Täysistunnon pöytäkirja 53/2013 vp

PTK 53/2013 vp

53. TORSTAINA 16. TOUKOKUUTA 2013 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

Seksuaalirikoksista saatavat tuomiot

Kristiina Salonen /sd:

Arvoisa puhemies! Arvoltaan vähäisen omaisuuden varastamisesta voi joutua vankilaan. Talousrikoksista saatavat tuomiot ovat usein ankaria. Rikoksista pitääkin seurata rangaistus. Kuitenkin samaan aikaan seksuaalirikoksista saatavat tuomiot koettelevat kansalaisten oikeustajua. Jos rikoksessa katsotaan olevan vielä lieventäviä asianhaaroja, kuten vähäinen fyysinen väkivalta, tuomiot voivat olla lievempiä kuin elinkeinorikoksista. Esimerkiksi vuosina 2007—2009 seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomittiin käräjäoikeuksissa vankeuteen harvemmin kuin petoksesta tai väärennöksestä. Ihmiset kokevat syystäkin, että omaisuutta arvostetaan ihmistä enemmän. Seksuaalirikoksista saatavien tuomioiden tulisi olla merkittävästi nykyistä tasoa korkeampia. Meidän on annettava rangaistuksilla vahva viesti tekojen tuomittavuudesta ja vakavuudesta. Samaa asiaa on pohtinut myös oikeusministeriön työryhmä. Kysynkin oikeusministeriltä: mitä työryhmän selvityksessä nousi erityisesti esille, ja miten lainsäädäntöämme tullaan muuttamaan tähän epäkohtaan puuttumiseksi?

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Arvoisa puhemies! Toki on niin, että meillä on ministeriössä työryhmä, joka nyt pohtii, miten raiskausrikoslainsäädäntöä uudistettaisiin. Tämän pohjalla on Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimus, joka tehtiin vuosina 2010—2012 ja jossa käytiin läpi, miten Suomen tuomioistuimissa ollaan tuomittu erillisissä seksuaalirikoksissa ja varsinkin raiskausrikoksissa. Tästä tutkimuksesta johtuen oli selvästi nähtävissä, että meillä on vielä parantamisen varaa, kun on kyseessä seksuaalirikoslainsäädäntö. Sen takia muun muassa nyt pohditaan sitä, että jokainen seksuaalirikos olisi yleisen syytteen alainen rikos. On myös pohdinnassa, että tämä rikosnimike "pakottaminen sukupuoliyhteyteen" poistuisi ja kaikki ne tapaukset, jotka tänään tuomitaan pakottamisina, olisivat tulevaisuudessa raiskausrikoksia.

Kristiina Salonen /sd:

Arvoisa puhemies! Olennainen osa kansalaisen oikeusturvaa on myös se, että tapahtunut rikos pystytään selvittämään ja oikeuskäsittely sujuu ripeästi. Liian pitkään kestävät oikeuskäsittelyt pitkittävät uhrin kokemaa kärsimystä. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen mukaan esimerkiksi raiskausrikosten kokonaiskäsittelyajat ovat olleet 2000-luvulla kasvussa ja niiden käsittelyaika on selkeästi pidempi kuin väkivaltarikoksissa yleensä. Hallitusohjelma painottaa oikeuskäsittelyn kokonaiskeston lyhentämistä ja oikeusturvan laadun parantamista. Kysynkin oikeusministeriltä: mihin käytännön toimenpiteisiin on ryhdytty oikeuskäsittelyaikojen lyhentämiseksi?

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Arvoisa puhemies! Tämä on meillä hallituksessa erittäin tärkeä hanke. Ylipäänsä meidän oikeudenkäynnit pitää saada sellaiseen muotoon, että se kokonaiskäsittelyaika siitä poliisitutkinnasta, esitutkinnasta syyttämistilanteeseen ja sitten siitä tuomioistuimeen pitää saada lyhennettyä. Sitä nyt pohditaan, mitä tähän tarvitaan. Muun muassa syyteneuvottelujärjestelmä on asia, joka on ajankohtainen. Se ei tule koskemaan seksuaali- eikä väkivaltarikoksia, mutta se on tulossa tänne eduskuntaan vielä tänä keväänä, elikkä muutaman viikon kuluttua on tarkoitus, että se esitys tulee, ja se voi osaltaan myötävaikuttaa siihen, että joittenkin rikosten osalta nämä käsittelyajat saadaan pienennettyä.

Sitten meillä on myös sellainen hanke kuin Lastenasiaintalo-hanke, joka varsinkin on hanke, joka kohdistuu nuoriin ja nuoriin, jotka ovat joutuneet väkivallan tai seksuaalirikoksen uhreiksi. Siinä on tavoitteena nyt se, että viranomaiset entistä enemmän tekevät entistä enemmän yhteistyötä. Siinä me olemme muun muassa (Puhemies koputtaa) sosiaali- ja terveysministeriön kanssa tekemässä nyt tätä hanketta ja viemässä sitä ripeästi eteenpäin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Kysymys on loppuun käsitelty.

Otamme vielä yhden kysymyksen.

​​​​