Täysistunnon pöytäkirja 54/2010 vp

PTK 54/2010 vp

54. TORSTAINA 20. TOUKOKUUTA 2010 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

Vanhemmuuden kustannusten tasa-arvoinen jakaminen

Pekka Vilkuna /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Sattuipa ihmeellinen kyselytunti, kun jo toinen suuri mies puolustaa naisten tasa-arvoa tässä yhteiskunnassa. Kyse on vanhemmuuden kustannusten tasaisemmasta jaosta. Niin kauan kuin minä olen tässä eduskunnassa ollut, vähän reilut 11 vuotta, siitä asiasta on puhuttu, että kustannukset pitäisi jakaa tasaisemmin koko työmarkkinakentän kesken, mutta mitään ei tunnu tapahtuvan.

Onko asiassa tapahtumassa jotain, ja jos tapahtuu, niin mitä tapahtuu?

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä

Arvoisa rouva puhemies! Vanhempainvapaajärjestelmää on uudistettu viime vuosina siitä näkökulmasta, että perheillä olisi parempi mahdollisuus yhdistää perhe-elämä ja työ. Erityisesti on otettu huomioon tämä isyyden parempi huomioiminen, että isillä olisi mahdollisuus olla enemmän lastensa ja perheensä kanssa. Tämän vuoden alusta tämä hallitus on tehnyt isyysvapaaseen kahden viikon pidennyksen juuri näistä syistä.

Viime kaudella tehtiin perhevapaauudistus, jossa osittain parannettiin nais- ja miesvaltaisten alojen kesken tätä tasausta, ja nyt istuu Maria Kaisa Aulan johtama vanhempainvapaatyöryhmä, jossa katsotaan laajemmasta perspektiivistä tätä vanhempainvapaata. En lähtisi tässä sellaiseen kuukausikikkailuun, jota olen nähnyt julkisuudessa, vaan katsottaisiin aidosti, mikä on se lapsen etu, ja se lapsen etu etunenässä mentäi-siin uudistamaan vanhempainvapaajärjestelmää. Täytyy muistaa, että tämä on kolmikantaista työtä. (Puhemies: Aika!) Maksajia ovat työnantajat, työntekijät ja valtio.

Pekka Vilkuna /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Vinkiksi muillekin ministereille: Kun asetatte niitä työryhmiä, niin antakaa niille urakkapalkka eikä tuntipalkkaa. Silloin se asia joskus valmistuisi. (Ed. Heinäluoma: Ministereille sama periaate!)

Mutta sitten varsinainen kysymys: Onko todella tasa-arvoa tavoittelevan sivistysyhteiskunnan arvon mukaista se, että kun juuri valmistunut nuori nainen menee kysymään työpaikkaa, ensimmäinen kysymys rekrytoijalta on, että joko olet synnyttänyt? Ja jos on synnyttänyt vähempi kuin kaksi lasta, vakituisen työpaikan saanti vaarantuu. Onko se todella sivistysyhteiskunnan, tasa-arvoa tavoittelevan yhteiskunnan, mukaista käytöstä?

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin

Arvoisa puhemies! Vastaus on yksinkertaisesti: ei. Se ei todellakaan edusta sivistynyttä yhteiskuntaa. Se, joka näin kysyy, saattaa myöskin syyllistyä syrjintään, ja siihen on olemassa omat pykälänsä. Fiksu työnantaja ei tällaista peräänkuuluta, vaan hän nimenomaan palkkaa ihmisen ihmisenä tämän osaamisen ja taidon takia eikä kysele tällaisia. Se ei ole sallittua.

Toinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​