Täysistunnon pöytäkirja 55/2011 vp

PTK 55/2011 vp

55. KESKIVIIKKONA 19. LOKAKUUTA 2011 kello 14.04

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

 

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Tämä asia on erinomainen sinänsä. Tähän liittyy vaan se mielenkiintoinen seikka, että muutama vuosi sitten, kun yliopistolakia tässä talossa säädettiin, niin siinä yhteydessä jäi huomaamatta, että yliopistoille ei ollutkaan osoitettu määrärahoja työttömyysvakuutusmaksun maksamiseen. Sen seurauksena yliopistot sitten asetettiin poikkeuksellisesti sellaiseen maksuluokkaan, jossa ne itse asiassa saivat ja saavat vieläkin tämän lakiesityksen osalta, jossa sitä parannetaan, ansaitsematonta kohtelua. Nyt on menty vähän parempaan suuntaan, mutta ei tämä vieläkään noin periaatteelliselta kannalta ole kunnossa. Erehdyshän johtui silloin puhtaasti opetusministeriön ajattelemattomuudesta tai kyvyttömyydestä. Olisi kyllä kohtuullista, että aivan kuten kaikki muutkin työnantajat, myöskin yliopistot maksaisivat työttömyysvakuutusmaksua todellisen työntekijämääränsä mukaan eikä tämmöisillä, sanoisiko, fiskaalisilla perusteilla.

Keskustelu päättyi.