Täysistunnon pöytäkirja 54/2010 vp

PTK 54/2010 vp

54. TORSTAINA 20. TOUKOKUUTA 2010 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

Nuorten liikennekäyttäytymisen ohjaaminen

Kalle Jokinen /kok:

Arvoisa rouva puhemies! Tuoreen nuorten liikennekäyttäytymistä koskevan kyselytutkimuksen mukaan nuorten suhtautuminen liikennesääntöjen noudattamiseen on rapautunut. Kyselyssä kävi ilmi, että joka kuudes nuori piti todennäköisenä, että ajaa mopolla, vaikka on nauttinut alkoholia. Samoin vastaajien mukaan neljä kymmenestä pojasta ajaisi todennäköisesti päin punaista kaverin perässä. Suuri osa mopoilevien lasten vanhemmista ei tiedä, missä kunnossa lapsen mopo on. Viime vuonna mopo-onnettomuuksissa loukkaantui 1 124 ihmistä ja kuoli 11. Nuoren ihmisen loukkaantuminen ja kuolema on aina suuri tragedia. Liikenneministeri Vehviläinen:

Mitä aiotte tehdä nuorten liikennekäyttäytymisen ohjaamiseksi turvallisempaan suuntaan?

Liikenneministeri  Anu  Vehviläinen

Arvoisa puhemies! Tässä kysyjä kysyi nimenomaan näistä mopoasioista. Niissä aion tehdä niin, että aion tuoda teidän käsiteltäväksenne ensi syksynä ajokorttiuudistuksen, jossa on mukana myös mopokorttiasia. Se tarkoittaa sitä, että kun nyt on vaadittu mopokorttiin 15 vuoden ikä ja teoriakoe, niin jatkossa on ajo-opetusta ja myös käsittelytaitoa ja todennäköisesti sen kortin saamisen edellytys on myös se käsittelykoe. Tässä on ongelma se, että aina, kun tulee lisää opetusta, sille kortille tulee myös lisää hintaa.

Tämä asia on nyt lausuntokierroksella, ja otamme siihen hallituksen parissa kantaa loppukesästä. Toivon, että täällä se on teillä käsiteltävänä liikenne- ja viestintävaliokunnassa syksyllä.

Kalle Jokinen /kok:

Arvoisa rouva puhemies! Myös mopoautojen onnettomuuksien määrät ovat lisääntyneet mopoautojen lisääntymisen myötä. Useissa onnettomuuksissa kyse on kuljettajien riittämättömästä kyvystä hallita sitä ajoneuvoa mutta myös siitä, että muiden tiellä liikkujien, varsinkin autoilijoiden, on vaikea havaita näitä ajoneuvoja ja tunnistaa niiden hidasta liikkumista siellä liikennevirrassa.

Miten mopoautojen lisääntymiseen liikenteessä ja erityisesti niihin liittyvien liikenneturvallisuusriskien lisääntymiseen aiotaan reagoida?

Liikenneministeri  Anu  Vehviläinen

Arvoisa puhemies! Tässä samassa ajokorttiuudistuksessa käsitellään myös näitä mopoautoja, ja kysyjä on täysin oikeassa siinä, että ne ovat lisääntyneet todella paljon. Ne ovat kevytrakenteisia, ja todennäköisesti se, että niissä on katto, luo vääränlaista turvallisuuden tunnetta, mutta niillä voi liikennöidä kaikkialla muualla paitsi moottoriteillä ja moottoriliikenneteillä. Jokainen ymmärtää sen, että semmoisella kevytrakenteisella menopelillä kulkeminen pelkän teoriakokeen tehtyään ei voi olla turvallista. Tähän haetaan ratkaisua myös ensi syksynä.

Toinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​