Täysistunnon pöytäkirja 54/2010 vp

PTK 54/2010 vp

54. TORSTAINA 20. TOUKOKUUTA 2010 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

 

Kalle Jokinen /kok:

Arvoisa rouva puhemies! Tässä lakiesityksessä käsitellään pihakadun määritelmää ja tieliikennelain 33 §:ää, jossa käsitellään pihakadulla ajamista koskevaa säännöstöä.

Tämän esityksen mukaan pihakaduksi voidaan merkitä myös katu, jonka kautta läpiajo on sallittu. Nykyisinhän pihakadun pitää olla umpikatu tai sitten sieltä läpiajon pitää olla rakenteellisesti estetty. Valiokuntakuulemisessa saatiin selville ja tultiin vakuuttuneiksi siitä, että tämä uusi mahdollisuus merkitä pihakaduksi myös katu, jonka kautta voidaan ajaa läpi, rauhoittaa, antaa mahdollisuuden rauhoittaa määrättyjä asuntoalueiden katuja, koska silloin tämä pihakadun säännöstö astuu voimaan. Tosin todettiin myös se, että silloin kun näitä muutoksia tehdään, valvonnan tarve varmasti alkuvaiheessa on ilmeinen tai sitten voi nopeuden laskemiseksi olla tarvetta rakenteellisille järjestelyille, kuten joillekin töyssyille tai kavennuksille.

Toisena asiana haluan tuoda vielä esille tämän 49 §:n, jossa siirretään tämä erikoiskuljetusten liikenteenohjaajista määräämisen oikeutus Liikenteen turvallisuusvirastolle. Oikeastaan sen haluan sanoa tässä, että näistä nykyisin voimassa olevista määräaikaisista määräyksistä toimia erikoiskuljetusten liikenteenohjaajina tässä valiokuntakäsittelyssä todettiin, että nämä nykyiset määräaikaiset määräykset toimia erikoiskuljetusten liikenteenohjaajina pysyvät edelleen voimassa sen määräajan, joka niille on silloin annettu, kun ne on myönnetty, huolimatta siitä, että nyt tämä luvan myöntävä viranomainen muuttuu.

Outi Mäkelä /kok:

Arvoisa puhemies! Tämä läpiajon rajoittaminen on varmaankin erittäin hyvä asia. Tältä osin kunnallispoliitikkona saa usein yhteydenottoja, ja erityisesti toivotaan töyssyjen rakentamista. Toisaalta on havaittu, että nämä töyssyt ovat erittäin hankalia esimerkiksi tienpidon kannalta, ja uskon, että tämä läpiajon rajoittaminen on tässäkin suhteessa parempi ratkaisu.

Itse hieman hätkähdin, kun tässä todetaan, että jalkakäytävä tulisi jatkossa erottaa ajoradasta rakenteellisesti, että minkälaisia kustannuksia tästä sitten kunnille koituu. Mutta ed. Jokiselta sain selvityksen, että kyseessä ei ole kuitenkaan mikään merkittävä taloudellinen satsaus.

Merja Kyllönen /vas:

Arvoisa puhemies! Tällä hetkellä tuntuu lähinnä siltä, että kansalaisten päähänkin saisi rakentaa jonkunlaisen töyssyn tai järkihyppyrin, joka parantaisi tämänhetkistä liikennekäyttäytymistä ja ihmisten välinpitämätöntä toimintaa. Itse kun tuolla maakunnassa ja pitkin poikin Suomenmaata ajelen autolla, niin huomaan kyllä sen, että ihmiset ajelevat pihapiireissä, kaduilla, turuilla ja jopa toreilla rengasta polttaen ihan mitenkä heitä sattuu huvittamaan. Harvoin pysähdytään suojatiellä, jos toinen auto on odottamassa siinä, että jalankulkijat pääsisivät kulkemaan, ja liikennevaloissa ajetaan vanhoja vihreitä päin, keltaisia ja jopa punaisia päin. En tiedä, mikä olisi se yhteinen ryhtiliike, jolla rakennetaan ne pysäyttimet tuonne ihmisten korvien väliin. Ne olisivat varmaan kaikkein tärkeimmät.

Janne Seurujärvi /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Tässä esiteltiin jo tämän lain sisältö pääpiirteissään. Totean vain tämän hallituksen esityksen ohi valiokunnassa käydyn keskustelun ja siellä kuullut asiantuntijalausunnot siitä, minkälaisia esimerkkejä muualta maailmasta löytyy esimerkiksi jalankulun ja pyöräilyn järjestämiseksi. Tietysti kansanedustajat, monet muutkin, maailmalla liikkuessaan ovat nähneet, että Suomessa on varmasti paljon vielä kehitettävää muun muassa kaupunkiseuduilla näiden kulkumuotojen edistämiseksi, millä tavalla merkitään ja mahdollistetaan kulku ja mahdollisesti kulku jopa yksisuuntaisillakin väylillä pyöräillen. Siinä mielessä näiden esimerkkien myötä, joita valiokunnalle esiteltiin, uskon, että tämän asian käsittely ei varmastikaan jää tähän, vaan tulevaisuudessa näitä eri kevyen liikenteen kulkumuotoja tullaan myös lainsäädännöllä edistämään.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​