on tavallista, että asunnon vuokrasuhteen ehtona on, että vuokralainen ottaa kotivakuutuksen. Kotivakuutus puolestaan edellyttää usein tahrattomia luottotietoja, ja luottotietohäiriömerkintä voi estää kotivakuutuksen saannin vielä vuosia senkin jälkeen, kun velat on maksettu. Näin ihmisen mahdollisuus suojata omaisuuttaan tai löytää asunto on näissä tilanteissa tarpeettoman heikko.

Asia voitaisiin ratkaista helposti esimerkiksi vakuutuksen käteismaksuja kehittämällä. Tilanteissa, joissa vakuutusyhtiö epäilee asiakkaan maksukykyä, se voisi periä maksut etukäteisesti. Jossakin määrin näin tapahtuu jo nyt, mutta kuluttaja-asiamiehen tekemän selvityksen mukaan ennakkomaksuvaihtoehtoon suhtaudutaan kuitenkin vahinkovakuutusyhtiöissä erittäin nihkeästi. Vakuutusta ei tahdo saada, vaikka asiakkaalla olisi valmius maksaa ennakkomaksu tai hänellä olisi sosiaalitoimen myöntämä maksusitoumus vakuusmaksujen varalle.

Arvoisa puhemies! Lakialoitteessani ehdotan vakuutussopimuslain muuttamista siten, kuluttaja-asiamiehen suosituksen mukaisesti, että kotivakuutus asetetaan välttämättömyyspalveluksi ja sen käteismaksuedellytys sallitaan sopimuskauden alkamisen lisäksi myös sopimusta jatkettaessa. Näin ollen vakuutusyhtiöt eivät voisi enää evätä kotivakuutusta hakijan maksuhäiriömerkinnän perusteella, kuten tällä hetkellä usein tapahtuu.

Keskustelu päättyi.