Täysistunnon pöytäkirja 54/2010 vp

PTK 54/2010 vp

54. TORSTAINA 20. TOUKOKUUTA 2010 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

Ammattikorkeakoulujen opiskelijaterveydenhuollon järjestäminen

Outi Alanko-Kahiluoto /vihr:

Arvoisa rouva puhemies! Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto on suurimmassa osassa maata hyvin puutteellisesti järjestetty. Periaatteessa asetus turvaa opiskelijaterveydenhuollon, mutta todellisuus on kuitenkin ihan eri asia.

Ministeri Risikon asettama työryhmä on työskennellyt ja pohtinut sitä, miten ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto pitäisi järjestää, ja ryhmä sai ehdotuksensa valmiiksi viime syksynä. Siinä esitetään ensisijaisena vaihtoehtona sitä, että ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto järjestettäisiin Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiössä. Ministeriöstä ei ole kuitenkaan kuulunut tätä asiaa koskien mitään. Kysyisin:

Missä vaiheessa tämä asia on, tai miten se on nyt etenemässä ministeriössä?

Peruspalveluministeri Paula Risikko

Rouva puhemies! Se on sellaisessa vaiheessa, että tämä työryhmän raportti, mihin edustaja viittaa ja jota referoitiin ihan juuri niin kuin se on, on ollut nyt lausunnolla, ja juuri tänä päivänä klo 13.30 olen saanut yhteenvedon tästä raportista ja myöskin näistä lausunnoista.

Lausunnot näyttävät siltä, että myös ne tukevat tätä Ylioppilaitten terveydenhuoltosäätiölle siirtämistä. Nyt on seuraava vaihe se, että keskustelemme vielä Kuntaliiton kanssa, ja sitten myöskin se, että me käymme keskustelut siitä, kuinka paljon se ihan oikeasti tarvitsisi lisää rahaa. Jokainen ymmärtää, että meillä tällä hetkellä on tosi tiukka tilanne. Pohdimme, miten me voisimme kuitenkin jollain tavalla sitä edistää jo tämän hallituskauden aikana, ja työtä tehdään.

Toinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​