Täysistunnon pöytäkirja 54/2010 vp

PTK 54/2010 vp

54. TORSTAINA 20. TOUKOKUUTA 2010 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

Kattamattoman lyhyeksi myymisen estäminen finanssiliiketoiminnassa

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa rouva puhemies! Kattamaton lyhyt myynti tarkoittaa sitä, että myy jotakin, mitä ei omista, myy jotakin, mihin ei ole oikeutta. Tällaista kuitenkin esiintyy, ja se on keinottelua ihan pahimmasta päästä. Nyt Saksa on kieltänyt tämän. Kreikka-lainan yhteydessä puhuttiin tästä keinottelusta aika paljon tässä salissa, ja ymmärsin, että hallitus on sitä mieltä, että sitä tulee estää. Mutta yllätyin suuresti eilen, kun kuulin uutisista, että Suomi ei aio lähteä mukaan tähän, mihin Saksa on ryhtynyt. Minä kysyn nyt hallituksen vahvalta mieheltä, mahdolliselta tulevalta pääministeriltä, (Ed. Zyskowicz: Paavo Väyryseltä! — Naurua) nyt saatte valita, kuka vastaa:

Aiotteko te vaikuttaa niin, että Suomen hallitus lähtisi tähän mukaan?

Toinen varapuhemies:

Kannanottoni ei ole tulevaan pääministeriin, mutta ministeri Kiviniemi.

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

Arvoisa puhemies! Tietenkin huomioimme nämä Saksan toimenpiteet, ja ne olivat kieltämättä jonkin verran yllätys. Tästä ei etukäteen tietoa myöskään muille EU-maille tullut. Me odotamme Suomessa sitä, että komissio tekee syksyllä esityksen siitä, miten näiden luottojohdannaisten osalta tullaan sääntelyä kenties lisäämään, ja toimimme sitten sen jälkeen. Mutta seuraamme tietenkin koko ajan tilannetta.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa puhemies! Minkä takia te menette unionin selän taakse? Ettekö te ymmärrä vieläkään, että tämä on keinottelua pahimmasta päästä? Ja minkä takia odottaa EU:n tukea tai EU:n päätöstä? Saksa ei sitä tehnyt, vaan Saksa ryhtyi siihen, ja minusta Suomen pitäisi ryhtyä ihan samaan. (Ed. Tennilä: Näin on!) Keksikää nyt joku toinen syy kuin EU.

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

Arvoisa puhemies! Nämä Saksan toimenpiteethän koskevat siis vain saksalaisia tuotteita, sitä toimintaa, joka tapahtuu Saksan rajojen sisällä, ja sillä on vain marginaalinen vaikutus tähän sinänsä — siitä olen samaa mieltä ed. Kalliksen kanssa — hyvin paljon keinottelua muistuttavaan toimintaan. Tärkeintä on se, että saamme yhteiseurooppalaisia ratkaisuja aikaan, mutta kaikkein parasta olisi se, että saisimme sääntelyn ja rajoitusten osalta nimenomaan maailmanlaajuisia ratkaisuja aikaan. Sen vuoksi on järkevää odottaa EU:n päätöksiä, että vain koko Euroopan alueella toimivat ratkaisut ovat todella tehokkaita.

Toinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​