Täysistunnon pöytäkirja 54/2010 vp

PTK 54/2010 vp

54. TORSTAINA 20. TOUKOKUUTA 2010 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 16 luvun ja 25 luvun 12 §:n muuttamisesta

 

Kalle Jokinen /kok:

Arvoisa rouva puhemies! Tässä kirkkolain muutoksessa nyt seurakuntien jäsenrekisterit tulevat tälle vuosituhannelle. Aikaisemmin ne ovat olleet kyllä menneestä maailmasta, eli seurakuntien jäsenrekistereitä on pidetty seurakuntakohtaisesti, tai sitten seurakunnat ovat muodostaneet jonkunlaisia yhtymiä, joissa on pidetty tätä jäsenrekisteriä. Tämä uudistus on erittäin tärkeä käytännön joustavuutta ja nopeutta tuova tekijä esimerkiksi silloin, kun tehdään perunkirjoituksia tai vaikkapa kiinteistökauppaa perikunnan kanssa.

Itsellänikin on kokemuksia vastaavanlaisista tilanteista, ja silloin, kun perikunnassa on monia jäseniä, aikaisemmin on joutunut ottamaan yhteyttä, tilaamaan virkatodistuksia kymmeniltä eri seurakunnilta. Kun ne siellä manuaalisissa rekistereissä ovat olleet, niin se on eritäin hidasta ja aikaa vievää toimintaa molemmissa päissä. Nyt kun perustetaan tällainen yhteinen tietokanta ja keskitetty jäsenrekisteri, niin se parantaa palvelua, jouduttaa ja tulee tuomaan myös taloudellisia säästöjä.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​